Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e) Rune Wederkinck Andersen
Hold 2020 KE (3g KE)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Orbitaler og spektroskopi
Titel B Syrer og baser
Titel C Enzymer og kinetik
Titel D Termodynamik
Titel E Syntese og kromatografi
Titel F Madkemi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Orbitaler og spektroskopi

Indhold
Kemiske bindingsteori herunder: elektronkonfiguration, atom- og molekyleorbitaler, hybridisering,
Spektroskopi herunder:vibrationsenergi, IR, Bølgetal, absortionsbånd, H-NMR, Skærmning, kemiske skift, integrafkurver, spin-spinkobling


Følgende hjemmeside bruges som tabelopslag for molarmasse:
https://www.webqc.org/mmcalc.php

Øvelser
Syntese af ethylsalicylat


Corona info: Hele forløbet har været fysisk på skolen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Syrer og baser

Indhold
Syre og baser, vands autohydronolyse, pH, pOH, beregning af pH i opløsninger af stærke, middelstærk og svage syrer/baser. Hydronolysegrad, syre-basestyrke, puffersystemer og amfolytter samt pH beregninger, bjerrumdiagram, syre-basetitrering, indikatorer.

Øvelser
Bjerrumdiagram for en syre- baseindikator
Phosphorsyre i cola


Corona info: Hele forløbet har været fysisk på skolen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Enzymer og kinetik

Fagligt indhold
Reaktionshastighed, reaktionsorden, reaktionshastighedens afhængighed af temperaturen og pH, aktiveringsenergi
Enzymers opbygning og funktion, Micaelis-Menten kinetik, turnover number, inhibering.
Proteiner/enzymer og  deres struktur (primær, sekundær, tertiær og kvaternære struktur

Eksperimenter:
Krystalviolet
Reaktionskinetik - DTU
Aktiveringsenergi (virtuelt)
Basisk hydrolyse af acetylsalicylsyre

Projekt med Novozymes
Data og problemstilling udleveres af virksomheden Novozymes eleverne efterbehandler data og laver besvarelse af problemstilling.

Corona info: sidste del af forløbet har været afviklet virtuelt bl.a. øvelsen "aktiveringsenergi"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Termodynamik

Indhold
Varme, entalpi, entropi, Gibbs energi, termodynamikkens hovedsætninger,  arbejde, system og omgivelser, ligevægtskonstant, van Hoffs ligning, Standard betingelser.

Eksperimentelt
Simulering af kuldepose og selvvarmende kakaokop - virtuelt
Molare entalpier for ioner

Corona info: Hele forløbet har været afviklet virtuelt dog har forsøget "molare entalpier for ioner" været afviklet fysisk på skolen i slutningen af skoleåret
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Syntese og kromatografi

Indhold
Organisk syntese og oprensning,  reaktionsmekanismer  (SN1 og SN2), nukleufil, elektrofil, leaving group,  carbokation, Gas kromatografi, HPLC,


Eksperimenter
Demo med GC - virtuelt
Nukleufil substitutionsreaktion + GC - virtuelt

Corona info: Hele forløbet har været afviklet virtuelt inkl. øvelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Madkemi

Indhold
Carbohydrater (mono-, di- og polysaccharider), aminosyrer - opbygning og egenskaber, proteiner og deres struktur , fedtstoffers opbygning herunder forsæbningstal og iodtal.

Eksperimenter:
Molar masse for et fedtstof
Et fedtstoft indhold af dobbeltbindinger


Corona info: Forløbet har været afviklet delvis virtuelt. Begge øvelser er afviklet fysisk på skolen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer