Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Søren Kauffeldt Larsen
Hold 2020 sa/d (1d sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dansk politik i opbrud?
Titel B Økonomi og velfærd
Titel C Identitetsdannelse i det semnoderne samfund

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dansk politik i opbrud?

I grundforløbet har vi beskæftiget os med centrale aspekter af kerneområdet det danske politiske system og dansk politik med hovedfokus på, hvorvidt der er tale om et egentligt opbrud. I de senere år er der således kommet nye partier til og der er sket store forskydninger i visse partiers vælgertilslutning og i de emner, som topper den politiske dagsorden. De forhold skal eleverne beskæftige sig med i grundforløbet.

Centrale elementer:
- ideologierne (liberalisme, socialisme, socialliberalisme, konservatisme og populisme)
- de danske folketingspartier
- inddeling af partierne efter ideologi-, fordelings-, værdi- og magtpolitik
- mindretals- og flertalsregering
- massepartier (klassepartier) og catch all-partier
- partiadfærd (Bjørn Molins model og Kaare Strøms model)
- vælgeradfærd (issue-voting ud fra nærhed eller retning, Inglehardts postmaterialisme, Downs medianvælger)
- politisk deltagelse (situations- og institutionsbunden)
- Grundloven og magtens tredeling
- valg til Folketinget
- Folketingets og regeringens opgaver

Supplerende materiale:
Christian Bennike: ”Samfundsforsker: De materielle vilkår, unge vokser op under, bestemmer, hvor tolerante de bliver”, Information d. 30. juli 2018

Henrik Dørge: "Klassekampen lever", Weekendavisen d. 11. maj 2019.

Peter Nedergaard: "Den ombejlede midtervælger", Kristeligt Dagblad 18. maj 2019.

Faglige mål:
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog
- undersøge aktuelle politiske beslutninger
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økonomi og velfærd

I dette forløb arbejder vi med det økonomiske kredsløb. Der er særligt fokus på sektorerne og deres rolle i det økonomiske kredsløb. Corona-krisens indvirkning på det økonomiske kredsløb belyses. Derudover arbejder vi med forskellige måder at indrette et samfund på - herunder de forskellige velfærdsmodeller. Statens rolle ift. at gribe ind i de økonomiske konjunkturer belyses vha. økonomisk politik.


Faglige mål:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
̶ undersøge aktuelle politiske beslutninger
̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
̶ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
̶ argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter


Omfang:
70 sider


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Identitetsdannelse i det semnoderne samfund

Forløbet knytter sig til hovedområdet 'Sociologi'. Vi arbejder med individernes identitetsdannelse og socialisering med henblik på at klarlægge, hvordan vi dannes som individer i et senmoderne samfund. Derudover vil forløbet anskueliggøre sociale og kulturelle forskelle i et senmoderne samfund. Endvidere arbejdes der med de kvantitative og kvalitative metoder i samfundsfag, hvor der er fokus på, hvordan der indsamles empiri. Forløbet indeholder fokus på hovedområdets begreber og der vil blive inddraget sociologisk teori, der skal fungere som en forklaringsramme. Vi sær nærmere på forskellige tilgange til 'kultur', det være sig national kultur, subkultur, ungdomskultur og kulturmøder.

Faglige mål:
anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
identitetsdannelse og socialisering
sociale og kulturelle forskelle.
kvantitativ og kvalitativ metode.

Film:
SL - oplæg - intro: https://www.youtube.com/watch?v=VNXB00CXq4g

Artikler:
DYNASTI: RIGE BØRN LEGER BEDST - 11. september 2020 Weekendavisen
Pakkelegen er aftenens højdepunkt - Politiken 4/12-20
Han forsker i social arv: "Vi får ikke helt lige chancer, uanset hvor meget staten forsøger at tvinge det igennem"
18. marts 2020 Kristeligt-Dagblad.dk
Kronik: Opdragelse drukner i hensynsbetændelse - 17. oktober 2020 Jyllands-Posten
Uddrag af: Er den førstefødte den bedste til at lede virksomheden videre? Kilde: Kristian Weise (tænketanken Cevea):"Er den førstefødte den bedste til at lede virksomheden videre?", Jyllands-Posten Debat 20.04.2017
Uddrag af: Arveafgift for 23.000 virksomheder - Kilde: Jakob Haldor Topsøe, Jørgen Mads Clausen og Peter Foss, bestyrelsesformand i Haldor Topsøe Holding A/S, bestyrelsesformand i Danfoss A/S, bestyrelsesformand i Foss A/S: "'Lobbyindsatsen' handler om 23.000 virksomheder", Politiken Debat 22.04.2017
Uddrag af: Afskaf arveafgiften - Kilde: Joachim B. Olsen (Liberal Alliance): "Afskaf arveafgiften", Berlingske Tidende 6.5.2017
Uddrag af: Plejer arvingernes interesser  - Kilde: Jonas Schytz Juul, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE): "Plejer arvingernes interesser", Berlingske Tidende 9.12.2016
UDKANTEN: Mønsterbryderne fra vest - 7. maj 2020 Weekendavisen
Livvagten der blev akademiker - Politiken, 20. januar 2013. Af Jakob Stig Jørgensen.

Omfang:
85 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økonomisk politik #2 11-02-2021
Identitetsdannelse og integration 15-04-2021
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer