Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Stephan Marius Aynsley Voss
Hold 2020 FyB/2 (3g FyB/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mekanik 1: Kræfter, Tryk og Opdrift
Titel B Elektricitet
Titel C Atomfysik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mekanik 1: Kræfter, Tryk og Opdrift

Kræfter i 1 dimension.
Newtons love inkl. tyngdeloven.
Normalkraft.
Resulterende Kraft
Arbejde og mekanisk energi.
Tryk og væskesøjler.
Opdrift, Archimedes lov og flydebetingelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 19,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Elektricitet

Strømstyrke,  Spænding(sfald) og Elektrisk effekt.
Resistans og Resistivitet.
Karakteristikker og Ohms Lov.
Kirchhoffs 2 love.
Serie- og parallelforbindelser, herunder Erstatningsresistans.
Højspænding (transport af  elektrisk energi).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Atomfysik

Rydbergformlen
Hydrogenatomet og atomer/ioner med én elektron
Bohrs atommodel
Energiniveauer, emission & absorption
Røntgenstråling og karakteristisk stråling
Strålingslovene: Wiens forskydningslov, Stefan-Boltzmanns lov og afstandskvadratloven
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer