Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anika M. Holten, Rebecca Kortnum Matern
Hold 2017 EN/m (1m EN, 2m EN, 3m EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Understanding Americans
Titel 2 Dysfunctional Families
Titel 3 How to Write an Essay
Titel 4 Hip Hop As A Literary Genre
Titel 5 Young Adult Dystopian Fiction
Titel 6 Dystopian Literature: The "Classics"
Titel 7 Værklæsning: 'Stone Cold' & Inequality in Britain
Titel 8 Intention
Titel 9 Empire and India (Exam)
Titel 10 Love and Relationships
Titel 11 Shakespeare (Exam)
Titel 12 Crime in Fiction (Exam)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Understanding Americans

Formålet med forløbet er at eleverne skal erhverve sig viden om amerikansk geografi og historie samt få kendskab til typiske amerikanske værdier og amerikansk selvforståelse, den amerikanske drøm, samt være i stand til at diskutere dette og se værdierne afspejlet i tekster som klassen siden hen måtte læse. Forløbet bruges naturligvis også til at få eleverne til at reflektere over den kultur de selv er den del af.
Eleverne arbejder især med analyse af non-fiktion, og alle elever skal desuden lave en videopræsentation af en amerikaner de finder fascinerende. Her har de selv har fokus på at ramme og appellere til målgruppen, som er klassekammeraterne.

Kernestof:
From: Worlds of English, A.M. Finderup og A. Fog, Systime, 2010.
- The USA and Me (quiz) pp. 98-99
- The world's love-hate relationship with the USA, Frank Gardner, 2002.

From: Targets, J. Berntzen et al., Gyldendal, 2001.
- Geographical Update - USA, pp. 66-69.
- Looking at the USA - Historical Overview, pp. 88-94.
- Understanding Americans, pp. 170-174
- Mercedes Benz, Janis Joplin, p. 175

From: American Ideals and Ideal Americans, L.C. Steenberg, Systime, 1985.
- The Declaration of Independence (excerpt), pp. 13-14
- The Star Spangled Banner, Francis Scott Key, p. 8-9
- I Have a Dream, Martin Luther King (excerpt), pp. 20-21

- Arnold Schwarzenegger, Studs Terkel, (1999), pp. 199-202. From:  From: Your Society, Check it out!, G. Friisberg, Columbus, 2006

- Breaking the Bonds of Hate: Virak Kiev, (1992). From: Change and Continuity, The American Experience Today, Hansen, Helms, and Ravn, Gyldendal, 1999.

Supplerende stof:
- Debunking the American Myth. (...)
- The Star Spangled Banner + God Bless America. Songs from: God Bless America / YouTube
- God Bless the USA: Lee Greenwood. Song from: God Bless America / YouTube
- Mercedes Benz, Janice Joplin, YouTube
- MLK's 'I Have a Dream', (full speech), YouTube.
- Kulturelle stereotyper. Fra: Columbus' vejviser til nye verdener, G. A. Nielsen og K. Schmedes, Columbus, 2009, kap. 6, (pp. 126-132)
- The Blind Side, (John Lee Hancock, 2009)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dysfunctional Families

Formål: (Under udarbejdelse)

Kernestof og supplerende stof:

- The Veldt, Ray Bradbury, ...

- One More Thing, Raymond Carver
- Your Shoes, ...

- They're Not Your Husband, Raymond Carver, ...
- What's Eating Gilbert Grape? (...)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 How to Write an Essay

How to Write an Essay + Grammatik

MATERIALE:
Jean Kwok - "Where the Gods Fly"
Grammatik prøve
How to Write an Essay: A Step-By-Step Guide

Beskrivelse:
Vi har haft fokus på, hvordan man skal skrive et essay i engelskfaget. Klassen har fået tid til at analysere og fortolke Jean Kwoks novelle "Where the Gods Fly", hvorefter de har arbejdet med en outline og skrevet deres indledning med efterfølgende peer feedback. Klassen skal aflevere et formfuldendt essay om novellen som afslutning på forløbet.

Derudover har klassen samlet op på grammatiske emner fra sidste skoleår, derunder verbets tider, substantivernes flertalsdannelse og ordklasser.

Fokus:
How to write an introduction using the funnel technique
How to write a thesis statement
The P.E.E. method
Ordklasser, substantiernes flertalsdannelse

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grammatik 17-08-2018
Skriftlighed i timen 1 21-08-2018
Written Assignment 1 03-09-2018
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hip Hop As A Literary Genre

BESKRIVELSE:
“The Lyrical Expression of American Hip-Hop” er et forløb om amerikansk hip hop. Eleverne skal kunne placere hip hop i en historisk kontekst og kunne redegøre for hip hoppens forskellige faser. De skal kende til genrens kendetegn og kunne foretage en analyse og perspektivering af en raptekst med fokus på de sproglige virkemidler. Derudover skal de kunne perspektivere til kvindernes rolle i hip hop og inddrage den debat, der har været om hip hop i USA.

MATERIALE:
‘Characteristics of Rap’. From Open Wide, pp. 159-160, Lindhardt og Ringhof, 2015.
‘Rap Analysis Guide’. From Open Wide, p. 161, Lindhardt og Ringhof, 2015.
Bækgaard, Jakob. ‘A Short History of Hip Hop’. From Open Wide, pp. 142-149, Lindhardt og Ringhof, 2015.
Grandmaster Flash & The Furious Five. ‘The Message’. 1982.
Run-DMC. ‘Proud to Be Black’. 1986.
Ice-T. ‘Colors’. 1988.
2Pac. ‘Brenda’s Got a Baby’. 1991.
Notorious B.I.G. ‘Ten Crack Commandments’.
Eminem. ‘Stan’. 1999.
Kanye West. ‘Black Skinhead’. 2013.
Eve. ‘Love is Blind’. 1999.
Nicki Minaj. ‘Lookin Ass Nigga’. 2014.
Heenan, Mike. ‘An Open Letter to Rap Music (For My Daughters)’. 2014. From Open Wide, pp. 189-191, Lindhardt og Ringhof, 2015.


FOKUSOMRÅDER:
A Short History of Hip Hop
The origins of rap/hip hop, the history of African-Americans
Characteristics of rap
How to analyse a rap

Arbejdsformer:
Vekslen mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde og en afsluttende mundtlig fremlæggelse i grupper.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grammatik opsamling 27-09-2018
Female Rappers/Groups Presentations 04-10-2018
Creative writing 1 05-10-2018
Skriftlighed i timen 2 12-10-2018
Written Assignment 2 25-10-2018
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Young Adult Dystopian Fiction

FORMÅL:
Formålet med forløbet er flerstrenget. Der skal dels arbejdes med grammatik, herunder punkterne adjektiver og adverbier, verbets tider, derunder udvidet tid og præpositioner. Derudover skal der opøves analytiske færdigheder i tekstanalyse, der skal trænes mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og endelig skal der opnås indsigt i temaet YA dystopian fiction og genrens popularitet, hvorunder en række relevante emner tages op, derunder kønsroller og fremstillingen af kønsroller og andre samfundsmæssige forhold i USA & Storbritannien. Hvad er young adult fiction? Hvorfor er dystopier henvendt til unge voksne i det 21. århundrede? Hvilke genretræk karakteriserer dystopian literature? osv.

KERNETEKSTER (skal læses):
Suzanne Collins, The Hunger Games
Veronica Roth, Divergent
James Dashner, The Maze Runner
Lauren Oliver, Delirium
Susan Beth Pfeffer, "Reunion"

FILM:
The Maze Runner

ANDRE TEKSTER:
John Green: ‘Scary New World’ (2008)
Linda Holmes: ‘What Really Makes Katniss Stand Out? Peeta, Her Movie Girlfriend’ (2013)
Scott Westerfeld: ‘Breaking Down the “System”’ (2010)
Miyam Bialik (YouTube clip)
Matthew Kadish: ‘What Makes A Good YA Novel? (How To Write For Young Adults)’ (2014)

Grammatik:
Getting Started: Genitiv, Udvidet tid, Verbets tider, Adjektiver/adverbier, Ordklasser
PowerPoints: Genitiv, Udvidet tid, Verbets tider, Adjektiver/adverbier, Ordklasser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grammatik prøve 23-10-2018
Creative writing 2 22-11-2018
Written Assignment 3 17-12-2018
Delirium Audio Recording in Pairs 18-12-2018
"Reunion" 2.0 03-01-2019
Genaflevering "Reunion" + Conclusion 04-01-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Dystopian Literature: The "Classics"

FORMÅL:
Efter at have arbejdet med young adult dystopian fiction skal 2m nu introduceres til nogle klassiske dystopier herunder uddrag af Orwells "1984", Atwoods "The Handmaid's Tale" og Huxleys "Brave New World", som YA-genren bygger på. Her skal eleverne kunne gøre rede for karakteristiske genretræk samt de samfundsmæssige og historiske forhold i USA & Storbritannien, som ligger til grund for dystopiernes fremstillinger.

KERNETEKSTER (skal læses):
George Orwell, 1984 (excerpt, 1949)
Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (excerpt, 1983)
Aldous Huxley, Brave New World (excerpt, 1932)

ADAPTATION:
HBOs The Handmaid's Tale afsnit 1 med efterfølgende analyse af filmiske virkemidler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Værklæsning: 'Stone Cold' & Inequality in Britain

FORMÅL:
Formålet med forløbet er flerstrenget. Der skal dels arbejdes med grammatik, herunder punkterne genitiv, verbets tider, derunder udvidet tid, uregelmæssige verber, adjektiver/adverbier, pronomener og kongruens. Derudover skal der opøves analytiske færdigheder i tekstanalyse, der skal trænes mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og endelig skal der opnås indsigt i temaet "Inequality in Britain", både igennem non-fiction tekster om emnet (artikler og dokumentarfilm) og fiction (romanen "Stone Cold") og analyser af disse. Der er således hovedfokus på analyse og fortolkning af romanen, men også retorisk analyse af artikler, herunder Toulmins model og arbejde med det retoriske pentagram.

KERNETEKSTER:
1: Robert Swindell, "Stone Cold" (roman)
2: "Ung og hjemløs" (dokumentar)
3: Jan Erik Mustad et al. "Stripping away the welfare state?" (2014)
4: Tom Heyden. "Class Calculator: Can I have no job or money and still be middle class?" (2013)
5: Giles Sheldrick. "EXCLUSIVE: Britain's most shameless dad pockets £500K in benefits and still won't work" (2014)

SUPPLERENDE:
Alle elever har holdt en præsentation om et aktuelt emne i den engelsktalende verden (guns in the US, the war on drugs, Brexit, R. Kelly, homelessness in the UK and the US, the wall to Mexico osv.), som resten af klassen så har diskuteret.

GRAMMATIK:
Adjektiver/adverbier
Adjektivernes gradbøjning
Substantivernes flertalsdannelse
Uregelmæssige verber
Udvidet tid
Verbets tider
Pronomener (personlige og relative)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Intention

FORMÅL:
I dette forløb er der fokus på retorisk analyse af sagprosatekster fra nyere tid. Det søges at få eleverne til at gennemskue, hvad forfatteres, skribenters og taleres intention er med den måde, de formidler deres produkt på. Vi har haft særligt fokus på retoriske virkemidler og deres effekt, samt brugen af ironi. Forløbet afsluttes med en mundtlig prøveeksamen, hvor hver elev individuelt skal præsentere en sammenhængende fremlæggelse i form af en retorisk analyse af en non-fiction tekst på cirka 5 minutter.

På baggrund af Greta Thunbergs TED Talk introduceres klassen for engelsk som lingua franca (ELF).

Kernetekster:
Barack Obama: ’Victory Speech’, 4 November, 2008
Trump: Statement by Donald Trump, 2014
David Sedaris: "Us and Them"
Arwa Mahdawi and Moira Donegan: "The debate: should Spotify ban R Kelly and Michael Jackson?"
Greta Thunberg's TED Talk: https://www.youtube.com/watch?v=H2QxFM9y0tY


Supplerende:
The Essay Genre – Two Kinds of Essays
Toolbox: Analysing non-fiction
Toolbox: Analysing speeches
Glossary of Rhetorical Terms

GRAMMATIK:
Pronomener, særligt personlige og relative pronomener
Brugen af "that"
Semantiske felter
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mock oral exam 07-05-2019
Written Assignment 5 12-05-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Empire and India (Exam)

I forløbet har vi kort berørt det britiske engagement i Indien og forholdet mellem briterne og lokalbefolkningen, men hovedvægten har været på tiden omkring uafhængigheden samt på den arv briterne efterlod sig. Der har også været fokus på Gandhi's rolle, visioner og eftermæle, og afslutningsvis har vi kort beskæftiget os med situationen i Indien i dag og det engelske sprogs rolle og betydning i Indien. Eleverne skulle have holdt oplæg om hhv. kastesystemet, social og økonomisk ulighed, kvinders og pigers vilkår, uddannelse i Indien, Indiens miljømæssige udfordringer, Bollywood og  cricket, men projektet måtte droppes.

Kerne- og supplerende stof:

Fra: Indien - Den nye stormagt, Jacob Graves Sørensen og Toms Sig Jessen, Columbus, 2014:
Fra kap. 1 'Fra Induskultur til stormagt':
- 1.3: Den britiske kolonisering af Indien, (pp. 19-29)
- 1.4: Det selvstændige Indien: Fra bistandsklient til stormagt, (pp. 29-36)

- 4.3: Økonomisk ulighed i Indien: Mange fattige - få virkeligt rige
- 4.4: Levevilkår i Indien
- 4.5: En problematisk uddannelsessektor

- Text 1: T.B. Macaulay: Minute Upon Indian Education (1835), (pp. 37-42)
- Text 4: M. K. Gandhi: Hind  Swaraj, (1909), (pp. 46-49)
- Text 5: Jawaharal Nehru: How Britain Ruled India, (1932),(pp. 49-51)

Fra kap. 5 'Language, Literature & Popular Culture' (pp. 211-234 + text 28 pp. 242-247)
- 5.1: Introduction
- 5.2: Language

From: Passwords, E. Rosenvold, Systime, 2005, (pp. 108-118)
- Events (pp. 108-109)
- George Orwell, Shooting an Elephant (1936), (pp. 110-118)

From: Wider Contexts, J. Engberg-Pedersen, M. Grønvold and H. Ohland-Andersen, Gyldendal, 2012.
- 'Blood', Urvashi Butalia. (Excerpt from Granta 57, 1997), (pp. 276-277)

From: India - Land of Contrasts, S. Fleischer and V. Walleen, Forlaget Futurum, 1990.
- Gandhi, Francis Wylie, (pp. 47-55)

Grandhi - The Road to Freedom, (a 60-minute BBC documentary):
1) https://www.youtube.com/watch?v=P-BzMayiGCw
2) https://www.youtube.com/watch?v=y815_a8k4Rg
3) https://www.youtube.com/watch?v=oXfNQrvm-S0
4) https://www.youtube.com/watch?v=XC1OzhtmdRs
5) https://www.youtube.com/watch?v=aiq7DdT5fL0
6) https://www.youtube.com/watch?v=CyGPJ4c7Epc

- An example of Indian humour. (Hinglish 1)
From: https://www.youtube.com/watch?v=vAF5Pj02dPc

- BBC interview with Professor Daya Kishan Thussu about Hinglish.
From: https://www.youtube.com/watch?v=aBCq5WM-V1o

- 'From English to Hinglish'.
From: https://www.youtube.com/watch?v=TNUnKas6FM0

- The Indian Accent (Indian English):
From: https://www.youtube.com/watch?v=OoF4i77kPak

- Slumdog Millionaire (2008, Danny Boyle and Loveleen Tandan)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Love and Relationships

FORELØBIG TEKST:

Teksterne afspejler mange forskellige aspekter. Der er eksempler på romantik, forelskelse, begær, længsel, lykkelig og ulykkelig kærlighed, og forholdet mellem kønnene i forskellige perioder. Teksterne spænder fra Shakespeares klassiker Romeo og Julie, som for mange står som billede på den store, ubetingede kærlighed, til dysfunktionelle parforhold blandt helt almindelige mennesker. Sprøgsmål der har meldte sig undervejs er f.eks. hvad kærlighed er, hvorfor man gifter sig, hvordan man finder den eneste ene - og er der virkelig kun én eneste?!
Vi har læst  (og lyttet til)  både digte, noveller, romanuddrag, drama og sagprosa om emnet så der har været mange faglige metoder i spil.

Kernestof og supplerende stof:

From: Fields of Vision, Ed. D. Delaney et al, Longman, 2007. Vol. 1pp. C10-C16
- Romeo and Juliet, William Shakespeare, (excerpts). Texts C2 and C3: ~ Introductions, 'What's in a Name?' + 'Ah, What an Unkind Hour', and Writers' Workshops on: Dramatic tension, Dramatic irony, and Tragedy.

- Romeo and Juliet (Luhrmann, 1996), (film).

2 reviews of Luhrmann's adaptation:
- Peter Travers, (1996). From: http://www.rollingstone.com/movies/reviews/william-shakespeares-romeo-juliet-19961101
- Roger Ebert, (1996). From: http://www.rogerebert.com/reviews/romeo-and-juliet-1996

- They're Not Your Husband, Raymond Carver. (short story). From: Short Cuts, Raymond Carver, 1995.

- Sonnets 1 and 116, (1609). From: Wider Contexts pp. 83-83 + www.widercontexts.dk + different interpretations of the sonnets from YouTube:
- Sonnet 18 - Version 1: https://m.youtube.com/watch?v=lKKGMozN0-I
- Sonnet 18 - Version 2: https://m.youtube.com/watch?v=1AfeHREVp4I
- Sonnet 116 - Version 1: https://m.youtube.com/watch?v=rc31n6yfFgo
- Sonnet 116 - Version 2: https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_946704&feature=iv&src_vid=lKKGMozN0-I&v=Cr_UN_7pkhU

- Pride and Prejudice, Jane Austen, (1818?), (excerpts from the novel). From: Fields of Vision, Vol. 1 (pp. E70-E77)
Texts E22 and E23 + Writers' Workshop on showing and telling + Writers' Gallery

- The Man Who Couldn't Dance, Jason Katims, (play). From: Take Ten: New 10-minute plays. Ed. E. Lane and N. Shengold, Vintage Books, 1997.

- The Story of an Hour, Kate Chopin, (1894), (short story). From: Wider Contexts, J. Engberg-Pedersen, M. Grønvold og Hanne Ohland-Andersen, Gyldendal, 2012., (pp. 105-109)

- The Storm, Kate Chopin, (....) ....
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 55 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Shakespeare (Exam)

Formålet med forløbet har været at eleverne skulle stifte bekendskab med Shakespeare. Vi har arbejdet med sonetter, herunder form og tematik, og drama. Udover selve uddragene af Romeo og Julie, har vi læst baggrundstekster om bl.a. Shakespeares samtid, om elizabethansk engelsk og om teaterets form og betydning på den tid. Endelig har vi også set Luhrmanns moderne fortolkning af Romeo og Julie samt læst anmeldelser af den for med afsæt i dem at kunne diskutere Shakespeares betydning for os i dag.

Kernestof og supplerende stof:

- Sonnets 18 and 116, (1609). From: Wider Contexts pp. 83-83 + www.widercontexts.dk + different interpretations of the sonnets from YouTube:

- Sonnet 18 - Version 1: https://m.youtube.com/watch?v=lKKGMozN0-I
- Sonnet 18 - Version 2: https://m.youtube.com/watch?v=1AfeHREVp4I
- Sonnet 116 - Version 1: https://m.youtube.com/watch?v=rc31n6yfFgo
- Sonnet 116 - Version 2: https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_946704&feature=iv&src_vid=lKKGMozN0-I&v=Cr_UN_7pkhU

From: Fields of Vision, Ed. D. Delaney et al, Longman, 2007. Vol. 1pp. C10-C16
- Romeo and Juliet, William Shakespeare, (excerpts). Texts C2 and C3: ~ Introductions, 'What's in a Name?' + 'Ah, What an Unkind Hour', and Writers' Workshops on: Dramatic tension, Dramatic irony, and Tragedy.

- The Context - Historical and Social Background, (pp. 50-61)

From: Romeo & Juliet by Shakespeare, Bo Høpfner Clausen og Jesper Kaalund, Gyldendal, 2017.
- Elizabethan Theatre (pp. 16-21)
- Dramatic Toolbox (pp. 22-23)
- Language in the Elizabethan Era (34-36)
- The Language of Shakespeare's Plays (37-43)
- Poetic Devices (pp. 44-45)
- Shakespearean Tragedy (pp. 46-53)

Iambic Pentameter Explained:
https://www.youtube.com/watch?v=YuXAbRAcvbw

Shakespeare – The Globe Theatre London Tour:
https://www.youtube.com/watch?v=m3VGa6Fp3zI

The Elizabethan Era:
https://www.youtube.com/watch?v=OBaGCQl1E70

Romeo and Juliet, Dire Straits (song/lyrics) :
https://www.youtube.com/watch?v=8CRu2SWDtRA

Romeo and Juliet, The Killers (song/lyrics):
https://www.youtube.com/watch?v=NtmorUXAwiI

- Romeo and Juliet (Luhrmann, 1996), (film).

2 reviews of Luhrmann's adaptation:

- Peter Travers, "William Shakespeare's Romeo + Juliet", (1996).
From: http://www.rollingstone.com/movies/reviews/william-shakespeares-romeo-juliet-19961101

- Roger Ebert, "Romeo + Juliet", (1996).
From: http://www.rogerebert.com/reviews/romeo-and-juliet-1996

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Crime in Fiction (Exam)

Hensigten med forløbet er at give eleverne kendskab til krimigenren og dens karakteristika og formål, herunder (uskrevne) gyldne regler, forskelle mellem den engelske og den amerikanske krimi, genrens samspil med samtiden, miljøskildring og skiftende fokus i forhold til hvad der 'detekteres', og hvordan suspense skabes. Dette gøres gennem læsning af forskellige typer kriminalnoveller samt sagprosa om genrens særtræk og udvikling.

Kernestof og supplerende stof:
From: Crime in Fiction, Grarup og Ravn, Systime, 1994.
- The Adventure of the Sussex Vampire, Arthur Conan Doyle, 1927.
- They Can Only Hang You Once, Dashiel Hammett, 1945.
- The Victim, P.D. James, 1973.

Fra: Whodunnit, H. Ohland-Andersen og P. Thorning, Kaleidoscope, 1993.
- Introduction: A short history of crime in fiction + Why do we read crime stories? (pp. 6 - 17)
- Twenty Rules for Writing Detective Stories, S. S. Van Dine, 1928. (pp. 190 -194).

Match Point, (Woody Allen, 2005). IKKE NÅET
CSI - "Who Shot Sherlock", 2005, (5th season, episode 11 of the American TV series). IKKE NÅET
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer