Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Annegrete Koefoed Rømer
Hold 2020 IdB/4 (3g IdB/4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Atletik
Titel B Bevægelseskommunikation
Titel C Basketball
Titel D Svømning
Titel E Badminton
Titel F Fodbold og sundhed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Atletik

Vi arbejder med en disciplin indenfor hver af kategorierne løb, spring og kast, nemlig sprint, længdespring og spydkast.

Fokuspunkter:
- have forståelse for teknikken i de tre discipliner
- være i stand til at lave tekniske forøvelser til de tre discipliner
- kunne udføre de færdige løb, spring og kast med brug af den korrekte    
  teknik

I teorien arbejder vi med OL og doping
(dog først lidt om testning, kredsløb og aerob træning til brug i forbindelse med træningsprojektet)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsprojekt, delaflevering 1 25-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bevægelseskommunikation

Fokus er på tillid, rytmeforståelse og musiktælling,  balance og kropsspænding.
Der introduceres forskellige kreative bevægelsesformer samt danse fra forskellige stilarter.
Labans teorier præsenteres samt lidt om dansens historie.

Sluttelig udarbejdes og forevises en performance i grupper.

I teorien arbejdes også med idrætsskader og genoptræning.

-Forløbet blev ikke helt som planlagt, da hovedparten af modulerne var virtuelle.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Undersøgelse af idrætsvaner 07-02-2021
Performance 24-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Basketball

Vi arbejder med de syv vigtige fundamentals fra SMARTbasket:

-afleveringer
-skud
-driblinger
-footwork
-gøre sig fri
-lay up
-forsvar

der tilstræbes at kunne anvende disse elementer samt taktiske kompetencer i en kampsituation

I teorien ser vi på energiomsætningen og herefter på
team- og holddannelse, roller, ledelse samt motivation og frustration
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Drejebog, atletik 09-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Svømning

Fokus i dette forløb er på crawl:

-kroppen i vand (flydning, streamline, fremdrift/opdrift/tyngde/modstand)
-vejrtrækning
-bentag
-armtag
-sammensætning/koordinering
-vending
-startspring

endvidere arbejdes med basale teknikker til bjærgning og vandtrædning

Læringsmål:

-kunne svømme 50 m crawl med anvendelse af den tillærte teknik
-kunne træde vande i min 1 min
-kunne bjærge en anden person (ikke bevidstløs) 25 m

Dette forløb køres sideløbende med basket og badminton, så teoridelen er den samme som i disse forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Badminton

Forløbets formål er at stifte bekendtskab med de basale teknikker i badminton:
-greb
-svingsløjfe
-benarbejde
-serv og slag
-anvendelse af teknikker i spil

Hvad skal man kunne efter forløbet:

-kende slagene serv, clear, drop, netdrop, lob og smash
-være bekendt med de grundlæggende regler i badminton
-beherske grundlæggende benarbejde til såvel forbane som bagbane
-rimelig beherskelse af netdrop og lob fra såvel forhånd som baghånd
-rimelig beherskelse af forhåndsclear, -drop, lang forhåndsserv og kort baghåndsserv
-kunne udføre slagsekvenser, hvor det er tydeligt at se hensigten med slagene
-have en taktisk forståelse for placering på banen under spil

I teorien arbejder vi med:

-knogler og led
-muskler
-nervesystem
-bevægelsesanalyser
-styrketræning og anaerob træning
-kost- og væskebalance
-varmeregulering
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Basketdrejebog 11-11-2020
Basketvideoer 15-11-2020
Bevægelsesanalyse 05-12-2020
Træningsprojekt 05-12-2020
Drejebøger, badminton og svømning 07-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Fodbold og sundhed

Der arbejdes videre med færdighederne fra 2g:
-afleveringer og tæmninger
-skud på mål
-finter
-bevægelse på banen
-spilforståelse

I teorien arbejdes med sundhed og hvordan fodbold kan fremme sundheden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer