Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Charlotte la Cour Lundqvist
Hold 2017 DA/w (1w DA, 2w DA, 3w DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Portrætartikel
Titel 2 Introduktion til lyrik
Titel 3 Skriftlighedsforløb
Titel 4 Mundtlighedsforløb
Titel 5 optakt til DHO - besættelsestiden
Titel 6 Saga
Titel 7 genaflevering af årsprøve
Titel 8 Mellemkrigstid
Titel 9 Historisk læsning
Titel 10 Romantikken
Titel 11 Danskhed
Titel 12 Nyheder
Titel 13 Drømmen om Amerika
Titel 14 den reflekterende artikel
Titel 15 reality og dokumentar
Titel 16 Det moderne gennembrud
Titel 17 De skriftlige genrer
Titel 18 Modernisme og realisme
Titel 19 kortfilm og kortprosa
Titel 20 Dansk litteratur i 1970-erne og 1980-erne
Titel 21 Skriftlighedsforløb
Titel 22 nyere tids litteratur
Titel 23 Krig - et tema i litteratur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Portrætartikel

I forløbet introduceres eleverne til karakteristiske træk ved portrætartiklen.
De skriver en kort tekst, hvor de inden laver research om en kendt person.
Forløbet afsluttes med en portrætstil, hvor eleverne skriver om sig selv.

Vi læser portræt af Mick Øgendal


I alt antal sider læst i forløbet:     5 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Portrætartikel 10-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Introduktion til lyrik

I forløbet arbejdes der med analyse af lyrik. De danskfaglige begreber til analyse af lyrik introduceres.

Som baggrundslæsning anvendes:
Litterære virkemidler – fra ”Litteraturens veje”
Uddrag om kognitive metaforer fra ”Kort og godt om kognitive metaforer”
Semantiske felter fra ”Håndbog til dansk”
Litterær analyse og fra ”Håndbog til dansk”
I forløbet læses og arbejdes der med følgende digte:

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset
Simon Grotrian: Sukkerknalden
Simon Grotian: Frimærket
Christian Winther: Min Skat
H.C. Andersen: I Danmark er jeg født
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Johannes V. Jensen: Danmarkssangen
Sophus Claussen: I en frugthave
Emil Aarestrup: Angst
Simon Grotrian: Slå mælkeveje om mig
Kasper Spez: Angst

Forløbet afsluttes med en stil, hvor eleverne skal skrive en digtanalyse


De sider, der ikke er læst som lektie, er læst i klassen.

I alt antal sider læst i forløbet:  24 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
digtanalyse 05-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Skriftlighedsforløb

Skriftlighedsforløb
Der introduceres til forskellige teknikker til at komme i gang med skriftligt arbejde.

Desuden arbejdes der med metoderne redegørelse og diskussion. I forløbet indgår også metoder til karakteristik af argumentation og virkemidler.


Igennem forløbet arbejder eleverne med en række små skriveøvelser. Forløbet afsluttes med en kronikstil.


I alt læst i forløbet:   17 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Mundtlighedsforløb

Formålet med mundtlighedsforløbet er at introducere eleverne til forskellige dele af det mundtlige sprog. Forløbet bygger videre på elevernes viden fra grundforløbet om sproghandlinger, og fra skriftlighedsforløbet om bl.a. retorik og argumentation. I dette forløb er der således fagligt fokus på teorier omhandlende samtaleprincipper, facework, sproghandlinger, transaktionsanalyse, talegenrer, retorik, argumentation og (politisk) diskurs. Eleverne afslutter forløbet med en analyse af Lars Løkke Rasmussens nytårstale fra 2018.

Materiale anvendt i forløbet:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, 2015 - s. 145-46, s. 150-174, s. 188-195
Solveig Bennike m.fl.: Faglige forbindelser i dansk, DLF, 2005 - s. 13, 20-22
Birgitte Darger m.fl: Sproget arbejder, Systime, 2015 - s. 77-80,  s. 112-114
August Strindberg: Den stærkesteI alt læst i forløbet:   26 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 optakt til DHO - besættelsestiden

Optakt til DHO - tema besættelsestid.

I samarbejde med historie arbejdes der med forskellige tilgange til besættelsestiden.
Vi ser dokumentaren digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 3 (1930-1945)  38 min: Svarer til 15 normalsider

https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/25300/digtere-divaer-og-dogmebroedre-38-dansk-kultur-i-100-aar-(1930-1945)

Vi gennemgår principperne i at skrive en større opgave. Vi ser på indholdsfortegnelse, citater, litteraturliste og brug af noter.


Tekster:
Litteraturens veje s. 310-313
Baggrundslitteratur om Flammen og Citronen
Oprop 9. april 1940
General von Faljehortst. Den danske folkekarakter
Otto Gelsted: De mørke fugle
Kim Malthe-Bruun: Brev til Hanne
Halfdan Rasmussen: Bare en regnvejrsaften
Tale på ØG i forbindelse med afsløring af mindepladen i aulaen

I alt læses 69 sider i forløbet (inkl. dokumentaren)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Saga

Forløb om saga
Vi læser Ravnkel Frøjgods saga

Som introduktion til sagauniverset ser vi 1. afsnit af 1. sæson Vikings.

Vi arbejder med sagaen som genre og ser på familiestrukturen i sagaen.

Baggrundslæsning om det islandske samfund og sagaerne:
Erik Skyum Nielsen:Fortælleteknik i sagaerne. Efterord til Gisle Surssøns saga, dansklærerforeningen 1988

30 min TV- svarer til ca 10 sider
læst stof i alt: 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 genaflevering af årsprøve

Der arbejdes med årsprøven fra 1.g.
Eleverne retter deres egen opgave igennem. Dernæst læser eleverne en af de andre elevers opgave igennem og kommer med kommentarer.

Dernæst arbejder eleverne med en omskrivning af deres årsprøvestil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mellemkrigstid

Forløbets formål:
Som introduktion til forløbet ser vi "Digtere, divaer og dogmebrødre" afsnit 2.
I dette forløb introduceres eleverne for vigtige strømninger i mellemkrigstiden i dansk litteratur og åndsliv. Der arbejdes med de brølende 20’ere og de kriseramte 30’ere. I den forbindelse er der lagt særligt vægt på følgende begreber: futurisme, ekspressionisme og kulturradikalisme. Eleverne præsenteres i forløbet for vigtige repræsentanter fra periodens kulturliv og dette kobles til en større historisk forståelse af sammenhængen mellem samfundet og litteraturen, hvilket understøttes af et lignende forløb i historiefaget.
Eleverne arbejder i forløbet også med en analyserende artikel om enten Øverlands digt eller Lagerkvists novelle.

Digtere, divaer og dogmebrødre 2:
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65720/digtere-divaer-og-dogmebroedre-28-dansk-kultur-i-100-aar-(1918-1930)

Meninger i tiden:
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/meninger-i-tiden/#errormsgThe+authentication+URL+is+flawed.

Forløbets indhold:
Langdahl m.fl: Litteraturens perioder, Gyldendal, 2005, side 76-90
Filippo Marinetti: Futurismens Manifest (1909)
Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station (1904)
Emil Bønnelycke: Århundredet (1918)
R. Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt (1922) + Foråret kommer til cafeen (1922)
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920)
Pär Lagerkvist: Ångest, Ångest är min arvedel (1916)
Om PH og kulturradikalismen (Samlerens Antologi 9, side 32-38)
Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd (1940)
Arnulf Øverland: Du må ikke sove! (1937)
Pär Lagerkvist: Far och jag (1924)

Antal læste sider: 61
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Historisk læsning

Vi arbejder med litteratur i et historisk perspektiv fra folkeviser til og med oplysningstiden. Vi arbejder med folkeviser og den mundtlige fortælletradition; Vi arbejder med en række salmer og dernæst med dramaet som genre. Vi læser et værk: Erasmus Montanus. Som afslutning på forløbet ser vi ”En kongelig affære”.


Igennem forløbet læser eleverne udvalgte dele fra litteraturens perioder som baggrundsstof.
I alt i forløbet læses 46 sider +
film  2 timer og 17 min (anslås til 55 sider)

I alt læses 106 sider


Langdahl m.fl: Litteraturens perioder, Gyldendal, 2005, side 14-15; 24-38;
Indhold:
Agnete og Havmanden
Ebbe Skammelsøn
Thomas Kingo: Sorrig og glæde
Hans Adolph Brorson: Op! al den ting
Hans Adolph Brorson: Den yndigste rose
Ambrosius Stub: Den kedsom vinter
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (værk)
Perspektiver til nutidens nar - klip fra Klovn

En Kongelig affære
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Romantikken

Forløbets formål:
I dette forløb laves et litteraturhistorisk nedslag i dansk litteratur i 1800-tallets romantik. Eleverne indføres i begreber som universalromantik, nationalromantik, biedermeierkultur, poetisk realisme og romantisme. Derudover får eleverne en indførsel i den historiske kontekst omkring romantikkens litteratur.

Materiale:
T. H. Lundbye: En malkescene, 1841
T. H. Lundbye: Ved en dansk kyst, 1842-43
Langdahl, Berit m.fl.: Litteraturens perioder s. 42-52, om perioden 1800-1870
Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Veje, side 137-161 (i sammenskriv)
Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803
Schack von Staffeldt: Liljen og Dugdråben, 1803
Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang (Der er et yndigt land), 1819
H. C. Andersen: Danmark, mit fædreland, 1850
N. F. S. Grundtvig: Kirkeklokke, 1845
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen, 1830
H. C. Andersen: Klokken, 1845
Christian Winther: Skriftestolen, 1837
Emil Aarestrup: I en landsbykirke, 1838
St. St. Blicher: Sildig Opvågnen, 1828 (værk)

Læst antal sider 67

Derudover anvendes:
Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen, del 1 (1800-1814 - Oehlenschläger), 38 min.
Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen, del 2 (1815-1830 – Grundtvig), 38 min.
Liv Thomsen: 1800-tallet på vrangen, del 3 (1830-1840 – H. C. Andersen), 38 min.

Anslås til 45 sider

Totalt for forløbet:
112 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Danskhed

I dette forløb arbejder vi med et sprogligt fokus.
Vi indleder med at arbejde med kognitive metaforer. Dernæst arbejdes der med diskursanalyse, og vi afslutter forløbet med at arbejde med dialekter.

Vi arbejder med følgende tekster:
Natasja: Giv mig Danmark tilbage
TV 2: Det er Danmark
Nephew: Danmark/Denmark
Søren Eppler: Stenen slår smut
Peter AG: Danmark mit indre ocean
Pia Kjærsgaard: uddrag af tale ved årsmødet 2008
Pernille Vermund: Grundlovstale 2018
Outlandish: Grundlovstale fra Metroxtpress 2004
Birgitte Rahbeck: Araberslang kan blive pæredansk


Som teoridel anvendes:
Uddrag fra kort og godt om kognitive metaforer (s. 3-17)
Håndbog til dansk: s. 168-175
Krydsfelt: 209-215 og 220-238

Vi ser:
Kampen om sproget del 4: Magtens sprog
Kampen om sproget del 1: Dialekter

En række mindre klip:
https://www.youtube.com/watch?v=mwNnNEtTzaI
https://www.dr.dk/nyheder/indland/sprogforsker-derfor-forsvinder-dialekterne-i-danmark#!/
https://www.dr.dk/ligetil/video-hoer-politikernes-oprindelige-dialekter#!/


I alt læses 70 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Nyheder

Nyhedsforløb

Vi arbejder med nyheder. Vi arbejder både med det traditionelle nyhedsbegreb og det udvidede nyhedsbegreb.
Vi ser på nyhedskriterier, nyhedsbehov, nyhedsgenrer. Vi arbejder med traditionelle nyheder i aviser og new journalism.
Vi arbejder med primært med aviser.

Som introduktion til forløbet ser vi kampagnefilmen: Fingerplanen - også fra avisen i undervisningen: https://www.youtube.com/watch?v=EzI80kyiUB4

Eleverne har adgang til aviser gennem avisen i undervisningen gennem hele forløbet.

Som afslutning skrives en opgave, hvor eleverne vælger en scene fra et selvvalgt værk, som de skal omskrive til en nyhedsartikel. Eleverne vælger selv hvilken nyhedsgenre, de vil arbejde med.

Som baggrundslitteratur anvendes følgende:
noter sammenskrevet ud fra Ryd forsiden;

i alt læses 200 sider (inkl. selvlæst roman)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Drømmen om Amerika

Som optakt til klassens studietur til USA med samfundsfag og engelsk køres et forløb om Drømmen om Amerika

Vi læser en række tekster, der belyser forskellige aspekter af USA før og nu.
Vi ser på den amerikanske kulturs påvirkning af den danske kultur, og vi ser på det amerikanske sprogs påvirkning af det danske sprog.Film:
Dokumentar: Drømmen om Amerika; Litteraturens åsteder
Jørgen Leth: Nye scener fra Amerika

Billeder:
Jakob Holdt: Amerikabilleder


Grundbog: Krydsfelt - Grundbog til dansk s. 266-372

Tekster:
Christian Winter: Flugten til Amerika (1835)
Ulrik Gräs: Drømmen om Amerika (1981)
Herman Bang: uddrag af På Thingvalla (1881)
Simon Kvamm/Nephew: Movieklip (2004)
Brett Easton Ellis uddrag af Glamorama (1998)
Nick Flynn uddrag af Endnu en lortenat i en røvsyg by.(2004)
Göran Sonnen: Om kriget i Vietnam (1965)

Læst antal sider inkl film:
55 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 den reflekterende artikel

Vi arbejder med den skriftlige genre "Den reflekterende artikel".
Vi ser Sune Weiles indlæg om den reflekterende artikel: http://www.suneweile.dk/skriftlighed-i-dansk/nye-eksamensgenrer/reflekterende-artikel/

Eleverne arbejder med opgaven: Døden som skønlitterært motiv, og de læser to elevbesvarelser


Der afleveres en gruppeopgave, som kommenteres, og herefter afleveres en selvstændig reflekterende artikel

Læst antal sider 47
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 reality og dokumentar

Forløbet handler om reality- og dokumentargenren på lærredet. Eleverne bliver præsenteret for den performative medieanalyse (Goffmann), og herunder introduceres genretræk ved reality og former for reality. Vi ser også klip fra et realityprogram og herunder diskuteres programmets dramaturgi i forhold til aktantmodellen.
Eleverne bliver også præsenteret for dokumentargenren, og herunder begreber som fakta- og fiktionskoder, dokumentarens grundgenrer, dokumentartyper, dramaturgi i dokumentaren og dokumentariske fortælleformer. Som eksempel på den dramatiserende dokumentar: ’De syv drab ’ rockerdrabet i Glostrup’:  
Afslutningsvis vælger eleverne, om de vil analysere et realityprogram eller en dokumentarprogram.

Johannes Fibiger: Dokumentar og reality (kilde: demoskole.skoleblogs.dk)
Thomas Hoffmann: Derfor ser vi Paradise, http://videnskab.dk/print/4403  
Berit Riis Langdahl m.fl: Krydsfelt – grundbog i dansk, Gyldendal, 2010, s. 286-288 + 297-301


Vi arbejder med Hoffmanns teorier og frontstage og backstage.
Vi ser to programmer om realitytv:

TVTVTV: Realitybevidste unge.
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=realitybevidste%20unge&orderby=title&SearchID=a5eae703-fba4-402a-bce1-3a9d77fbbc3f&index=1

Selvoptaget: Bag om reality:
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Selvoptaget%20-%20bag%20om%20reality&orderby=title&SearchID=a7eef9ba-4d0f-47a3-adcf-65bf9e5135d3&index=1

Vi arbejder med analyse af et afsnit fra Paradise hotel. Set på CFU:http://www.hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Paradise%20Hotel&orderby=title&SearchID=215907db-5b1d-4125-8ba3-9199db48b0a8&index=1


Vi ser anslaget til AFR set på CFU:http://www.hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20AFR&orderby=title&SearchID=54874d27-48ef-4b44-8a79-588d2cb85a26&index=1

Vi ser også kortere dokumentarfilm: Mirror:https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/mirror
Vinterbader: https://vimeo.com/80156111
Antal læste sider: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Det moderne gennembrud

Vi arbejder med perioden "Det moderne gennembrud".

Vi ser "1800-tallet på vrangen afsnit 6" som introduktion til perioden

Desuden ser vi Mick Øgendahl og de store forfattere: Herman Bang og Henrik Pontoppidan.
Baggrundslitteratur: Litteraturhistorie på langs og på tværs - om Det moderne gennembrud, genrer og skrivestil.
Georg Brandes: Af indledningsforelæsning til "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes litteratur".
Holger Drachmann: Engelske Socialister
Herman Bang: Foran Alteret
Herman Bang: En lille replik
Bjørnstjerne Bjørnsson: af En handske
Henrik Pontoppidan: Ane-Mette
James Joyce. Eveline
J.P. Jacobsen: Et Skud i Taagen
Henrik Pontoppidan: Uddrag af Lykkeper

I forbindelse med "Et Skud i Taagen" arbejdes der med brugen af metoder. Vi ser på, hvordan de forskellige litterære metoder kan bidrage til forskellige læsninger af teksten.

Vi ser Lykkeper som afslutning på forløbet og taler i den forbindelse om remediering

I alt læst i forløbet 200 sider inkl. selvlæst værk
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af roman 08-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 De skriftlige genrer

Vi repeterer de skriftlige genrer.
Eleverne arbejder med mindre opgaver, hvor fokus er på de skriftlige genrer.
Forløbet afsluttes med en skrivedag, hvor eleverne skriver en selvvalgt skriftlig opgave indenfor de tre genrer.

Antal sider: 10.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Modernisme og realisme

Vi arbejder med dansk litteratur i perioden 1950-erne og 1960-erne

Vi arbejder med både realisme og modernisme - herunder eksistentialisme.
Som baggrundslitteratur læses periodeniter om konfrontation og virkelig samt skifttematik og samfundskritik fra "Med tiden"
Desuden læses om eksistentialisme og absurdisme fra dansksiderne.dk


Vi ser "Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 5"


Vi læser fl.g. tekster:
Martin A. Hansen: Paradisæblerne.
Villy Sørensen: De forsvunde breve
Peter Seeberg: Hullet
Ivan Malinovski: De fremmedgjorte
Leif Panduro: Uro i forstæderne
Anders Bodelsen: Signalet.

I alt læses 45 sider i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 kortfilm og kortprosa

Vi arbejder med kortfilm og kortprosa
Vi arbejder ud fra Raskins parametre
Vi ser på tekstens tomme pladser

Vi arbejder med, at kortfilm og kortprosa lægger op til nogle af de samme overvejelser i forbindelse med analysen.

Vi får besøg af Maj-Britt la Cour, der instruerer kortfilm


Film:
Mord i mødregruppen
De voksnes rækker
Lovefield
Under bæltestedet
De nye lejere
Pin up
Ernst og lyset


Kortprosatekster:
Peter Seeberg: Biografi af en snegl
Peter Seeberg: Ørentvist
Helle Helle: Syltning
Ernest Hemmingway: En kort historie
Benny Andersen: Hus forbi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Dansk litteratur i 1970-erne og 1980-erne

I forløbet introduceres eleverne for hovedtræk af litteraturen i 1970'erne og 1980'erne med fokus på de centrale forskelle og ligheder mellem de to perioder. Gennem baggrundsviden sikres en mulig perspektivering til samtiden og kobling til mere nutidige tekster med storbyen som omdrejningspunkt.
Forløbet afsluttes med en analyse af digtsamlingen "City-slang" af Søren Ulrik Thomsen.

70-erne:
Vita Andersen: Fredag, lørdag, søndag
Kristen Bjørnkjær: Hvis du forlader mig
Lola Bagdel: Handicap

80.erne:
Michael Strunge: Plasticsolen; Den hæslige by
Søren Ulrik Thomsen: Cityslang (digtsamling)

Baggrund:
De første 10 min af "digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 7)
Bazar med Baidel og Strunge

Perspektivtekster;
Tove Ditlevsen: De evige tre
Jokeren: Havnen
Ulige Numre: København
Raske Penge: Bor her
Kaliber: Vest for København:


I alt læses i forløbet:
80 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Skriftlighedsforløb

Vi kører et skriftlighedsforløb rettet mod SRP.

Vi arbejder med udformning af problemformulering og problemstillinger og med de formelle krav til en større opgave.

Eleverne arbejder med de taksonomiske niveauer i forskellige opgaver.
Eleverne ser nogle eksempler på gamle opgaveformuleringer og opgaver.

I alt læses 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 nyere tids litteratur

Forløbet er todelt – en del med det overordnede tema ”Skumle typer” og en del med fokus på selviscenesættelse og autofiktion.
I den første del arbejder vi med 90-er novellen som genre og begrebet minimalisme.
I anden den af forløbet arbejder vi med selviscenesættelse, autofiktion og performativ biografisme. Vi arbejder med sammenhængen mellem tekst og paratekst. I forbindelse med alle tekster læses både et uddrag fra et værk af forfatteren og en paratekst.

Vi ser:
Digtere, divaer og dogmebrødre del 8

Vi læser:


Læst antal sider i dette forløb: 75
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Krig - et tema i litteratur

Vi gennemgår en række tekster (jvf. det udvidede tekstbegreb), hvor krig er omdrejningspunktet.

Forløbet skal ses som et repetitionsforløb, hvor vi kommer igennem de forskellige genrer, vi har arbejdet med gennem de tre år.

Materiale:
‘Småstat eller stormagt? Danmark i krig’, Podcast, 26 minutter,

Mikkel Brixvold: Tis og kugler, Information, 19. januar 2012, debat

Ba Linea Maja Ernst: Et machohysterisk granatchok, 6. juni 2014, Information
Mikkel Brixvold: uddrag af ‘Så efterlades alt flæskende’, digte, Lindhardt & Ringhof, 2014, uddrag fra bogen ‘Krig - et danskfagligt forløb’ (side 103)
Kaspar Colling Nielsen: Den unge soldats lidelser

Armadillo - TV-versionen (59 minutter)
Våbenbrødre (30 minutter)
Anders Foghs mindetale 4. maj  2004
Tale fra General Patton forud for D-dag 1944

Fra Berlingske: https://www.berlingske.dk/samfund/11.-september-2001
Fra DR: https://www.dr.dk/nyheder/10-aar-efter-911-foeler-muslimer-sig-stadig-forfulgt- i-usa

I alt læses 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer