Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Søren Tiemroth
Hold 2020 ol/j (3j ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A De græske guder
Titel B Kong Ødipus
Titel C FF4 Sorglitteratur
Titel D Retorik og demokrati
Titel E Sokrates
Titel F Græsk skulptur fra skema til mimesis
Titel G Homer og det klassiske epos: Iliaden

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A De græske guder

Vha forskellige internetsider (bla mythweb.com) samt deres udleverede mytologibog lærer eleverne de 12 olympiske guder udenad med navn, nærmeste familieforhold og attributter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel B Kong Ødipus

Gennem en læsning af Sofokles' tragedie om Kong Ødipus fokuseres på grækernes forhold til
begreber som skyld og skæbne samt på deres måde at gennemspille disse temaer i polis ved de årlige tragediekonkurrencer.

Basistekst: Sofokles´ Ødipus, ved Alex Garff og Leo Hjortsøe, Gyldendal

Perspektivering: Består af det efterfølgende FF-forløb med dansk om sorg-litteratur.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Retorik og demokrati

Ved hjælp af en række nøgletekster fra 400-tallet, Athens guldalder, sættes fokus på det athenske demokrati og ligheder og forskelle sammenlignet med vore dages demokrati. Vi ser på talegenrer, teori og praksis, Perikles og den historiske baggrund fra de to perserkrige op til den peloponnesiske krig. Til slut inddrages den romerske Polyb i en diskussion af demokratiet overfor andre styreformer.

Basistekster:
Thukydid: "Perikles´ mindetale over de faldne athenæere", fra "Græske historikere" ved A Kragelund, p67-78

Lysias: Forsvarstale mod Simon
&
Lysias: Om ikke at give invaliden statsunderstøttelse ((begge fra "Lysias' taler", oversat af Mogens Hermann Hansen)

Herodot: Forfatningsdebatten (fra "Hellenere og barbarer", Hastrup, Hjortsø og Jorsal Gyldendal 1987)

Polyb: Statsforfatningernes kredsløb (fra "Roms historie", oversat a A Kragelund)


Supplerende stof:

"Hjemmelavede" artikler om Retorik og Retoriske grundbegreber (i kompendiet)

"Oligarki og Demokrati" (fra Poul Birk Nielsen: Torv og tempel, Munksgaard)

"Oldtidens Grækenland" p79-84,105-111 og 133-136 (Bender+Rasmussen, Munksgaard 1981)

George Hinge: Grækerne og homoseksualiteten (1998) (uddrag)


Film-dokumentarerne "The Greeks - Crucilble of Civilization" (m fokus på Themistokles og Perikles) og "The Truth About Athenian Democracy" (med fokus på Athen i det 5. århundrede).
&
"What did Democracy really mean in Athens?" (https://www.youtube.com/watch?v=0fivQUlC7-8)
&
Donald Kagan Yale-forelæsning: https://www.youtube.com/watch?v=o0DWXr6kKPgPerspektivering:

Lincolns Gettysburg-tale
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Sokrates

Gennem læsningen af Platons version af "Sokrates´ forsvarstale" introduceres eleverne til Platons filosofi gennem portrættet af hans lærer Sokrates. Forløbet bygger videre på det foregående forløb "Demokrati og retorik" i den forstand, at vi gennem retssagen får et levende indblik i hvorledes det græske demokrati og dets retspraksis fungerede omkring år 400 f.Kr. Der forkuseres på Sokrates optræden under processen og på hvorfor Platon efterfølgende forholdt sig stærkt kritisk til demokratiet som institution. Desuden behandles Sokrates´ syn på livet og døden og på de råd, han giver sine athenske medborgere om, hvordan man bør leve sit liv for at blive et godt menneske. Herunder ses på den sokratiske metode.
Desuden læses "Hulelignelsen" (også fra "Kend dig selv") for et yderligere indblik i Platons idélære
samt
Platons dialog "Theaitetos" (i "Kend dig selv") med særligt fokus på "Homo Mensura" konceptet og Sokrates' kritik af det.


Basistekster:
Sokrates Forsvarstale, oversat af Jørgen Mejer og Christian Gorm Tortzen, i "Kend dig selv", Gyldendal 2000
+
Hulebilledet, oversat af Jørgen Mejer og Christian Gorm Tortzen, i "Kend dig selv", Gyldendal 2000
+
Theaitetos (ligeledes Mejer og Tortzen)
+
indledningen p9-24


Supplerende stof:

Bettany Hughes-dokumentaren "The Truth about Athenian Democracy" i to dele.


Perspektivering:

Nogle danskere er dummere end andre (Jonathan Løw, Information).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F Græsk skulptur fra skema til mimesis

Dette forløb har til formål at give eleverne et overblik over den græske kunsthistorie og dens enestående og epokegørende udvikling fra skema til mimesis, dvs fra det egyptisk inspirerede, traditionsbundne formsprog hen imod en innovativ og teknisk udfordrende stil der afspejler det særlige græske fokus på det antropomorfe.

Der sættes særligt fokus på menneskefremstillingen, herunder idealbilledet, den mandlige nøgenhed i skulpturen, udviklingen i kvindeskulpturen, portrættet, myterne "bagved" de enkelte værker samt kunstsynet til forskellige tider.

Klassen kommer til eksamen i ukendte skulpturer.


I timerne har vi gennemgået (værker fra "Oldtidens Grækenland", Bender+Rasmussen, Munksgaard 1981, hvis ikke andet angivet):

ARKAISK TID:
Kvindestatuette fra Kreta (fig 64)
Kleobis og Biton (fig 66)
Peploskoren (fig 70 + 71)
Kore fra Akropolis (fig 73)

TIDLIG KLASSISK:
Metope fra Zeus-templet (fig 107)
Kritios-drengen (fig 108)
Zeus/Poseidon (fig 112)

KLASSISK:
Udsnit af Parthenon-frisen (fig 133)
Doryforos (fig 138 (+130))
Athene Lemnia (fig 251 i "Græsk kunst" (Fich, Fischer-Hansen, Moltesen + Waaben, Gads Forlag, 1999)
Løbende Niobide (fig 254 i Græsk Kunst)


SENKLASSISK:
Praxiteles: Afrodite fra Knidos (fig 168)
Lysippos: Skraberen (fig 169)


HELLENISTISK:
Galler dræber sig selv og sin hustru (fig 197)
LaokoonROMERSK:

Augustus Prima Porta


PERSPEKTIVSKULPTURER:

Michelangelo: David
Bernini: Apollon og Daphne
Thorvaldsen: Jason

&

Dokumenter:
Skulptur-oversigtsark (uploadet under holdtes dokumenter)

Film:

The Secrets of the Parthenon (dokumentar)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel G Homer og det klassiske epos: Iliaden

Med udgangspunkt i Homers Iliade studeres det græske helteideal med hovedvægt på skildringen af Hektor og Achilleus. Der ses også på forholdet mellem mennesker og guder, og den rolle guderne indtager i krigen.
Ved inddragelsen af Ovid vises et eksempel på det romerske kunst-epos, og der trækkes sammenligninger til den tidligere læste Euripides-tragedie "Ifigenia i Aulis".

Vi læser Iliaden 1 og 22 sang
+
Ovids Metamorfoser (ved Otto Steen Due) sang 3 (vers 143-252) om Actaeon og Diana
+
Perspektivfilm: Troy (Wolfgang Petersen 2004)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde