Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Bolette Estrid Vibe Lentz
Hold 2020 EN/2 (3g EN/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Postmodernism
Titel B Digitale undervisningsmidler
Titel C New Sincerity
Titel D Shakespeare and the Elizabethan Era
Titel E Intention
Titel F Minimalism
Titel G English as a Global Language and Lingua Franca

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Postmodernism

FORLØBET OPGIVES TIL EKSAMEN

Formålet med emnet er at lade eleverne opdage særlige karakteristika ved den postmoderne litteratur. Således er en række noveller blevet analyseret og fortolket med særligt fokus på postmodernistiske elementer, herunder fremstillingen af virkelighed/uvirkelighed, forbrugersamfundet og legen med identitet. Filmen Pulp Fiction er ligeledes set med henblik på formidlingen af den postmoderne brug af fragmentering.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Outline, She's the Bomb/The Righteous... 24-08-2020
She's the Bomb/The Righteous Anger 31-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Digitale undervisningsmidler

Følgende digitale undervisningsmidler har indgået aktivt i undervisningen:

Grammatik:

https://minlaering.dk/bog/1-engram

https://minlaering.dk/bog/16-do-it-write

Ordbøger:

https://ordbog.gyldendal.dk

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

https://www.thesaurus.com

https://www.dictionary.comIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 76 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C New Sincerity

FORLØBET OPGIVES TIL EKSAMEN

Forløbets formål er at tydeliggøre den tendens, der for tiden kan spores i nyere litteratur - nemlig at forfatterne fra at have haft en postmoderne ironiserende tilgang til deres karakterer er begyndt at skrive med en mere oprigtig bekymring for deres hovedpersoners velfærd i den til tider ubønhørlige postmoderne verden. Forløbets udgangspunkt er således postmodernismen som periode med dens element af leg, men med tilføjelsen af autenticitet og udforskning af dynamikken i familie- og parforholdsstrukturer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Outline, The Sea in Me/My Main Talent 28-09-2020
The Sea in Me/My Main Talent Is 09-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Intention

FORLØBET OPGIVES TIL EKSAMEN

I dette forløb er der fokus på retorisk analyse af sagprosatekster fra forskellige perioder. Det søges at få eleverne til at gennemskue, hvad forfatteres, skribenters og taleres intention er med den måde, de formidler deres produkt på.

Emnet inddrager desuden postkolonial teori i læsningen af 'Jamaica Kincaid's 'On Seeing England for the First Time'
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Omlagt skr. Time and Distance Overcome, Outline 06-01-2021
You Are Here/Innocence Lost... 11-01-2021
Genaflevering, You Are Here/Innocence 20-01-2021
Terminsprøve engelsk 24-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Minimalism

FORLØBET OPGIVES TIL EKSAMEN

Via læsning af en række noveller af henholdsvis Ernest Hemingway og Raymond Carver søges det at sætte eleverne ind i disse to forfatteres unikke universer, tematikker og skrivestil.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oral assignment, Cross Country Snow 19-04-2021
Written assignment on Hemingway 28-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13,5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
Titel G English as a Global Language and Lingua Franca

For at give eleverne en oversigt over det engelske sprogs mange variationer læses en række mindre tekster, der belyser engelsk som verdenssprog. I denne forbindelse gennemgås termer som pidgin/creole, RP, first/second language og official language. Endvidere indgår diverse lyd- og filmklip som baggrund for en diskussion om engelsk som lingua franca.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer