Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Timo Reilin
Hold 2017 EN/w (1w EN, 2w EN, 3w EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Social Media
Titel 2 Human Trafficking
Titel 3 Hemingway
Titel 4 Horror
Titel 5 The Great Gatsby
Titel 6 Sex and Gender
Titel 7 An Introduction to Shakespeare
Titel 8 Animal Farm
Titel 9 British India: From Colonialism to Postcolonialism
Titel 10 American Modernism
Titel 11 American Slavery: 1619-1877
Titel 12 Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Social Media

Forløbet indeholder et udvalg af tekster, der omhandler sociale medier. Det er primært et tematisk forløb, der har til formål at fortolke, hvordan betydningen af sociale medier i vores samfund forstås i fiktion.

MATERIALE:
Cleary, Emma. ”Lightbox” (2014)
Smith, Ali. ”After Life” i Footprints. Gyldendal: 2017
Eggers, Dave. The Circle [uddrag] i Footprints. Gyldendal: 2017
“Nosedive” (afsnit fra Black Mirror)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Human Trafficking

Human Trafficking


BESKRIVELSE:
Forløbet undersøger fænomenet "Human Trafficking" i et globalt perspektiv. Der arbejdes med emnet ud fra et udvalg af sagprosa-tekster samt én enkelt spillefilm, som et billede på, hvordan det globale problem tematiseres i fiktion.

TEKSTER:

Boykoff, Pamela and Field, Alexandra ”Vietnamese girls smuggled into China and sold as child brides” (2016) http://edition.cnn.com/2016/04/17/asia/vietnamese-girls-child-brides-china/

Gentleman, Amelia. ‘I came to the UK and I was turned into a prostitute’ (2014). https://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/03/trafficked-women-horrific-stories- came-to-uk-turned-into-prostitute

Shubert, Atika. “The battle against sex trafficking: Sweden vs. Denmark” (2011). http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2011/03/30/sex-trafficking-countries-take-different-approaches-to-same-problem/

Ulman, Abigail. “Warm-ups” (2015) i Hot Little Hands. Penguin: 2016.

Woworuntu, Shandra. ” My life as a sex-trafficking victim” (2016) http://www.bbc.com/news/magazine-35846207


Dokumentar:
Billheimer, Robert. Not My Life (2011)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Horror

Horror: An Introduction to the Horror Genre

Forløbet tager udgangspunkt i horror som en litterær genre, men drejer sig ligeledes om tematisering af ondskab i fiktion. Udvalget af materiale strækker sig fra gothic horror til mere moderne udtryksformer af horror-elementer.

Følgende tematiske punkter har været fokus for forløbet: the monster; rational vs irrational fears; the idea of evil; repression; ambivalence


TEXTS:
Capote, Truman. "Miriam"
Ellis, Brett Easton. American Psycho [uddrag, "Tuesday"] i Buhlmann, Rene (red). New York City
King, Stephen. "Suffer the Little Children"
---. "The Boogeyman"
Poe, Edgar Allan. "The Black Cat" i Weisberg, Mette.
---. "The Tell-Tale Heart" i Wider Contexts.

FILM:
The Shining (Kubrick, 1980)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 The Great Gatsby

Forløbet er centreret omkring værklæsning af den amerikanske roman The Great Gatsby (1925) af F. Scott Fitzgerald. Læsningen af romanen placerer dens handling i den historiske kontekst, der karakteriserer USA i 1920erne. Metodisk set analyseres romanen med særligt fokus på temaet om den amerikanske drøm. Forløbet sluttes af med en komparativ analyse mellem romanen og Baz Luhrmanns filmatisering fra 2013.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sex and Gender

BESKRIVELSE:
Forløbet tager udgangspunkt i moderne kønsroller og vores forståelse af disse i kulturen. Forløbet inddrager desuden perspektiver på feminisme samt begreber der knytter teori omkring køn.

TEKSTER:
Adriaens, Fien. "Post-feminism in Popular Culture" (2009). https://politicsandculture.org/2009/11/09/post-feminism-in-popular-culture-a-potential-for-critical-resistance/

Cavallaro, Dani. "Gender and Sexuality" i Critical and Cultural Theory. The Athlone Press, 2006.

Walters, Margaret. "Introduction" i Feminism: A Very Short introduction. Oxford UP, 2005.

Weldon, Fay. "Weekend" (1978). https://www.teachingenglish.org.uk/article/weekend

D12. "Shit on You" (2000)
Brinkley, Jamel. "No More Than a Bubble" i __A Lucky Man__, Graywolf Press, 2019

Roupenian, "Cat Person" (2017). https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/11/cat-person

FILM:
Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 An Introduction to Shakespeare

BESKRIVELSE
Forløbet er en introduktion til William Shakespeares forfatterskab. På baggrund af udvalgte scener fra tragedien __Macbeth__ fokuserer forløbet på analyse af centrale tematikker i værket, den elizabethanske kontekst,  samt Shakespeares sprog og stil.

Der lægges særlig vægt på udviklingen i Macbeths karakter og følgende temaer: Reason and passion; ambition; the disjunction between reality and appearance; order.

TEKSTER:
Lund, Ole Juul. "Elizabethan England -- and William Shakespeare" i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.

---. "The Elizabethan World Picture" i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.

---. "Language and Style" i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.

Shakespeare, William. __Macbeth__ [Uddrag: Act I, samt Act II: Scene 1 og 2] i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.
   
---. Sonnet 130
---. Sonnet 29

FILM:
Polanski, Roman (instr.). __Macbeth__ (1971)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 British India: From Colonialism to Postcolonialism

BESKRIVELSE:
Forløbet er en introduktion til den britiske kolonisering af Indien, samt britisk imperialisme. Således fokuserer forløbet på problemstillinger, der knytter sig til "colonial discourse" i forbindelse med magtforhold og synet på imperialisme, i tekster af britiske forfattere under det britiske imperium samt tekster af forfattere fra tidligere koloniserede lande.


TEKSTER:
Kipling, Rudyard. "The Overland Mail"

---. “The White Man’s Burden” (1899) i Wider Contexts  (Jonna Engberg-Pedersen, Hanne Ohland-Andersen m.fl.). Gyldendal: 2012

---. "Lispeth"

Orwell, George. "Shooting an Elephant".

Rushdie, Salman. "Good Advice Is Rarer Than Rubies"

Singh, Kushwant. "The Mark of Vishnu"

Tharoor, Shashi. "But What about the Railways...?". https://www.theguardian.com/world/2017/mar/08/india-britain-empire-railways-myths-gifts


FILM:
"Freedom". The Story of India (BBC)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 American Modernism

Forløbet undersøger, hvad der karakteriserer amerikansk modernisme som litterær strømning, både i indhold og form. Det fokuserer primært på digtanalyse (med udgangspunkt i analyse af "imagery"), men inddrager også udvalgte noveller.

Fokuspunkter:  isolation, loneliness, unconventional ways in poetic form, fragmentation, imagery, stream-of-consciousness, ordinary objects/concrete images vs abstract concepts

Digte:
Cummings, e.e. “somewhere I have never travelled gladly beyond”
—. “anyone lived in a pretty how town”
Frost, Robert. “Stopping by Woods on a Snowy Evening”
Pound, Ezra. “A Pact”
—. “In a Station of the Metro”
Stevens, Wallace. “Study of Two Pears”
—. “The Man with the Blue Guitar”

Williams, William Carlos. “The Red Wheelbarrow”
—. “This Is Just to Say”

Noveller:
Faulkner, William. “A Rose for Emily”

Porter, “The Jilting of Granny Weatherall”

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 American Slavery: 1619-1877

Forløbet er primært et historisk forløb, der undersøger, hvad der karakteriserede amerikansk slaveri. Med fokus på udviklingen af slaveri som institution undersøger forløbet, hvad der kendetegner de forskellige perioder af slaveri fra den koloniale periode til perioden før borgerkrigen. Herunder inddrages også forskellige syn på slaveri samt retfærdiggørelsen af dette. Ligeledes undersøger forløbet den personlige oplevelse af slaveri gennem et udvalg af slaveberetninger. Der inddrages i mindre omfang fiktion til at illustrere repræsentationen af slaveri i den amerikanske kultur.

Materiale:
Douglass, Frederick. “Narrative of the Life of Frederick Douglass ” (1845) (uddrag)
Equiano. Olaudah. “The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano” (1789) (uddrag)
Foner, Eric. “The Peculiar Institution” (kapitel 11) I Foner Give Me Liberty! An American History (2004)
N.N. “Swing Low Sweet Chariot” (spiritual)
—. “Go down, Moses”
—. “Keep Your Hands on the Plow”

12 Years a Slave (McQueen, 2013)
Emancipation Road, episode 1 (dokumentar, 2014)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer