Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Neel Holm Møller
Hold 2020 bi/e (1e bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Celler og liv
Titel B Det perfekte barn - genetik
Titel C Kost og sundhed
Titel D Barnløshed
Titel E Det perfekte barn - fortsat
Titel F Opsamling af opgaver og repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Celler og liv

Indledende forløb om cellers grundlæggende opbygning og funktion.

Målet med forløbet er at få et kendskab til følgende:

- Overordnede opbygning af hhv. pro- og eukaryote celler
- Endosymbiontteorien
- Cellemembranens opbygning
- Transportprocesser over cellemembranen og betydningen af disse
- Cellevækst og vækstfaktorer, samt gærcellers rolle i respiration- og gæringsprocessen.

I forløbet laver vi følgende øvelser:
- Mikroskopering af planteceller og dyreceller: Her sammenligner vi celler i vandpest, der ligger i henholdsvis ferskvand og saltvand. NB. vi sprang mundskrab over pga corona.
- Gæringsforsøg: Vækstfaktorer for gær undersøges.
Fra NV:
- Osmose i kartofler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Test i celler 20-11-2020
Celler 30-11-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det perfekte barn - genetik

Vi arbejder med følgende i dette forløb:
- Sammenhængen mellem DNA, gener og kromosomer
- Det centrale dogme (replikation og proteinsyntese)
- Nedarvningsprincipper (autosomal, kønsbunden, recessiv, dominant)
- Stamtavleanalyse
- Genetikken bag blodtypesystemerne AB0 og Rhesus samt problematikken ved at blande forskellige blodtyper i forbindelse med blodtransfusion og gravidtiet.
- Kromosomtalsmutationer (non-disjunktion) og genmutationer
- Celledeling (mitose og meiose)
- Genteknologiske undersøgelser (PCR teknik og gelelektroforese)

I forløbet laver vi to øvelser:
- Blodtypebestemmelse: Elevernes blodtyper bestemmes via reaktioner mellem antistoffer og antigener
- PTC: Smagstest (hvorvidt man kan smage bitterstoffet PTC eller ej)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kost og sundhed

Kosten med fokus på de 3 energigivende stoffers opbygning og funktion gennemgås (kulhydrater, protein og fedtstoffer).  Derefter ser vi på fordøjelse og optagelse af de energigivende stoffer, hvor enzymer og deres funktion inddrages.
Afslutningsvis kommer vi ind på livstil og sundhed og her har vi fokus på diabetes, herunder hvordan blodsukkeret reguleres og hvordan kost og motion kan bidrage til en bedre sundhed.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Proteinsyntese 13-12-2020
antiinflammatorisk kost 08-01-2021
Fordøjelsen 26-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Barnløshed

Forløbet indledes med en gennemgang af manden og kvindens kønsorganer, samt hvordan hormoner reguleres (negativ og positiv feedback), som især kommer i spil ved menstruationscyklus. Vi arbejder med prævention og kønssygdomme og afslutter forløbet med årsager til ufrivillig barnløshed og hvorledes man ved hjælp af kunstig befrugtning kan afhjælpe dette. De teknologiske muligheder stiller etiske spørgsmål, som vi har drøftet.

Dokumentarfilm:
Google Baby
Mænd, sex og hjerner

Eksperiment:
Mikroskopering af æggestok og testikler
Kemilup
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mikroskopering af æggestok og testikel 18-03-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opsamling af opgaver og repetition

Vi samler op på opgaver og repeterer
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer