Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Allan Kjær, Andreas Mølholm, Rasmus Ulstrup Larsen
Hold 2017 SA/w (1w SA, 2w SA, 3w SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvordan påvirker medierne det danske demok
Titel 2 Økonomi 1
Titel 3 Forløb# Repetition
Titel 4 Forløb#4: Politiske skillelinier & partiadfærd
Titel 5 Forløb#5: EU - lynforløb
Titel 6 Forløb#6: ulighed i DK & USA
Titel 7 Forløb#7 Medier & politisk Kommunikatio
Titel 8 Forløb#9: USA
Titel 9 Forløb#10 Valg og vælgere
Titel 10 Forløb#11: opstart, matematik & skriftlighed
Titel 11 Forløb#12: Nationaløkonomi
Titel 12 Forløb#13 Globalisering
Titel 13 Forløb#14 International politik
Titel 14 Forløb#16 Sociologi #2
Titel 15 Forløb#17: rettigheder, pligter og ligestilling
Titel 16 Forløb#18: politisk meningsdannelse & Synopsis

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvordan påvirker medierne det danske demok


Kernestofsområder:

politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Kernestof:
Brøndum, Peter, og Hansen, Thor, "Luk Samfundet Op", 3. udg, 2017. Forlaget Columbus, kapitel s, 122-133 og kapitel 7
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Økonomi 1

Introduktion til grundlæggende økonomi.

Du skal i forløbet lære om følgende:
Maslows behovspyramide
Velfærdstrekanten: marked, civilsamfund og staten
Markedsmekanisme - udbud og efterspørgsel
Forskellige former for økonomi: Markeds- plan- og blandingsøkonomi
Hvordan vi måler den økonomiske udvikling: Økonomisk Vækst (BNP), Arbejdsløshed, Inflation, Betalingsbalance, statsbudgettet og grøn økonomi
Økonomiske målsætninger: Økonomisk Vækst (BNP), Lav arbejdsløshed, Lav inflation, Betalingsbalance-ligevægt, blaance på statsbudgettet og bæredygtig økonomi
Det økonomiske kredsløb (Hvordan påvirker en bestemt økonomisk udvikling hele samfundet)
Konjunkturer
Økonomisk Politik (Finans-, penge- og strukturpolitik)
Velfærdsmodeller
Skat
Ideologi og velfærdsmodeller
Fremtidige udfordringer for velstandsudviklingen i DK

Kernestofsområder
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Kernestof:

Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op, Columbus 3. udg. 2017, s. 174-220
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Velfærdsopgave 24-03-2018
Prøve 10-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb# Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4: Politiske skillelinier & partiadfærd

Kernestof:

Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5: EU - lynforløb

Kernestof
Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#9: USA

Kernestof:
• aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
• komparativ metode og casestudier
• kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

medborgerskab, parlamentarisk styrinsgkæde, demokrati, parlamentarisme, rettigheder, pligter, menneskerettighederIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 44 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#10 Valg og vælgere

politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#12: Nationaløkonomi

Økonomi
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#13 Globalisering

I forløbet er der fokus på:
Økonomi
- globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

Økonomi
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold

Metode
̶ komparativ metode og casestudier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#14 International politik

I forløbet er der fokus på
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶ mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Forløb#16 Sociologi #2

I forløbet er der fokus på:
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier - uge 8-9
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. fx Bourdieu versus Giddens.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Forløb#17: rettigheder, pligter og ligestilling

Politik

magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene – Forskelle mellem formel og reel ligestilling indgår. Ligestilling knyttes til rettigheder og pligter, ved at undersøge om der er ligestil-ling mht. civile, politiske og sociale rettigheder og mht. pligter.
politiske beslutningsprocesser i Danmark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Forløb#18: politisk meningsdannelse & Synopsis

• Goffman/Meyrowitz: Frontstage, backstage, middleregion
• Axel Honneth og hans begreber/teori om anerkendelse
• En række andre relevante sociologiske begreber.

Vi slutter forløbet af med at lave synopsis i par ud fra følgende: https://docs.google.com/document/d/131VnJ4eZZlaAn2Z0MqeBeOsEdb72kOCNEO7cGogDWU0/edit#heading=h.cqh001gjxkjx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer