Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Isabell Lubanski Ipsen
Hold 2020 fy/s (1s fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1: Energi
Titel B Forløb#2: Fremtidens energikilder
Titel C Forløb#3: Den nære astronomi
Titel D Forløb#4: Grundlæggende om bølger
Titel E Forløb#5: Lyd
Titel F Forløb#6: Lys
Titel G Forløb#7: Stråling og atomer
Titel H Forløb#8: Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1: Energi

Energi og energiomdannelse.
Effekt og nyttevirkning.
Temperatur, temperaturskalaer (celsius og Kelvin).
Termisk energi og varmekapacitet.
Faseovergange: Smeltning og fordampning.
Mekanisk energi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2: Fremtidens energikilder

Fusionsenergi
Atomkraft
Solenergi
Vand- og vindkraft
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: Mekanisk energi 08-01-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3: Den nære astronomi

JORDEN: Nat/dag, årstider, solhverv og jævndøgn, Jordens klimahistorie.
MÅNEN: Månens faser, måneformørkelse, solformørkelse og tidevand.
SOLSYSTEMET: Solsystemets dannelse herunder ligevægtsprincipper og snegrænsen. Definition af stjerne, planet, komet, asteroide. Keplers love.
EN STJERNES LIV: Forskellige typer stjerner og supernovaer samt sorte huller (hører også under forløbet om kosmologi).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4: Grundlæggende om bølger

Bølgeegenskaber: Bølgetyper, amplitude, bølgelængde, svingsningstid, frekvens og fart.
Diffraktion og interferens
Refleksion
Brydning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
VIDEO-aflevering i fysik 05-03-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5: Lyd

Kendetegn ved lydbølger
Lydens fart
Snorbølger og frekvensanalyse
Dopplereffekt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7: Stråling og atomer

Kort intro til elektromagnetisk spektrum
Planckkurver og Wiens forskydningslov
Bohrs atommodel - herunder atomspektre og beregninger for hydrogen
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gruppefremlæggelser 29-04-2021
Prøve i bølger 18-05-2021
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8: Kosmologi

Rødforskydning
Hubbles lov
Argumenter for Big Bang teorien
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer