Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Niels Ellekær Hansen
Hold 2017 BI/x (1x BI, 2x BI, 3x BI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Liv, evolution og celler
Titel 2 Fysiologi
Titel 3 Genetik
Titel 4 Økologi
Titel 5 Repetition
Titel 6 Hvorfor er biodiversitet vigtig?
Titel 7 Darwin, menneskets evolution og bioinformatik
Titel 8 DNA- og gentekniker
Titel 9 Rusmidler
Titel 10 Den perfekte præstation
Titel 11 Immunforsvaret
Titel 12 Populationsgenetik
Titel 13 Grundlæggende økologi
Titel 14 Makromolekyler: Det levendes byggesten
Titel 15 Hormonforstyrrende stoffer
Titel 16 Mikrobiologi
Titel 17 Eksamensforberedelse og repetition
Titel 18 Forløb#16
Titel 19 Forløb#17

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Liv, evolution og celler

I dette forløb har eleverne undersøgt osmose i kartoffelceller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Økologi

I dette forløb har eleverne lavet en makroindexundersøgelse af søen i Øregårdsparken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hvorfor er biodiversitet vigtig?

Et område med stor biodiversitet er kendetegnet ved følgende 3 forhold:
- Stor artsdiversitet
- Stor genetisk diversitet
- Stor variation i økosystemet

Nøglebegreber:
Habitat
Mikrohabitat
Biotop
Naturforvaltning
Diversitetsindex
Simpelt index
Shannon index
Artsbestemmelse
Naturbeskyttelsesloven
Nøglearter

4 typer af argumenter for hvorfor biodiversitet er vigtig:
- Økologiske
- Økonomiske
- Æstetiske
- Etiske

Øvelser:
Undersøgelse af stranden
Simpelt index og Shannon Index i skoven.

Skriftligt produkt:
Rapport eller journal over begge øvelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Darwin, menneskets evolution og bioinformatik

Evolution defineres som læren om de levende organismers oprindelse og udvikling her på jorden.

Nøglebegreber:
Genetisk drift, Selektionspres, Allopatrisk artsdannelse, Sympatrisk artsdannelse, Altruisme, Population, populationsdynamik, mimicry, Kin selektion, Divergent evolution, Konvergent evolution, Sexy sons hypotesen, Trade off, Coevolution, Adaptationer, Genetisk flaskehals, Alignment, fylogenetisk stamtræ, afstandsmatrice, slægtsskabsanalyse, Darwin, Lamarck, BLAST, menneskets udvikling, mutationsrate, tilbagemutation.

Øvelser:
- Menneskedyret
- Slægtskab og stamtræer
- Morfologisk sammenligninger af skeletter
- Gen og proteinjagt i databaser (BLAST)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 DNA- og gentekniker

Kernestof:
- DNA
- Replikation
- Cellecyklus - Mitose - Meiose
- Proteinsyntese, Transkription, Translation
- Genregulering
- PCR
- Elektroforese
- DNA-profiler
- Transformation/Gensplejsning
- CRISPR/CAS9

Supplerende stof:
- Bioetik
- Bioteknologi
- Sundhed, sygdom og medicin

Øvelser:
- Isolering, opformering og gelelektroforese med eget DNA

Dokumentarfilm:
- Indefra med Anders Agger - Huntington
- Har Malou det dødelig gen? fra CFU

Produktkrav:
- Grupperapport over PCR-Øvelsen
- Gruppefremlæggelse af projektarbejde. Her har eleverne blandt andet selv fundet og artikler fra videnskab.dk, som de har inddraget
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Rusmidler

Forløbet omhandler nervesystemet og rusmidler

Øvelser:
Nikotin - journal
Alkohols destabilisering af biologiske membraner - journal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Den perfekte præstation

Musklernes opbygning og funktion.
Træningsfysiologi
Aerob/anaerob træning
Kondital og konditest

Øvelser:
Muskler, Styrke, udholdendenhed, forspænding
Dissektion af kylling

Skriftlige produkter:
Journal over begge øvelser.
Rapport om testning af kondital, muskler, arbejdsfysiologi osv. i forbindelse med. studietur til Playitas.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Immunforsvaret

Immunforsvaret
Allergi - Nikkel
Mikroskopi
Virus
ELISA
Epidemier
Sygdomme
Hiv
Vaccinationer
Infektionsbiologi
Resistens
Epidemier

Film:
DR Viden om - Bakterierkrigen i kroppen.
DR Viden om - Når kroppen angriber sig selv.

Øvelser:
Undersøgelse af nikkelindhold
ELISA
Mikroskopering af blod, kindceller osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Populationsgenetik

Hardy-Weinberg ligevægte
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Grundlæggende økologi

Produktion - Primær- og sekundærproduktion
Energistrømme - Fødekæder, pyramider, fødenet
Populationsbiologi – habitat, niche, populationsvækst, populationsbestemmelser (fangst/genfangst)
Konkurrence
Prædation
Succesion
Stofkredsløb C, N, P

Øvelser:
Fangst/genfangst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Makromolekyler: Det levendes byggesten

Makromolekyler: Det levendes byggesten
Makromolekyler: Opbygning og biologisk funktion carbohydrater, lipider, nucleinsyrer og proteiners struktur, specifikke egenskaber og funktioner.

Enzymer: opbygning, funktion, enzymatiske hovedklasser og faktorer der påvirker enzymaktiviteten

Carbohydraternes intermediære stofskifte. Fotosyntesen

Kap 13-18 i Yubio

Øvelser:
Blodsukkerrespons - Journal
Påvisning og denaturering af protein (albumin) - Journal
Enzymkinetikøvelse med Beta-lactamase (KU) - Journal
Proteinoprensning af beta-lactamase (KU) - Journal

Dokumentar: CRISPR - Vi fikser dine gener
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 50 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Mikrobiologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Eksamensforberedelse og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forløb#16

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#17

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer