Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Jesper Veibel
Hold 2017 HI/m (1m HI, 2m HI, 3m HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 antikken
Titel 2 middelalderen
Titel 3 korstogene
Titel 4 renæssance og reformation
Titel 5 europa og verden
Titel 6 oplysningstiden og revolutioner
Titel 7 industrialisering
Titel 8 imperialisme og 1 vrk
Titel 9 den spanske borgerkrig
Titel 10 mellemkrigstiden og 2 vrk
Titel 11 Afkolonisering og den kolde krig
Titel 12 folkedrab
Titel 13 en ny verdensorden
Titel 14 Danmark i krig
Titel 15 Danmark før og efter 1945
Titel 16 globalisering

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 7 industrialisering

Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Carl-johan Bryld, systime 2008. kap. 9
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Afkolonisering og den kolde krig

Verden før 1914 . i dansk perspektiv, Carl-johan Bryld, Systime 2013 kap. 6 og 7
DR2, Den kolde krig (the eighties, fattig firserne)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 13 en ny verdensorden

forløbet til hensigt at fokusere på skriveøvelse udfra egen læsning og besvarelse af div spg i kapitlerne 8,9 og 10 i bogen "verden efter 1914", systime.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Danmark i krig

Danmark i Krig. Verden efter 1914 - i dansk perspektiv, Carl-Johan Bryld, systime 2008, kap. 11.
Kompendium til temadag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Danmark før og efter 1945

Ebbe Kühle, Danmark, historie, samfund - Hovedfaser i danmarkshistorien, Gyldendal 1992. s. 63-186.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning