Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Informatik C
Lærer(e) Lukas Dannebrog Jensen
Hold 2020 ifC/1 (3g ifC/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion og programmering i javascript
Titel B Internettet og databaser
Titel C Interaktionsdesign
Titel D Teknologi og mennesker og python.
Titel E Innovation, applikationer og brugere.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion og programmering i javascript

Introduktion til faget, samt snak om hvad vi skal beskæftige os med. Vi vil beskæftige os med programmering og snakke om hvad et programmeringssprog og hvad forskellene er mellem dem, der vil blive tekstprogrammeret meget i javascript, så kernestoffet  er dækket, opgaverne vil blive kodet på den engelske hjemmeside Khan Academy, så de er tidssvarende og kravet om indhold på engelsk bliver dækket. Vi vil også beskæftige os med total- og hexadecimal-talsystemet, og i den forbindelse tale om repræsentation af farver.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 15,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Teknologi og mennesker og python.

Programmeringsproget python introduceres og det bruges til at lave datafiltrering og køre simple machine learning algoritmer til statistik på tabellignende data. Samtidig læses i lærebogen om teknologi og mennesker, herunder robotter, overvågning, automatisering mm. Til sidst afsluttes med dokumentarfilmen "The Brain", der blev bragt i anledning af CPH:DOX og ligger op til foredraget af DTU-professor Thomas Bolander.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Innovation, applikationer og brugere.

Der arbejdes med de forskellige innovationstyper, patenter, brainstorming og evaluering vha. 4p-modellen for innovation.
I forhold til brugere og applikationer behandles Minervamodellen, udviklingsmodeller herunder kravsspecifiktion og den iterative metode samt brugertests.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer