Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Erik Thostrup Jacobsen
Hold 2020 re/es (2es re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A ISLAM
Titel B Kristendom
Titel C Hinduisme
Titel D Etik og Filosofi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A ISLAM

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hinduisme

Fokus på Hinduismens udvikling og centrale begreber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer