Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Jens Ola Christoffer Malmquist
Hold 2020 fy/k (1k fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Bølger i lys og lyd
Titel C Atom- og kernefysik
Titel D Verdensbilleder

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi

Centrale begreber
• Energi
• Effekt
• Energiformer (mekanisk, kinetisk, potentiel, elektrisk, kemisk, termisk etc.)
• Energiomsætning
• Specifik varmekapacitet
• Tilstandsændringer (smeltning, fordampning etc.)
• Kalorimetri
• Brændværdi
• Mekanisk Energi


Øvelser:
Bevarelse af Mekanisk Energi i en faldende genstand (VIRTUEL)
Varmekapacitet af vand (Lærer demonstration)
Blanding af varmt og koldt vand
Is smeltevarme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bølger i lys og lyd

Øvelser:
Gitterligningen (Gennemført i en virtuel udgave)
Spektrallinjer (atomspektre) -Lærerdemonstration
Stående bølger -Lærerdemonstration

Centrale begreber
Bølgebegreberne (Periodetid, bølgelængde, frekvens, amplitude, udbredelseshastighed)
Bølgeligningen
Bølgetyper (tværbølger, længdebølger og kombinationsbølger)
Mekaniske og elektromagnetiske bølger
Diffraktion (ringbølger og plane bølger)
Refleksion
Superposition
Interferensmønstre (dobbeltspalte)
Stående bølger i streng
Absorption
Brydning
Optik
Dopplereffekt
Polarisation
Det elektromagnetiske spektrum
Gasudladningsrør
Bohrs Atommodel
Gitterligningen
UV- og røntgenstråling
Lydbølger
Decibelskalaen
Lydens hastighed
Resonans i halvåbne rør
Regnbuen
Farveteori
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Atom- og kernefysik

Øvelser:

Centrale Begreber:
Ioniserende stråling
Kosmisk stråling
Baggrundsstråling
Radon
Strålingstyper (alfa, beta og gamma)
Absorberet Dosis
Atomers opbygning
Henfaldsskema
Halveringstid
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Verdensbilleder

Centrale begreber:
Længde- og breddegrader
Dagsbue
Årstider
Polarcirkel
Krebsens og stenbukkens vendekreds
Zodiakken
Retrograd bevægelse
Epicykler
Keplers 3 love
Ellipser
Måne- og solformørkelser
Parallaksemetoden
Type 1a supernova -metoden
Hirschsprung-Russel diagram
Rødforskydning af lys
Hubbles Lov om universets udvidelse
Baggrundsstrålingen
Big Bang Teorien
Det Geocentriske og Heliocentriske verdensbillede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer