Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Birgitte Speyer
Hold 2017 EN/p (1p EN, 2p EN, 3p EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduction to the British Empire
Titel 2 Ernest Hemingway - eksamenspensum
Titel 3 Hemingway revisited
Titel 4 Health in young people - Eks?
Titel 5 Leisure reading
Titel 6 Singapore - A Commonwealth Nation
Titel 7 How Do People Love? Eksamenspensum
Titel 8 Witch Hunts in the US
Titel 9 Shakespeare in Our Time - Eksamenspensum
Titel 10 Being There
Titel 11 Værklæsning / Lord of the Flies
Titel 12 The Remains of the Day; læsning af værk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduction to the British Empire

Forløbet vil give et kort, historisk rids af britisk selvforståelse af landets status som globalt imperie.
Der startes helt tilbage ved sejren over den spanske armada og Englands overlegenhed over "svagere" befolkninger, og derfra til et kritisk syn på landet som imperialist.
Afslutningsvist arbejdes med den nuværende politiske situation i forbindelse med Brexit, hvor der ses på Gibraltars særlige position og situation.

I klassen læses i fællesskab:
Robinson Crusoe, Daniel Defoe (1719), uddrag
The White Man's Burden, Rudyard Kipling (1899)
Shooting an Elephant, George Orwell (1936)
Storbritanniens iberiske forpost, Kasper Kloch, Weekendavisen 16. februar 2018

Endvidere arbejdes i grupper med den historiske udvikling, og elevernes retorik udfordres ved såvel gruppefremlægninger som individuelle taler.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Culture 24-11-2017
Crusoe 19-01-2018
White Man's Burden 26-01-2018
Group presentation of Shooting an Elephant 05-02-2018
On Shooting an Elephant 23-02-2018
Omfang Estimeret: 38,00 moduler
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ernest Hemingway - eksamenspensum

Målet med forløbet er, at give indtryk af - og indblik i - en af USAs ikoniske forfattere, Ernest Hemingway.
Der læses et antal noveller, og suppleres med netsøgning i grupper efterfulgt af fremlæggelser om Hemingways liv og skrivestil.
Som fælles pensum læses:
Old Man and the Bridge
Indian Camp
Mr. and Mrs. Elliot
A Well-Lighted Place
Soldier's Home
Cat in the Rain
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Book report 20-04-2018
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Hemingway revisited

Forløbet afslutter læsning af Hemingway-forløbet som blev introduceret i slutningen af 1.g.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hemingway 28-08-2018
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Health in young people - Eks?

Målet med forløbet er at opnå viden om, samt ordforråd til, de væsentligste udfordringer for unge danskeres helbredstilstand.
Særlige fokusområder vil være: Søvn, alkohol, rygning, ernæring og motion.
Undervisningen vil veksle mellem fælles tekstlæsning, glosetræning, debat, og gruppearbejde om materialesøgning, herunder træning i kritisk tilgang til informationer på Internettet.
Af fælles tekster læses:
Søvn:
"Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain", Science, 2013, Oct 18
"Sleep is a vital indicator of overall health and well-being", SleepHealthJournal.org.
Alkohol:
"Alkohol er ikke forbørn"
"Unge og alkohol", Mathilde Vinther-Larsen, Stantens Institut for Folkesundhed
"Danske unge drikker stadig for meget", 2016, 20. sept.
Rygning:
"Ny rygelov skal gøre Finland røgfrit om 15 år", dr.dk 15.aug. 2016
"Ingen rygning i biler med børn", ritzau/FNB
"Folketinget behandler torsdag et lovforslag fra regeringen om et totalt rygeforbud indendørs i fængslerne."
"Smoking a pack a day for a year causes 150 mutations in lung cells" Wellcome Trust Sanger Institute, Nov. 3, 2016
"Shane Todd, of 'Tips From Former Smokers' campaign, dies", CNN
"En analyse fra Kora viser, at det offentliges regning for rygere er langt større end for ikkerygere", Ritzau

Endvidere søger eleverne i grupper materiale om ernæring og motion, og redegør for deres nye indsigt overfor klassen.
Der suppleres med en "Debate" efter formelle regler for Debating Societies.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Young People and Alcohol 31-10-2018
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Leisure reading

Læsning af litteratur efter eget valg.

Hver elev vælger en roman som primært læses i fritiden, kun undtagelsesvis gives tid i undervisningstiden hvis det kan kombineres med elevsamtaler.
Romanen bearbejdes selvstændigt til en præsentation efter følgende opgavebeskrivelse:

Write a two-sentence-summary of your book.
Then prepare an oral presentation of the book with your main focus on writing style and how characters/characterisations contribute to understanding of theme.
Indhold
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Singapore - A Commonwealth Nation

Som optakt til studietur i 2019 studeres landets historie, geografi og biologi, samt den politiske, financielle og kulturelle situation.

En betragtelig del af arbejdet vil foregå i grupper, hvor eleverne selv finder egnet materiale.

Fælles læses:
Foreign and Domestic (2013), Kirsten Chen, Best New Singaporean Short Stories II, Epigram Books 2015
Tamali Raman Redux (2013), Jennani Durai,   ibid
The Culture Map (i uddrag), Erin Meyer, International Edition, 2015
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Singapore 20-11-2018
Analysis of leisure reading 04-12-2018
Shakespeare theatre 17-01-2019
Foreign and Domestic 29-01-2019
Tamali Raman Redux 22-02-2019
Omfang Estimeret: 48,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 How Do People Love? Eksamenspensum

Hvornår og hvordan elsker mennesker?
Der ses på forskellige former for kærlighed og eventuelle begrænsninger for disse stærke følelser.
Der læses et antal tekster om "Kærlighed" for at afdække og diskutere, hvilke vilkår kærlighed har i forskellige perioder og forskellige kulturer. Er det moralske konventioner, eller måske ligefrem love, som sætter grænser for det enkelte individ eller er vi frie til at udfolde os?
Emnet vil fokusere på engelsk som humanistisk fag, og illustrere, hvordan forskellige mennesker elsker på forskellig måde, afhængig af individ og omgivelser.

As Dead As They Come, Ian McEwan, 1978
The Little Willow, Frances Towers, 1949
Country Lovers, Nadine Gordimer, 1975
City Lovers, Nadine Gordimer, 1975
To His Coy Mistress, Andrew Marvell, 1681
One Flesh, Elizabeth Jennings, 1966
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
As Dead As They Come 29-03-2019
The Little Willow 12-04-2019
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Witch Hunts in the US

Forløbet vil se på forskellige perioder af amerikansk historie, hvor begrebet Witch Hunt har været relevant, for at give dybde til de seneste par års diskussion om, hvorvidt der har været tale om en sådan i forbindelse med Robert Muellers særlige undersøgelse om russisk indblanding ved det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Der fokuseres på McCarthy-tidens uro over eventuel kommunistisk sammensværgelse, herunder analyse og diskussion af filmen Guilty by Suspicion.

The Salem Witch Trials får nogenlunde samme behandling, dog også med paralleller til datidens danske forhold, og i denne forbindelse ses filmen The Crucible.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2p EN skr. prøve#2 20-08-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Shakespeare in Our Time - Eksamenspensum

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i William Shakespeare's produktion.
Der fokuseres på skrivestil og dramatisk effekt, og endvidere analyseres diskuteres relevans og appel til et nutidigt publikum.
Der læses uddrag af følgende stykker:
The Merchant of Venice, act I scene i + act III scene i + act III scene iv (ll 57 - resten) + act IV scene i + act V scene i (ll 121 - resten)
Macbeth, act I scene i + act I scene ii + act I scene vii + act II scene i + act II scene ii + act V scene v
Hamlet, act I scene ii + act III scene iv + act V scene i
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Joe McCarthy 11-09-2019
Substantivernes pluralis og bestemt artikel 24-10-2019
Shakespeare 01-11-2019
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Being There

Der læses Jerzy Kosinski's 'Being There' med henblik på at analysere romanen som værktøj for samfundsanalyse og
-kritik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Framework for an essay 19-02-2020
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Værklæsning / Lord of the Flies

Forløbet vil fokusere på William Goldings fortællestil og tolkning af mulige budskaber.
Foruden give mulighed for at dykke ned i en god historie.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Framework for an essay 19-02-2020
Let's Go to the Videotape 29-02-2020
3p EN skr. prøve 11-03-2020
Summary of selected chapter of Lord of the Flies 16-04-2020
Analysis of chapter 9 22-04-2020
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 The Remains of the Day; læsning af værk

Gennem læsning af den Nobelprisbelønnede K. Ishiguros roman fokuseres på den sammenholdende analyse af karakterer og temaer. De forskellige temaer opstilles som teser i indledningen, og bliver belyst, efterhånden som læsningen skrider frem.
Iagttagede temaer:
psykologi/identitet
britisk nationalkarakter
professionalisme
værdighed
uvidenhed/ignorance
conservatisme
romance
nazisme (fascisme)
udforskning af det engelske sprog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer