Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Andrea de Higes Andino, Lotte Brodersen, Maria Mette Dalsgaard, Mette Møller Skovbjerg Munch
Hold 2017 SP/2 (1g SP/2, 2g SP/2, 3g SP/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Begyndersystem - Buena idea
Titel 2 Deportes en el mundo hispanohablante
Titel 3 Cosas de la vida cotidiana
Titel 4 Mexico con Aby y Frida
Titel 5 Nicaragua y los niños de la calle EKSAMEN
Titel 6 La isla mínima
Titel 7 Forløb Español: Repetición y cultura
Titel 8 Forløb "MADRID + HISTORIA DEL SIGLO XX"
Titel 9 Forløb "MOVIDA MADRILEÑA + ALMODÓVAR"
Titel 10 Forløb "Preparación para el examen"
Titel 11 Los latinos en EEUU EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Begyndersystem - Buena idea

Eleverne introduceres til det spanske sprog gennem begyndersystemet Buena Idea.

Mål med første år af spanskundervisningen:

- mundtlig sprogproduktion bundet til tekstgennemgangen

- introduktion af basal grammatik (verbebøjninger, ordstilling, adjektivernes og adverbiernes former og placering, stavning osv.)

- træning af udtale og intonation

- introduktion til den spansktalende verdens samfundsmæssige og historiske karakteristika

Kapitler læst i Buena Idea Libro de textos:
Kap 1-5, 7-10, 13-14, 16-19. Ialt 29 sider

Grammatik:
Artikler, substantiver, adjektiver, tal, subjektspronominer, spørgeord, nægtelser, genitiv, klokken, verber i præsens, nærfremtid, perfektum og gerundium, gustar, diftongerende verber, enkelte uregelmæssige verber. I alt 29 sider

Kapitler lavet i Buena idea - Libro de trabajo
1-4, 7-9, 12-13 ialt 35 sider.

Film:
Volver 3 sider

Ialt:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 60,00 moduler
Dækker over: 63 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Deportes en el mundo hispanohablante

Kompetencer:
Første lille emne. Øget ordforråd inden for emnet deporte

1. Materiale
Buena idea libro de textos y trabajo ¿Qué deporte praticas?, Deportes. 9 sider
El deporte "Hinchas, Ultras, Barras Bravas" 3 sider

Sange:
Waka Waka, Shakira (2010)

Dokumentar:
Fodbold er Gud instrueret af Ole Bendtzen (2010)

2. Øge viden om hvor vigtigt fodbolden er samt dets rolle i Spanien og Latinamerika
Kendte sportsudøvere
Idrætsvaner forhold til danske unge.

3.  Grammatisk
Glosetræning
nutid, perfektum, gerundium
gustar,
adjektiver
ordbogsopslag

Individuelle - fremlæggelser  og skriftlige afleveringer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Cosas de la vida cotidiana

Repetitionsforløb, fokus på hverdagsspansk, skriftlighed, grammatik og mundtlighed.

Materiale (Meebook):
Pol y su familia - Catalanes, Holmgaard, Anny og Guerrero Brullet, Angela: , Forlaget EA, 2006, s. 5-6
Los jóvenes españoles, Cámara, Noemí:  Difusión, 2012. s. 23-27
'Verbos para un día normal'


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Mexico con Aby y Frida

Eleverne stifter bekendtskab med Mexico og mexikansk kultur. Dels gennem den unge mexikanske pige Gaby dels gennem historien om den mexikanske maler Frida Kahlo. Forløbet afsluttes med en visning af filmen Frida.

MATERIALE:

Tekster:
Mikkelsen, Ole Nicolaj og Riismøller, Pablo (red.): La identitad contrastada. Gyldendal, 2013. Side 52-63

Beneyto, Tamara Lobato: ‘Frida Kahlo, pintora universal’.
I: tecla. Revista de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda. 17. juni 2005.

Havsteen, Marianne og Brink, Estíbaliz Hernández M.: Frida Kahlo y Diego Rivera. Gyldendal Uddannelse, 2002. Side 7-8, 19-28, 37-40

Film:
Frida, Julie Taymor 2002
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nicaragua y los niños de la calle EKSAMEN

På baggrund at bogen "Con un vaso de pega en la mano)" skal eleverne stifte bekendtskab med Nicaraguas økonomiske, sociale og kulturelle situation. Der vil i forløbet blive fokuseret på temaer så som: fattigdom, livet på gaden i Managua, stofmisbrug, mellemamerikansk kultur og hjælpearbejde i Nicaragua.

Derudover vil der blive fokuseret på tekstforståelse, forskellige grammatiske emner samt billedebeskrivelse og billedeanalyse.

Litteratur:
Silva, Roger; "Con un vaso de pega en la mano". Turbine forlaget.
s. 1-19 + 24-29

Nyhedsindslag:
Los niños del Basurero: https://www.youtube.com/watch?v=mStVuc9ceDU

Dokumentar:
Gud og gadedrenge (28 min.), Ulandssekratariatet 2008

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuel undervisning 25-02-2019
opgave 6 03-03-2019
Genaflevering opg 6 24-03-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 La isla mínima

Eleverne har set filmen 'La isla mínima' (Alberto Rodríguez, 2014) og har efterfølgende arbejdet med de tilhørende opgaver fra opgavebogen. Fokus har været på 'la transición' og eleverne har i den forbindelse været til filmvisning og foredrag på CPH DOX, hvor de har set filmen 'El silencio de otros' og efterfølgende hørt oplæg om 'la transición' og 'la ley de amnestía'.

La isla mínima, Helen Dyrst og Grethe Abildgaard Christensen, Gyldendal 2016
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb Español: Repetición y cultura

Forløb "Español: repetición y cultura" er et introduktions forløb, hvor vi repeterer det mest basale grammatik fra 1g og 2g, mens vi lærer hinanden at kende og vise vores niveau på spansk både skriftlig og  mundtlig. Med hjælp fra en kompendiet, hvor læreren har samlet forskellige kopier fra begyndersystemer udgivet i Spanien, arbejder vi med en repetition af de basale verbaltider som nutid, perfektum, gerundium, nær fremtid og præteritum for at kunne kommunikere i forskellige situationer:

KOMMUNIKATION:
- At præsentere sig selv og spørge en anden om (nombre  y apellidos, trabajo o estudios, edad, nacionalidad, cumpleaños, idiomas, teléfono móvil y email)
- Udtryk for at sige sin mening og for at lave hypoteser (Creo que... / Opino que... / Pienso que... / Me parece que... / En mi opinión, ... / Para mí, …  ----- Supongo que... / Quizás... / Es posible que... / Tal vez... / Puede que...)
- At beskrive et land (beliggenhed, hovedstaden, inbyggertal, klima, sprog, seværdigheder...)
- At beskrive et billede (En la foto hay..., En la foto vemos..., La foto representa...)
- At fortælle om sit dagligdag
- At tale om vanehandlinger, deres hyppighed og rækkefølge såvel som om handlinger her og un
- At strukturere meddelelser på elementært niveau (f.eks. sætte vanehandlinger i rækkefølge: primero, luego, después, al final)
- At angive tidspunkt
- At tale om fritidsaktiviteter
- At udtrykke hvad man kan lide og ikke kan lide
- At udtrykke enighed eller uenighed ift hvad man kan lide
- At tale om en overstået handling med relation til nutiden (ej. Este fin de semana he visitado a mis padres y hemos celebrado el cumpleaños de mi hermana)
- At tale om oplevelser (ej. ¿Has estado alguna vez en Latinoamérica?)
- At tale om film
- At forstå en biografi
- At tale om en afsluttet handling i datid med start og slut


SKRIVEDAG (d.4.10)
Info om den skriftilige prøve
Aflevering af dokumentet om de 4 genrer I skal kunne skrive på spansk til eksamen.


TEKSTER:
Uddrag fra begyndersystemet Bitácora 1 og 2, forlag Difusión:
- "La siesta"
- "Comer tarde, dormir poco"
- "Del Caribe al Pacífico"
- "En nuestro tiempo libre"

Uddrag fra begyndersystemet Aula Internacional 1 og 2, forlag Difusión:
- "De vuelta a casa"
- "Biografía del Che Guevara"En mere detaljeret beskrivelse af forløbet kan findes under "forløbsmaterialet" og under den første undervisningsgang i uge 35.

PowerPoints fra undervisningen samt teksterne ovenfor findes under "Dokumenter" herinde i Lectio.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb "MADRID + HISTORIA DEL SIGLO XX"

Eleverne stifter bekendtskab med Spanien og spanske kultur. Vi arbejder med et kompendium, hvor der er fokus på små tekster, som skal introducere eleverne i Spaniens og Madrids historie i den 20. århundrede, med specielt fokus i borgerkrigen - Francos diktatur - Transición; selve Madrid som hovedstaden (i forbindelse med tur til Madrid i starten af november); og repetition - brug af datider på spansk i kontrast.


HOVEDPUNKTER:
- fortælle kort om nogle traditioner i Spanien
- Madrid:
     - kende lidt til historien af Spaniens hovedstaden i løbet af d.20. århundrede.
     - læse og beskrive de vigtigste steder / attraktioner i Madrid
- Spanien (s.XX):
     - Borgerkrigen
     - Francos diktatur
     - Guernica: historie og maleri
     - Transición: overgang til demokratiet

KOMMUNIKATION:
- At fortælle om fortiden: hvornår og hvordan et historisk øjeblik i et land skete
- At beskrive en historisk begivenhed
- At beskrive en by og hvad man kan se i byen
- At fortælle om sine ferie


MATERIALER:
Arbejde med kompendiet, som indeholder selvbearbejdede kopier og sider fra:
   - Aula Internacional 2, nueva edición (extractos de la Unidad 9, ed. Difusión)
   - Bitácora 1, nueva edición (extractos de la Unidad 5, ed. Difusión + video "Guía del ocio en Madrid")
   - Extracto de Mundo Hispano (“Blanca de Madrid”, ed. Gyldendal, 2015, s.7-11)
   - Extractos de Madrid, ¡claro que sí! (Claus Pedersen, ed. Munksgaard, 1991, s.11-33)
   - "Introducción sobre España", extracto del Grundbog Viva la vida, ed. L&R (pp.12-16)

Tekster på dansk fra Stig Jørgensen (2009)
- Kap.2: Den spanske borgerkrig: 1936-1939 (s.31-39)
- Kap 3: Francos Spanien: 1939-1975 (s.41-59)
- Kap 4: La transición: 1975-1982 (s.61-67)
- Kap 8: Hvorhen Spanien? (s.101-103)

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet kan findes under "forløbsmaterialet" og under den første undervisningsgang i uge 43.

PowerPoints fra undervisningen samt teksterne ovenfor findes under "Dokumenter" herinde i Lectio.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 31,00 moduler
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb "MOVIDA MADRILEÑA + ALMODÓVAR"

Eleverne stifter bekendtskab med den kulturel bevægelse "la movida madrileña" i 80'ernes Madrid. Vi arbejder med et kompendium, hvor der er fokus på små tekster og aktiviteter, som skal introducere eleverne i Movida Madrileñas karakteristika med fokus på musikken, æstetikken og filmindustri. Og det er nemlig i den sidst punkt at eleverne bliver introduceret til Pedro Almodóvars  biografi, rolle i movida madrileña og de vigtigste elementer i hans filmografi.


HOVEDPUNKTER:
- Spanien efter Francos diktatur
- Madrid:
- Hvad skete der i 80’ernes?
- Hvordan påvirkede la movida madrileña Madrids kontekst og samfund?
- La movida madrileñas karakteristika set fra musikken, æstetikken og filmindustri.
Pedro Almodóvar:
- Biografi
- Hans rolle i la Movida Madrileña
- Hvad karakteriserer hans filmografi?
- Filmen Volver (2006)
- Hvordan ser vi her de elementer som gør Almodóvars film personlige?
- Analyse af kvinder i filmen
- Analyse af brugen af farve og generelt alt scenografi.


KOMMUNIKATION:
- At fortælle om fortiden: hvornår og hvordan et historisk øjeblik i et land skete
- At beskrive en historisk begivenhed
- At beskrive et billede med 80’ernes æstetikken
- At resumere hvad en film handler om


MATERIALER:
- Kompendiet med forskellige selvbearbejdede kopier (nogle fra bogen Aula Internacional 2, ed. Difusión)
- "Las mujeres en el cine de Almodóvar”, y “El Guernica de Picasso” en El mundo en español: lecturas de cultura y civilización. Nivel A2, ed. Habla con eñe
- Tekster på dansk fra Stig Jørgensen (2009)
- Kap 4: La transición: 1975-1982 (s.61-67)
- Kap 8: Hvorhen Spanien? (s.101-103)

- Canciones:
- “Libertad sin ira”, Jarcha (1976)
- “Bailando”, Alaska y los Pegamoides (1982)
- “A quién le importa”, Alaska y Dinarama (1986)

- Film: Volver (2006)

En mere detaljeret beskrivelse af forløbet kan findes under "forløbsmaterialet" og under den første undervisningsgang i uge 50.

PowerPoints fra undervisningen samt teksterne ovenfor findes under "Dokumenter" herinde i Lectio.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 28,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb "Preparación para el examen"

I de sidste fire uger før jeg skulle på barsel valgte vi at fokusere på eksamens forberedelse. Derfor arbejdede vi med:

- DEN SKRIFTLIGE PRØVE:
    - Gennemgang af alle 4 type tekster med eksempler
    - Diskussion om, hvordan man kan forbedre sine skriftlige afleveringer
    - Refleksion om brugen af ordbogen som hjælpemiddel
    - Overblik og repetition af alle verbaltider, som eleverne har lært fra 1g til 3g
    - Refleksion og rettelser til de mest typiske fejl i elevernes afleveringer

- DEN MUNDTLIGE PRØVE:
      - Præsentation af en tekst:
               - Hvad skal den indeholde?
               - Redskaber til forberedelse

      - Billedbeskrivelse:
               - Hvad skal den indeholde?
               - Redskaber til forberedelse

Alt materiale som blev afleveret findes i mappen “Dokumenter” inde i Lectio.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Los latinos en EEUU EKSAMEN

FORMÅL

Forløbet introducerer ganske kort til emnet 'Los latinos en EEUU' med fokus på, hvorfor mange spansktalende fra de latinamerikanske lande ønsker a) at forlade deres hjemland og b) rejse til netop USA.

FOKUSPUNKTER

Hvorfor emigrere?
Udfordringer - både på rejsen og i USA

MATERIALE

Den illegale emigrations mange ansigter*
Héctor Nieto Montoya*
César Urbina Nieto*

*Fra undervisningsmaterialet Al otro lado. Information følger.

¿Cuántos son y de qué países vienen los inmigrantes hispanos en Estados Unidos?
Infobae, 17. september 2019
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/09/17/cuantos-son-y-de-que-paises-vienen-los-inmigrantes-hispanos-en-estados-unidos/ 10.4.2020


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensopgave: Artikel 29-04-2020
En tricky opgave 06-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer