Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Helle Bagger
Hold 2020 ol/b (3b ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til old, guder og helte
Titel B Herodot: Kong Kroisos og
Titel C Drama, Bacchanterne
Titel D Iliaden: Helte og tøffelhelte
Titel E Platons Symposion
Titel F Skulptur
Titel G Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til old, guder og helte

Henrik Hertig: Antikkens mytologi. De tolv olympiske guder og Hades.                       25     SIDER

Forløbets fokuspunkter: At give eleverne en forståelse af religionens og myternes betydning i det oldgræske samfund, som kan lette det første møde med selve teksterne. Begreber som antropomorfisme, hybris og nemesis er også blevet introduceret.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Herodot: Kong Kroisos og

Kernestof:
Herodot i udvalg (Hastrup og Hjortsø): Kroisos-biografien og Salamis-afsnittet (projekt).        41 SIDER

Baggrundsstof:
Introduktionsafsnittet i Herodot i udvalg. s.103-108.       6 SIDER
Bender og Bundgaard: Oldtidens Grækenland, uddrag af afsnittet om klassisk tid.           6 SIDER
ribekatedralskole.dk: Delfi - by og orakel.    2 SIDER
Film 300, Zack Snyder 2007

Perspektivtekst:
Carsten Andersen i Politiken d.28.december, 2006: Verdens første reporter, Herodot.

Fokuspunkter i forløbet: Herodot som historiker, gudernes og skæbnens rolle i historien og Kroisos' udvikling. Klassen lavede projektarbejde om Slaget ved Salamis.   
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Drama, Bacchanterne

Kernestof:
Euripides' Bacchanterne (Haarløv), Gyldendal.                                                80 SIDER

Baggrundsmateriale:
Baggrundsafsnittene Myten, Dionysos/Bacchos i Hellas og Kadmosmytens navne bagest i "Bacchanterne" er også læst.                                                                                                                   7 sider

Flygares: Klar scene (Drama 1994). Afsnittet Det græske drama.                     3 SIDER
Andreasen og Poulsen: Paideia, Systime 2013. S.101-105.                              5 SIDER
Woody Allens film  Mighty Aphrodite, 1995

Fokuspunkter: Dramaet som genre, Euripides og antihelten, Dionysosfesterne, Dionysisk og apollinsk livssyn.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Iliaden: Helte og tøffelhelte

Homer, Iliaden (Otto Steen Due): 1.sang, 6.sang vers 237-529.                            22 SIDER
.
PAIDEIA. - en grundbog i oldtidskundskab. Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen: s.23-29.    7 SIDER
Hvem er hvem i Iliaden, brugt til opslag. Link:     http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/homer/navne.pdf

Fokuspunkter: Det homeriske heltebegreb, gudernes rolle i den førklassiske periode, Det homeriske spørgsmål og homerisk sprog og stil.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Platons Symposion

Platons Symposion (Krarup): Agathons og Sokrates' taler,                                        23 SIDER

Følgende links læst om sofisterne:                                                                                          3 SIDER
    http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/sofisterne.htm          https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2008/09/sokrates-sofisterne-strid-sandheden

Thomas Mann: Døden i Venedig, 1913, uddrag                                                                       3 SIDER

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Skulptur

Forløbet er afviklet parallelt med tekstforløbene men samlet i denne oversigt:

Klassen eksamineres i ukendte monumenter.

Følgende skulpturer er gennemgået: Nikander-koren, Kleobis og Biton, Peplos-koren, Kore nr. 674, Kritios-drengen, Spydbæreren, Skraberen, gruppen Afrodite, Pan og Eros. Augustus Prima Porta

Perspektivskulptur: Dali: Venus fra Milo med skuffer.

Links anvendt i undervisningen:
http://old.thisted-gymnasium.dk/klassiker/Graeskromerskskulptur.htm                                    6 SIDER

Fokuspunkter: At eleverne lærer at karakterisere en skulptur med blik for de forskellige perioders særlige stiltræk med brug af begreber som f.eks. kontrapost eller perlelokker. At de kan bruge deres viden til at datere ukendt skulptur inden for den arkaiske, klassiske eller hellenistiske periode.     At de ganske kort kan perspektivere den antikke skulptur til nyere skulptur.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer