Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Nicolai Zoffmann Heiredal
Hold 2020 re/b (3b re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kristendom
Titel B Islam
Titel C Buddhisme
Titel D Etik - aktiv dødshjælp

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Etik - aktiv dødshjælp

En kort introduktion til hvad etik er (inkl. Kant & Bentham), samt spørgsmål til aktiv dødshjælp - både indenfor religionerne, men også i forbindelse med folks oplevelser med svære sygdomme og overvejelser i forhold til eutanasi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer