Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Janne Maria Baadsgaard
Hold 2020 bi/b (1b bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hvorfor findes der ikke cellefanter?
Titel B Bliver man virkelig hvad man spiser?
Titel C Hvordan kontroleres vækst?
Titel D Er evolutionen stoppet?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvorfor findes der ikke cellefanter?

Beskrivelse:
Dette første forløb tager udgangspunkt i en undren over hvorfor der ikke findes kæmpe-celler, men at mindre celler går sammen i flercellede livsformer og specialiserer sig til hver sin opgave. For at kunne forstå cellernes livsform arbejder vi med forskellene på pro- og eukaryoter, celleorganeller og deres funktion, opbygningen af forskellige organiske molekyler, og hvordan der er sammenhæng mellem denne opbygning og deres funktion i cellen. Vi vil også berøre homeostasen og hvordan cellen ved hjælp af forskellige membranprocesser, kan opretholde et konstant kemisk og fysisk miljø i cellen.

Faglige mål:  

- Anvende fagbegreber og fagsprog
- Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed
- Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelser og analyse
- Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
- Uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Kærnestof:
- cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eukaryote celler og membranprocesser

- makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bliver man virkelig hvad man spiser?

Beskrivelse:
Forløb hvor der er fokus på den hvad der sker med det mad vi spiser. Vi tager udgangspunkt i kostsammensætningen og fordøjelsen og gennemgår i den forbindelse de organer der skal er relevante for næringsomsætningen (mave, tarm, lever samt enzymapparatet). Eleverne undersøger enzymaktivitet, deres egen kostsammensætning samt hvilke fordele der følger med en god kost og hvilke ulemper der er ved at leve for usundt og være overvægtig. Der anvendes data fra en hel årgang til at vurdere den sundhedsmæssige tilstand i relation til et sundt liv.

Faglige mål:  
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
- anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
- anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:
- biokemiske processer: respiration
- fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hvorfor findes der ikke Cellefanter? 30-11-2020
Spørgsmål til enzymer 08-12-2020
Vendespil 08-12-2020
Enzym Planche 17-12-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hvordan kontroleres vækst?

Beskrivelse:
I dette forløb ser vi på vækst generelt og forholder os biologisk til hvad der fremmer og hæmmer vækst. Der vil være to overordnede organismefokus i dette forløb. Vi ser først på den primitive vækst i form af gær (ukønnet formering), og efterfølgende på menneskers vækst (kønnet formering) og regulering af dette. Menneskes vækst tager udgangspunkt i befolkningstæthed og hvilke udfordringer det giver at vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Forløbet afsluttes med en diskussion af rettet til at få børn både ud fra et etisk syn men også sat i relation til befolkningstætheden.

Faglige mål:  
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
- anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
- analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
- uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder
- anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Kærnestof:
- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
- enzymer: overordnet opbygning og funktion
- biokemiske processer: respiration og gæring
- forplantning og hormonel regulering
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Huskekasser 23-02-2021
Rapport over gærforsøg 26-02-2021
opg 1 med tal 04-03-2021
opg 2 figur 04-03-2021
opg 3 fosterudvikling 04-03-2021
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Er evolutionen stoppet?

Beskrivelse:
Gennem dette forløb skal eleverne skal opnå viden om Evolutionens udvikling fra encellet organisme til menneske. Herunder skal eleverne tilegne sig viden om naturlig variation, selektion, samt artsdannelse.
For at kunne forstå de evolutionære principper starter forløbet i genetikkens verden hvor de basale nedarvingsmekanismer samt alle de begreber der beskriver genetikken tillæres. Yderligere ser vi på DNA, proteinsyntese og geners opbygning
Viden om hvordan vi giver egenskaber videre til vores børn og hvordan vi nu og i fremtiden, bruges i undersøgelsen af om der stadig sker evolution i dag. På baggrund af elevernes viden afsluttes forløbet med en diskussion om der stadig sker evolution og i hvilket omfang menneskelig aktivitet er med til at fremme eller hæmme evolutionen.

Faglige mål:  
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
- udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed
- anvende relevante digitale værktøjer i en konkret faglig sammenhæng
- formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
- demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder

Kærnestof:
- overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA
- genetik og molekylærbiologi: nedarvnings-principper, det centrale dogme og mutation
- evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
proteinsyntese 24-03-2021
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer