Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Lubna AbuHassan
Hold 2017 MA/t (1t MA, 2t MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Procentregning, Renteformlen og annuitet
Titel 2 Eksponentialfunktioner og eksponentiel vækst
Titel 3 Potensfunktioner og potensvækst
Titel 4 Logaritmer
Titel 5 Indekstal og deskriptiv statistik
Titel 6 Andengradsligninger og parabler
Titel 7 Vektorer i planen
Titel 8 Funktioner - repetition og...
Titel 9 Differentialregning
Titel 10 Integralregning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Procentregning, Renteformlen og annuitet

Anvendte lærebøger:
Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1), Tolnø mfl., Gyldendal, GB1 -  (1.udgave, 4.oplag 2006).
Gyldendals Gymnasiematematik (arbejdsbog AB1). Tolnø mfl., Gyldendal, GAB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).

Sider i grundbogen:
138-142.

+ håndplukket sider fra den nyeste bog af "Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1)", 1.udgave, 1.oplag 2017".
Side 67-74.

Kernestof:
Procentregning, absolut og relativ ændring, renteformlen, opsparings og gældannuitet.

Supplerende stof:
Kvotientrækker - herunder beviset for
1) summen af en kvotientrække
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Eksponentialfunktioner og eksponentiel vækst

Anvendte lærebøger:
Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1), Tolnø mfl., Gyldendal, GB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).
Gyldendals Gymnasiematematik (arbejdsbog AB1). Tolnø mfl., Gyldendal, GAB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).

Sider i grundbogen:
s.89-93, 107-115, s.144-149.

Kernestof:
Eksponentialfunktioner, graf og monotoniforhold, betydningen af a og b, samt formlerne for dem givet to punkter på grafen,fordoblings- og halveringskonstant, fremskrivningsfaktor og vækstrate, tilvækst og funktionstilvækst, eksponentielregression.

Supplerende stof:
Ræsonnement og bevisførelse behandlet ved formlerne for
1) a og b givet to punkter på grafen
2) fordobling- og halveringskonstant
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Potensfunktioner og potensvækst

Anvendte lærebøger:
Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1), Tolnø mfl., Gyldendal, GB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).
Gyldendals Gymnasiematematik (arbejdsbog AB1). Tolnø mfl., Gyldendal, GAB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).

Sider i grundbogen:
s.93-100. 107-115, 149-151.

Kernestof:
Potensfunktioner, graf og monotoniforhold, betydningen af a og b, samt formlerne for dem givet to punkter på grafen,  procent-procent-vækst, tilvækst og funktionstilvækst, potensregressionregression, proportionalitet og omvendt proportionalitet.

Supplerende stof:
Ræsonnement og bevisførelse behandlet ved formlerne for
1) a og b givet to punkter på grafen
2) procent-procent vækst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Logaritmer

Anvendte lærebøger:
Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1), Tolnø mfl., Gyldendal, GB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).
Gyldendals Gymnasiematematik (arbejdsbog AB1). Tolnø mfl., Gyldendal, GAB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).

Sider i grundbogen:
s.133-138 samt s.89-93.

Kernestof:
10-talslogaritmen, den naturlige logaritmefunktion, graf og monotoniforhold, regneregler

Supplerende stof:
Ræsonnement og bevisførelse af
1) logaritmeregnereglerne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Indekstal og deskriptiv statistik

Anvendte lærebøger:
Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1), Tolnø mfl., Gyldendal, GB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).
Gyldendals Gymnasiematematik (arbejdsbog AB1). Tolnø mfl., Gyldendal, GAB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).

+håndplukket sider fra den nyeste bog af "Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1)", 1.udgave, 1.oplag 2017".
Side 108-128.

Kernestof:
Indekstal, ugrupperede og grupperede observationer, spredning, kvartilbredde, outlier, middeltal og median, sumkurver, boksplots.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Andengradsligninger og parabler

Anvendte lærebøger:
Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1), Tolnø mfl., Gyldendal, GB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).
Gyldendals Gymnasiematematik (arbejdsbog AB1). Tolnø mfl., Gyldendal, GAB1 - (1.udgave, 4.oplag 2006).

Sider i grundbogen:
117-131.

+ håndplukket sider fra den nyeste bog af "Gyldendals Gymnasiematematik (grundbog B1)", 1.udgave, 1.oplag 2017".
Side 90-97.

Kernestof:
Andengradslingningen, nulreglen, diskriminantformlen, koefficienternes betydning for parablen, andengradspolynomier, toppunkt, faktoropløsning, parablens ligning på toppunktsform, andengradsregression og polynomier af grad større end to.  

Supplerende stof:
Ræsonnement og bevisførelse behandlet ved formlerne for
1) diskrimantformlen
2) toppunktet
3) andengradspolynomiets faktorisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Vektorer i planen

Grundbog A1: Gyldendals Gymnasiematematik
s.134-181

Grundbog A2: Gyldendals Gymnasiematematik
s.142-180


vektorer i to dimensioner givet ved koordinatsæt, herunder
skalarprodukt, tværvektor, determinant, projektion, vinkler, areal, linje, cirkel, skæringer og afstandsberegninger samt anvendelser af vektorbaseret koordinatgeometri til opstilling og løsning af plangeometriske problemer, herunder få trigonometriske problemer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Funktioner - repetition og...

Grundbog A1: Gyldendals Gymnasiematematik
s.58-70

Beskrivelse af grafer, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, Invers funktion.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Differentialregning

Grundbog A1: Gyldendals Gymnasiematematik
s.234-252.

Grundbog A2: Gyldendals Gymnasiematematik
s.7-32.

definition og fortolkning af differentialkvotient, differentiabilitet og kontinuitet, væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt tangentens ligning, monotoniforhold, optimering regnereglerne for differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Integralregning

Grundbog A2: Gyldendals Gymnasiematematik
s.34-70.
s.198-200.


Stamfunktion for de elementære funktioner, ubestemte og bestemte integraler, sammenhængen mellem areal og stamfunktion, regneregler for integration af sum og differens af funktioner samt af en funktion gange en konstant og integration ved substitution, anvendelser af integraler, rumfang af omdrejningslegemer, kurvelængder og middelværdi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer