Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Daniel Angelo Wittrup
Hold 2020 re/fs (3fs re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion
Titel B Islam
Titel C Buddhisme
Titel D Kristendom
Titel E Religionskritik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion

Et kort introduktionsforløb til faget religion, hvor vi kommer ind på begrebet religion samt en kort overblik over verdensreligionerne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Islam

I dette forløb om islam har holdet arbejdet med klassiske og repræsentative tekster. Holdet har også arbejdet med forskellen mellem sunni og shia islam. Desuden har holdet arbejdet med islam i en dansk kontekst.

OMFANG
Ca. 45 sider

Holdet har arbejdet med følgende temaer:
- Muhammad
- Koranen
- De fem søjler
- Hadj
- Sharia
- Islam i Danmark

Faglige mål:
̶ redegøre for væsentlige sider ved islam, herunder formative og nutidige skikkelser
̶ karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
̶ disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ islam set i globalt perspektiv med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og hadithsamlinger samt nutidige tekster
̶ religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.

RELIGIONSFAGLIGE BEGREBER
Monoteisme
Profet
Teisme
Panteisme
Agnosticisme
Ateisme
Udefra/indefra
Ritualtyper
Overgangsritual

MUSLIMSKE BEGREBER
Tawhid
Shirk
Nabi
Rasul
Koranen
Hadith
Kalif
Ashura
Sunni
Shia
Imam
Sharia
Muamalat
Ibadat
Fatwa
Traditionalister
Sekularister
Modernister
Fundamentalister

Kernestof:
Madsen, Lene m.fl.: Grundbogen til Religion C, Systime; sider: 11-12, 92-118, 245-250
sharia | Gyldendal - Den Store Danske


Supplerende stof:
Djibril kommer til profeten i Hira fra Sirat Rasul Allah
World"s Largest Pilgrimage - Hajj Documentary
Koranen – 1, 1-7
Islam på nettet
Koranen 2, 139-150
Koranen 18, 110
Koranen 33, 21
Koranen 74
Hadith fra Ghadir Khumm
Klagedigt over Husain, Alis søn
Hadith Fra Al-Bukhari
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

I dette forløb har holdet arbejdet med buddhismens formative periode ved at se på, hvilken kontekst buddhismen udspringer af. Desuden har holdet arbejdet med de buddhistiske retninger. Afslutningsvis har holdet set på forskellen mellem buddhisme i en østlig og en vestlig kontekst.

OMFANG
Ca. 55 sider

Temaer i dette forløb:
Intro til buddhisme
Buddha
Dharma
Sangha
Buddhistiske retninger
Buddhistiske ritualer
Buddhismens vej til Vesten
Vestlig buddhisme


Faglige mål:
̶ redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
̶ disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ væsentlige sider af en anden af de større, nulevende religioner med en længere historie og global betydning og udbredelse. I arbejdet skal indgå både tekster fra religionens historie samt nutidige tekster
̶ religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.

RELIGIONSFAGLIGE BEGREBER
Munke
Lægfolk
Nirvanisk
Karmisk
Apotropæisk
Lofland og Starks konversionsmodel
Beckfords model
Ninian Smart: religionens 7 dimensioner
Immigrantbuddhisme
Konvertitbuddhisme

BUDDHISTISKE BEGREBER
Samsara
Karma
Nirvana
De fire ædle sandheder
Den otteleddede vej
Dharma
De fem skandhaer
Sangha
Triretna
Arhat
Bodhisattva
Lama
Theravada
Mahayana
Vajrayana
Glidefald
Meditation
Mindfulness
Vestlig buddhisme
Østlig buddhisme
Google-buddhisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom

I dette kirstendomsforløb har holdet arbejdet med klassiske og repræsentative tekster. Der er blevet stor vægt på kristendommens historiske udgangspunkt i jødedommen. Desuden er der arbejdet med kristendommens formative periode bl.a. ved at komme ind på reformationen samt forskellige andre kristne retninger. Holdet har arbejdet med kristendommens i en dansk kontekst ved at se på Grundtvig og Kierkegaard. Afslutningsvis har holdet arbejdet med senmoderne kristendom.

OMFANG
ca. 95 sider

Temaer i dette forløb:
Intro til kristendom
Skabelsen og syndefaldet
Den gamle og den nye pagt
Kristne retninger
Den barmhjertige samaritaner
Det kristne menneskesyn
Den mytiske Jesus
Messias
Passionen
Paulus
Reformationen
Grundtvig
Kierkegaard
Senmoderne kristendom

Faglige mål:
̶ redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse
̶ karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver
- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster
̶ religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.

RELIGIONSFAGLIGE BEGREBER
Myter
Sommerfuglemodellen
Kosmos
Kaos
Helligt
Profant
Maksimalisme
Minimalisme
Jan Hjärpes model
Sekularisering
Afsekularisering
Synkretisme
Affortryllelse
Genfortryllelse
Pluralisme
Polarisering
Ikke-institutionaliseret religion

KRISTNE BEGREBER
Skabelsen
Syndefaldet
Problemmyten
Løsningsmyten
Pagtstanken
De ti bud
Bjergprædikenen
Arvesynd
Biblicistisk etik
Situationsetik
Næstekærlighed
Den mytiske Kristus
Den historiske Jesus
Messias
Passionen
Septuaginta
Offerlammet
Syndebukken
Den lidende tjener
Synd og lov
Reformationen
Protestantisme
Katolicisme
Sakramente
Spidsborgeren
Æstetikeren
Etikeren
Det religiøse menneske
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer