Hjælp 
Uge 04-2019
Mandag (21/1) Tirsdag (22/1) Onsdag (23/1) Torsdag (24/1) Fredag (25/1)
3g HI inkursion kl. 8.10-14.10
Besøgsdag
2g3g in og 3n in ekskursion kl. 15.00-17.30
2x Id og BI ekskursion kl. 13.00-15.15
3z eø ekskursion 11.30-15.15
Besøgsdag
Besøgsdag
SRO-vejledning kl. 12.00-15.15.
2g3g de ekskursion kl.11.30-16.20
Bogkælder tilkaldeåbent i 3. mod. Er i mus hus
Skrivedag 3g SA, 3mnps SA
Besøgsdag
1. modul
8:10 - 9:10
2g FrF/1EK​111
2s MaSN​205
3gw Me 3w MeTi​822
1n MARB​202
1t MALD​202
2g SP/2Lo​501
2y BTMB​303
2g FrF/2EK​205
1t EnRK SL​206 - How to analyse a documentary
LT
2g TyF/3HB​312
2y KeNM​302
1w SASL TH​206 - Reaktioner på nytårstalen
2p puljeLD​207
2z SAEl​111
1n biBo​302 - Øvelse: enzymer
2n SAJK​112
1z biKS​302 304
2n MAHK​201
1w puljeLD​201 - Puljetime
2t SAMK​206
3g EN/1An​108
3g BiJH​304
1y saMS​313 - Politisk deltagelse I
1g me/xyLo​111
3g FRFEK​108
3g EN/2RK​209
3g Id/2CN​602
3g eø/3JN​205
3g SAMN​112
3g FyKP​212
3mnpyz KICK​107
3g Id/1 Ov​601
3mnpyz SP/1JM​109
3g KeCL​303
3g NgCN​314
3g ps/2CF​108
1g me/pLT​111
1t SAEl​112
1x EnKH​208
1z HIJV​206
2. modul
9:20 - 10:20
2g SP/2Lo​112
2p HIEH​112
3gw Me 3w MeTi​822
2x Ma 2x MARB​211
3p SAPB SL​109
2g TyF/3HB​312
2s HISR​201
1w SASL TH​206 - Magt, valg og vælgere
2y BTMB​308
2n EnTu​202
1s biKS​302
2w ENSL Ti​205
1z biKS​302 304
2z keCL​302
1w HIAK​205
2y BTMB​303
3g EN/1An​108
2m MaSN​205
1x DAEH​108
2y KeNM​302
1g me/xyLo​111
3g BiJH​304
3g EN/2RK​209
2n SAJK​112
3g FRFEK​108
3g eø/3JN​205
2t SAMK​206
3g Id/2CN​602
3g FyKP​212
3g SAMN​112
3g Id/1 Ov​601
3mnpyz KICK​107
3g KeCL​303
3mnpyz SP/1JM​109
3g NgCN​314
3g ps/2CF​108
1g me/pLT​111
1t SAEl​112
1z HIJV​206
3. modul
10:30 - 11:30
PB SL - Praktikmøde
2n HIAK​111
3z DAAK ER​107 - Modernisme: Tre eksempler
3z olSG​203
3p SAPB SL​109
2y HIAK​205
2s HISR​201
2m DASG​821
2n EnTu​110
2y biOv​205
1s biKS​302
2w ENSL Ti​205
1g SP/3Lo​202
2z keCL​302
2y BTMB​302
3k reKr​207
2z DALV​202
10:30-10:45
- CF TH - Bertils SRP
1s MaLS​111
2x Ma 2x MARB​202
3mz id/4BS SJ​601
3k DAHI SG​109
2p id/5CF ​601
3k DAHI SG​810
3n reMP​209
3k ENHB​109
3m olLN​203
3s SAJK​312
3ny IdJK​111
3n HIKj​313
3t SAKj​206
1n fyKP​212 - Modul 7
3p olEK ER​110
3w DAEH​109
3s ENBS​109
3y reRK​811
2m SAPB​209
2x SAMN​208
2x SAMN​112
1s HIJV​203
3k ENHB​109
2x BINE​308
4. modul
12:00 - 13:00
2m SAPB SL​210
3m olLN​110 - Iliaden: Achilleus' vrede 1
3p DAAK​314
3y BIKS​302
3m SAPB​201
2t MALA​201
3s HIMu​501
3s ENBS​107
2m ENRK​210 - The Handmaid's Tale
3z DAAK ER​203
2x EnTu​202 209
3w reNP​210 - Debat - næstekærlighed?
1g SP/3Lo​202
2w ENSL Ti​209
2m ngCN Mu​314 - Videre arbejde med løsninger
1p biBo​304
1n SAMN​108 - Styreformer
3k MeTi​111
1s DASG​313
2y biOv​205
1w ENAn​308
1p MaSN​214
3y biJH​304
1y MALS​111
2y BTMB​302
1x puljeKP​212 - Fysik puljetime
1y MALS​212
2m MaSN​113
3k DAHI SG​810
1n MARB​201
1y EnJM​501
1z SAKj​112
2n MAHK​201
3m HIMN​209
1z EnHB​314
3k DAHI SG​109
2p id/5CF ​601
3n SATH​313
1n DAEH​113
3k ENHB​109
2s ngKS​314
3p SAPB​210
3k reKr​207
3ny IdJK​111
2t MALA​107
3s reSR​112
3mz id/4BS SJ​601
3z eøJN​110
2w MaSB​212
3k ENHB​109
3n HIKj​810
2x HIEH​108
2x Ma 2x MARB​202
3p ENTi​314
2y DAAE​210
3s DAAC​209
2z SAEl​112
3t eøUA​109
1g TyF/4MS​810
3w ENKH​205
3w PsAE​108
3y BIKS​308
3y MAHK​113
1n MARB​202
5. modul
13:10 - 14:10
2m SAPB SL​112
3k HIKH​314
3n SASL TH​822 - Engelsk skole og verdenssystem
3w reNP​111 - Kristendom
3y DACL HI​312
2n EnTu​310 312
3m ENTS​112
3p olEK ER​206
3y BIKS​302
2m ngCN Mu​314 - Fremlæggelse af produkt
2p HIEH​822
3y DACL HI​207
1p fyKP​214 - Bølger modul 6
3z reMP​206
2t EnJM​208
2z MALA​201
2m SAPB SL​210
1z DALB​109
2s SAMK​208 - EU - funktion og fremtid
1p fyKP​211
1s ENAn​109
2n keMB​302
3y reRK​110 - Kvinder og kønsroller i islam
2t EnJM SL​207
1z MALA​212
1t biBo​304
1g FrF/1Tu​111
3y HIEl​207
1y KeCL​304
1y BTMB​302
1g SP/1MP​203
2m MaSN​113
3k HIKH​208
1y KeCL​303
1g SP/2 puljeJM​110
2n HIAK​110
3m SAPB​822
3k MeTi​111
1g TyF/1Bg​202 - Dagens lektie: NB! Se besked
2p MaLD​201
3n olER​206
3m HIMN​312
2w ngCN​211 - NG - masseødelæggelser
2sx id/1AE JH Tu​601
3p ENTi​314
3n DASG​810
3n SATH​203 - EU og Danmark
2t DASG​108
3s reSR​112
3p reRK​208
3z HIJV​112
2w ngCN​314
3s ENBS​210
2x BINE​302
2x Id NE​602 - Svømning#3
3t eøUA​109
2x SAMN​110
2y MASB​214
3w ENKH​205
1g SP/3Lo​111
2z EnTi​501
3w PsAE​108
1m SAMS​821
3y biJH​304
1n SAMN​810
3y BIKS​308
1w fyHK​211
3z SAEl​112
1x saPB​112
2x Ma 2x MARB​201
2y HIAK​308
6. modul
14:15 - 15:15
3gw Me 3w MeTi​111
3y olLN​108 - Ovids Metamorfoser 7
3g FyKP​214
3kstw SP/2MP​108
3y DACL HI​312
2g eø/1JN​822
1n biBo​303 - Nervesystemet
3g Id/1 NE​601 602 603 604 605
2g3g fiHI MK​206 - Thomas Hobbes
1z MALA​212
2g ps/4CF​810 - Ondskab
1w HIAK​203
1z biKS​302 304
1y BTMB​302
1n fyKP​211
2g3g eø/2UA​209
3n SATH​203
2sx id/1AE JH Tu​601
1y KeCL​303
1y saMS​203
2g3g fiHI MK​205
3p ENTi​205
2t DASG​108
1z SAKj​210
2g3g rtTE​812 - Retorik
3s SAJK​111
2x Id NE​602
3gw Me 3w MeTi​111
3g MA/1RB​113
2n keMB​304
2y HIAK​110
2g 3g deLT​402
1m fyNM​303
2x BINE​302
1y FySB​212
2g eø/1JN​207
1t fySB​214
2x SAMN​110
1n MARB​201
2g3g eø/2UA​209
1x DAEH​108
1p SAMS​206
1z biKS​303
1w MaLD​202
1x saPB​112
1z MALA​109
7. modul
15:20 - 16:20
2g eø/1JN​822
3g EN/2RK​110 - Oral Proficiency
KS - klargøring af øvelser
3g Id/1 NE​107
1z biKS​302 304
1s biKS​302
Genereret Onsdag 23/01-2019 kl. 02:52