Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Mølholm, Anne Louise Enemærke Jespersen, John Finn Hansen, Kasper Munch Pedersen, Lisbeth Tuxen, Niels Ellekær Hansen
Hold 2017 id/sx/1 (1sx id/1, 2sx id/1, 3sx id/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basket, opvarmning og fitness
Titel 2 Forløb Atletik
Titel 3 Pardans med et twist
Titel 4 Redskabsgymnastik, volleyball og fodbold
Titel 5 Træningsprojektet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basket, opvarmning og fitness

I dette forløb roterer eleverne rundt og stifter bekendtskab med tre discipliner: Basket, opvarmningsprogram og fitness.

Basket: Her er der fokus på basale færdigheder, herunder:
- Afleveringer,
- Standsninger: jumpstop og 1-2 standsning
- Pivoteringer
- Skud: lay-up, jump-shot.
- Angrebsspil: V-cut, Backdoor, Spacing Overload
- Forsvarsspil: Zoneforsvar og Mandsopdækning


Rytmisk opvarmning og bevægelse til musik og lyd:
Forløbets læringsmål: Eleverne skal i forløbet udarbejde og gennemføre et alment opvarmningsprogram i takt til musik, hvorved de også viser forståelse for takttælling og bevægelse til musik/lyd. I forløbet udarbejder eleverne gruppevis en plan for deres opvarmningsprogram, hvori der også indgår en mindre teoretisk del, der understøttes af teorien, der er gennemgået for dem på klassen.
Teori: Troels Wolf, Marc Hammer og Mette Trangbæk Hammer: C – det er idræt, , Gyldendal, 2007, side 22-27, Taktlære – om at tælle takter i musik, opvarmningens funktion og betydning for videre aktivitet (fysiologisk og psykologisk).

Fitness: Formålet med forløbet er at eleverne skal stifte bekendtskab med et udpluk af de aktiviteter som ’fitness’ kan indeholde, træningsprincipper og introduceres til en basal fysiologisk viden om de effekter som fitness har på kroppen. Desuden skal de sammensætte og afvikle træningsprogrammer inden for forskellige grene af fitness.

Pensum for forløbet er 10 sider om kredsløbstræning og 13 sider om styrketræning fra ’Fitness- og styrketræning’ af Marina Aagaard. Det findes under holdets dokumentmappe i lectio. Pensummet skal dog ikke nødvendigvis tælles fuldt som 23 sider, da der er en del ekstra information til de træningsinteresserede elever, som der ikke har været fokus på i undervisningen. De vigtige begreber fra pensum, som eleverne skal kende, er:
- Fysiologiske tilpasninger og fordele ved kredsløbs- og styrketræning
- Forskellen på aerob og anaerob træning
- Forskellen på kontinuerlig og intervaltræning
- Fordele og ulemper samt træningsprincipper for intervaltræning
- Borgskalaen og dens anvendelse
- Hensigtmæssig teknik på løbebånd, crosstrainer, motionscykel og romaskine
- Fordele ved og kendskab til udførelse af et stepprogram
- Koncentrisk, excentrisk og isometrisk muskelkontraktion
- Formål med og opbygning af styrketræning med fokus på hhv. udholdenhed, maksimal styrke, eksplosivitet og hypertrofi/vækst. Her er der fokus på belastningen (ud fra RM-begrebet) og pauserne især.
- God og skadesforebyggende teknik under styrketræning samt brug af vejrtrækningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Pardans med et twist

Eleverne skal lære nogle tekniske elementer og indøve den færdige koreografi i følgende stilarter:
- Jive
- Vals
- Jumpstyle
- Fortnite

Fokus:
- følge rytmen
- kvalitet i udtrykket

Teori:
Labans bevægelseslære vedhæftet relevant modul
Video af grundtrin, koreografi og udtryk i dansen findes på modulerne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Redskabsgymnastik, volleyball og fodbold

Forløbet består af en rotation mellem tre discipliner: Redskabsgymnastik, volleyball og fodbold. Eleverne har været igennem alle disciplinerne, og disciplinerne følges op med en udvidelse i 3g.

Redskabsgymnastik: I forløbet har der været fokus på de basale elementer af redskabsgymnastikken. Der er desuden inddraget elementer fra akrobatikken, hvor også kropsspændingen har været i fokus. Følgende har været i fokus for forløbet: forlæns rulle, baglæns rulle, hovedstand, håndstand, vejrmølle, rondat og hovedspring.

Fodbold: Har været opdelt i et pige- og et drengeforløb.For begge er der blevet undervist i formelle teknikøvelser og spilrelevante øvelser.
Herunder småspil med flere små keglemål. posseionøvelser i overtal.Diverse Ajaxtrekanter ,Stressspil med afslutninger.

Volleyball: Her har fokus været på basale tekniske øvelser med baggerslag, fingerslag og serv (underhånd og overhånd). Eleverne er desuden blevet kort introduceret til smash inkl. tilløb og til placering på banen og taktiske overvejelser i spilsituationer.

Forløbet er afsluttet med en opsamlende teoretisk lektion med fokus på arbejdskravsanalyse. Her er materialet 'Anaerob præstationsevne' fra DIF blevet gennemgået. Fokus har været på forskellen mellem aerob og anaerob træning, anaerob kapacitet, anaerob effekt samt kravene til de tre forskellige discipliner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Træningsprojektet

FORMÅL:
At gennemføre, udfærdige og evaluere eget fysisk træningsprogram med henblik på forbedring af jeres aerobe kapacitet:

Forløbet starter og slutter med en bib-test, så træningsforløbet kan vise hvorvidt træningen har haft effekt på konditallet.

Efter en fælles sekvens hver gang skal I selv udarbejde og gennemføre træningen i fitness, hallerne eller udenfor. Vi forventer desuden at I holder jer aktive 1-2 gange om ugen, hvad enten det er selvstændig træning eller i form af fitness eller fx håndbold, yoga, fodbold, dans.

LOGBOG OG REGISTRERING:
For at kunne evaluere jeres træningsprogram skal I notere jeres træning i en logbog. Her skal I notere hvilken træningsform i gør brug af og hvilke øvelser der hører til denne træningsform. Dato, tid, arbejdsintensitet og gentagelser bør noteres for hver træning. Hvis man vælger konditionsdelen, vil det fx være oplagt at anvende app’en Endomondo, da den noterer tid, distance og tempo.

SKRIFTLIGT PRODUKT:
Produkt:
*Du skal aflevere en skriftlig opgave på 2 sider (eksklusiv logbog og eventuelle figurer), som indeholder program og teori.
Teorien skal indeholde beskrivelse af startniveau, mål for slutniveau, samt analyse af, hvad der skal til for at nå målet. Hvis slutniveauet er anderledes end forventet, skal dette analyseres.
Teorien skal være baseret på det udleverede kompendium, men kun relevante teoretiske overvejelser skal inddrages.

Undervejs i træningsforløbet vil vi forsøge at nå rundt til alle, for at høre jer beskrive jeres overvejelser.

Denne samtale, jeres rapport og jeres træningsniveau (og eventuelle forbedring) vil danne grundlag for den samlede evaluering.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer