Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Mølholm, Anne Louise Enemærke Jespersen, Casper Falborg Nordström, Jeppe Kjærgaard Kristensen, Jesper Veibel, John Finn Hansen, Kasper Munch Pedersen, Line Vogelsang
Hold 2017 id/mt/2 (1mt id/2, 2mt id/2, 3mt id/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#2: Rytmisk opvarmning, basket og fitness
Titel 2 Forløb#3: Atletik
Titel 3 Forløb#4: Lanciers, jive, vals m.m.
Titel 4 Forløb#5: Redskab og grundtræning
Titel 5 Forløb#6: Amerikanske idrætter
Titel 6 Forløb#7 Fodbold

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#2: Rytmisk opvarmning, basket og fitness

Holdet deles i tre store grupper, som roterer mellem følgende tre discipliner: Opvarmning og bevægelse til musik og lyd, basket og fitness. Hvert forløb varer minimum 9*60 minutter. Fokus for forløbene er som følger:

- Rytmisk opvarmning og bevægelse til musik og lyd:
Forløbets læringsmål:Eleverne skal i forløbet udarbejde og gennemføre et alment opvarmningsprogram i takt til musik, hvorved de også viser forståelse for takttælling og bevægelse til musik/lyd. I forløbet udarbejder eleverne gruppevis en plan for deres opvarmningsprogram, hvori der også indgår en mindre teoretisk del, der understøttes af teorien, der er gennemgået for dem på klassen.
Teori: Troels Wolf, Marc Hammer og Mette Trangbæk Hammer: C – det er idræt, , Gyldendal, 2007, side 22-27, Taktlære – om at tælle takter i musik, opvarmningens funktion og betydning for videre aktivitet (fysiologisk og psykologisk).
- Basket:
Drible øvelser: enkelt og parvis
Afleveringer: enkelt og parvis.
Skud på kurv: på plade og kurv. Jump shot, lay up.
Spilsystemer: zone og personlig opdækning.
forsvars positioner.
Screening:
- Fitness:
Formålet med forløbet er at eleverne skal stifte bekendtskab med et udpluk af de aktiviteter som ’fitness’ kan indeholde, træningsprincipper og introduceres til en basal fysiologisk viden om de effekter som fitness har på kroppen. Desuden skal de sammensætte og afvikle træningsprogrammer inden for forskellige grene af fitness.

Pensum for forløbet er 10 sider om kredsløbstræning og 13 sider om styrketræning fra ’Fitness- og styrketræning’ af Marina Aagaard. Det findes under holdets dokumentmappe i lectio. Pensummet skal dog ikke nødvendigvis tælles fuldt som 23 sider, da der er en del ekstra information til de træningsinteresserede elever, som der ikke har været fokus på i undervisningen. De vigtige begreber fra pensum, som eleverne skal kende, er:
- Fysiologiske tilpasninger og fordele ved kredsløbs- og styrketræning
- Forskellen på aerob og anaerob træning
- Forskellen på kontinuerlig og intervaltræning
- Fordele og ulemper samt træningsprincipper for intervaltræning
- Borgskalaen og dens anvendelse
- Hensigtmæssig teknik på løbebånd, crosstrainer, motionscykel og romaskine
- Fordele ved og kendskab til udførelse af et stepprogram
- Koncentrisk, excentrisk og isometrisk muskelkontraktion
- Formål med og opbygning af styrketræning med fokus på hhv. udholdenhed, maksimal styrke, eksplosivitet og hypertrofi/vækst. Her er der fokus på belastningen (ud fra RM-begrebet) og pauserne især.
- God og skadesforebyggende teknik under styrketræning samt brug af vejrtrækningen.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#3: Atletik

Holdet har modtaget undervisning i 100m løb, højdespring og kuglestød. I forbindelse hermed er eleverne blevet introduceret til basal fysiologi og træningslære og er blevet introduceret til og har diskuteret samspillet mellem sport og politik.

Kendskab til følgende i 100m sprint:
Starten/accelerationsfasen: armtræk,  
Løbeteknik i 100 m:  høje knæløft, armtræk
Typiske skader
Pigsko
Teori: Basal Teori omkring hvide muskelfibre og anaerob energiomsætning (fokus på ATP & CP lagre).
Kendskab til følgende i Højdespring:
Tilløb: kurveløb, indløbsvinkel,
Afsæt: Stem, afsætsben, kip, rytme, svingben
Svæv: svaj og afslutning

Kendskab til følgende i Kuglestød:
To hovedbevægelser: drejning og afsæt:
Afsæt: afsætsben, benstrækning, svingben
Drejning: Kastebevægelsen (stødbevægelse),
Kugle på hals
Teori: Teknik ift. et kuglestød. Kopierede sider.

Sport og politik:
Kendskab til følgende:
Sports betydning for en nations selvforståelse
Sammenblanding og adskillelse af sport og politik
Store sportsbegivenheders betydning i politik nationalt og internationalt
Baseret på artiklen ”Bør man blande sport og politik?” fra Kristeligt Dagblad 13. april 2018 samt ”Dansk-tysk idrætssamarbejde, 1933-1939” af Stanis Elsborg fra www.danmarkshistorien.dk 28. marts 2017.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#4: Lanciers, jive, vals m.m.

Forløbet er baseret på fire danse, som sammensættes i en fælles koreografi som afslutning på forløbet.

Følgende fire danse er gennemgået i forløbet:
1) Jive - og variationer (se længere nede + film med KP/MD fra tidligere kursus)
2) Engelsk vals
3) Jump-style
4) Fortnite – Fortnite indgår som en del af Jumpstyle (se gennemgangen af Jumpstyle-koreografien
a. Fortnite: Fire forskellige (af to omgange) til omkvædet af ’Stormen kommer’: 1-8 - hype, 1-4 – wiggle/bølge, 5-8 looser, 1-16: /Carlton

Alle danse er beskrevet senere i studieplanen og findes som videomateriale.

Den samlede koreografi kan eleverne bruge som basismateriale til eksamen (hvis de må? :-), og så arbejde med en udvidelse af denne basis. Der er mixet musik sammen til koreografien.

I forløbet læses teori om Laban og BESS-konceptet (er koblet på en af timerne som dokument), så eleverne til eksamen (også) kan tale om forskellige bevægelsesformer og deres bevægelsers udtryk (materialet er fra JK).

Musiknumre, som er blevet brugt til de fire danse:
VALS - musiknumre:
Mariah Carey: Vanishing
Tim Christensen: Right next to the right one
Michael Bublé: At this Moment

JIVE - musiknumre:
The crew cuts: Sh boom
Jive – Right round:
Frank Sinatra: Leroy Brown
One Direction: One Way or Another
Megan Trainor: Dear Future Husbond (god til opstart – langsom)
Beach Boys: Barbara-Ann (god til opstart – langsom)
Wham: Wake me up before you gogo (mellem)
Elvis Presley: Jailhouse Rock (mellem)
Queen: Crazy little thing called loved (mellem-hurtig)
Christina Aquilera: Candyman (hurtig)
Lou Bega – Mambo nr 5 (hurtig)

FORTNITE – musiknummer – STORMEN KOMMER:
https://www.youtube.com/watch?v=avQh9HpDXmM – start på omkvæd ved 0:30

JUMPSTYLE - musiknumre:
Rock that beat - https://www.youtube.com/watch?v=oeFWKHzh0ok :

UDDYBENDE:
Jive
Basis startes altid med chassé ud og chassé hjem; grundtrinnet skal danses to gange
Herretrin - basis:
- 1 - 2) chassé til venstre
- 3 - 4) chassé til højre
- 1) tilbage på venstre fod bag højre
- 2) tramp på højre
- 3 - 4) chassé til venstre
- 1 – 2) chassé til højre
- 3) tilbage på venstre fod bag højre
- 4) tramp på højre
Dametrin – basis:
- 1 - 2) chassé til højre
- 3 - 4) chassé til venstre
- 1) tilbage på højre fod bag venstre
- 2) tramp på venstre
- 3 - 4) chassé til højre
- 1 – 2) chassé til venstre
- 3) tilbage på højre fod bag venstre
- 4) tramp på venstre

Opbygning:
1) Øve basis alene med front mod læreren – vi øvede både herre og dame (musik: Sh Boom og derefter Megan Trainor/Wham)
2) Øve basis med en makker (musik: Sh Boom og derefter Megan Trainor/Wham)

1. variation:
Under armen:
- Herren laver basistrin hele tiden
- Damen skal svinge under herrens venstre arm: på 5 og 6 laves chassé under herrens arm (drejer 180 grader, så man ender næsten med front samme vej som herren) 7 og 8 som normalt, chassé tilbage under armen (mod højre), er nu vendt rundt og laver chassé mod venstre sammen med manden.

Øves med en makker (musik: Sh Boom og derefter Megan Trainor/Wham)

2. variation:
Åbne op:
- Basistrin – og ved næste basistrin og fødder bagved åbnes fatningen op (hav fat om livet/skulderen på hinanden i stedet for) – over i chassé og i stedet for chassé tilbage laves en ny åbning i modsatte side (og fødderne bagved som almindeligt basistrin nu bare i modsatte side)

- Øves med en makker (musik: Sh Boom og derefter Megan Trainor/Wham)

3. variation:
Under armen med snabel (forstået som armen der skal frem – damens venstre arm krydser over hendes højre ved trinnet til højre for herren)
- Samme start som under armen – damen svinger under, træder tilbage, laver chassé tilbage mod manden (erstatter chassé mod højre)
- Damens nye trin: I stedet for nyt chassé forbliver damen nu vendt med ryggen til manden (fatning er i damens højre og mandens venstre) og hun træder tilbage til højre for manden (venstre højre – med snabel: venstre arm ind foran højre) – chassé ind foran manden mod venstre – træder tilbage til venstre for manden (højre venstre) – chassé ind foran manden mod højre – træder tilbage til højre for manden (venstre højre) – chassé ind foran manden mod venstre – træder tilbage til venstre for manden (højre venstre) – chassé og drejning under herrens arm (og dermed drejning, så hun nu har front mod ham) – almindeligt chassé mod venstre og nu basistrin med højre fod bag venstre og tramp med venstre
- Herrens nye trin: Basistrin under damens sving under armen, når damen træder tilbage til højre for herren skal herren  træde frem på højre og tilbage på venstre (svarende til damens venstre højre) – chassé ind mod midten igen (krydser ligesom damen der danser foran ham) – kryds bagover og tramp (venstre bagud og højre foran) – chassé mod venstre – træde frem på højre og tilbage på venstre – chassé ind mod midten igen – kryds bagover og tramp (venstre bagud og højre foran) – chassé mod venstre – og nu direkte over i basis og dermed chassé mod højre og venstre fod bag højre og tramp med højre
- Øves med en makker (musik: Sh Boom og derefter Megan Trainor/Wham)

Herefter blev det hele sat sammen, og herren skulle ’føre’ damen fra en variation til en anden (og man måtte også gerne aftale, hvor mange man laver af hver :-)
- for de trænede skulle de prøve at danse og kun skifte variation gennem kropsligt signal fra herren.

Jump-style – Rock that beat - https://www.youtube.com/watch?v=oeFWKHzh0ok :
Serie:
1. Tegn firkanten -> tydelige og skarpe bevægelser
2. Ind i kassen
3. ”Føl” siderne
4. Armene ud til siderne/knyttet hånd -> ”Rock that Beat”
5. To runder normale trin
6. To runder med twist -> husk ”balletlanding”
7. To runder normal igen
8. FORTNITE-dansen kom ind her (hør det mixere musiknummer)
9. 8 takter til at komme frem -> skub til taget -> drej mod venstre
10. 12 taktslag frem og tilbage med højre
11. ---------------//--------------- med venstre
12. 4xtempo -> 5 gange på hvert ben
13. Vend 90 grader mod højre -> tys + ned i knæene
14. To runder normal trin
15. Ud af kassen –> vær selvfed

Vals intro

Standarddans, ¾ takt, ikke hoppende men glidende bevægelse. Dansefatning: herrerne holder med højre hånd omkring damens skulderblad, og holder venstre arm i skulderhøjde. Damen holder sin højre arm i skulderhøjde (og holder i mandens venstre arm) har en let bagoverbøjning – hovedet skråt mod venstre og strittende lillefinger på venstre hånd.

Alle på linje til herregrundtrin:
- frem på højre (ned/på hæl) – til siden venstre (op/tå) – samle til med højre (op/tå)
- tilbage venstre (ned/hæl) – til siden højre (op/tå) – samle til med venstre (op/tå)

Prøve med musik: Mariah Carey: Vanishing, Time Christensen: Right Next to the Right One eller Michael Bublé: At this Moment

Derefter med partner
– håndfatning: herrens venstre og damens højre mødes i næsten strakt arm, herren holder med højre hånd under damens skulderblad, damen holder på herrens højre skulder (stritter med lillefingeren og kigger skråt væk mod venstre)
– Øve grundtrinnet sammen uden musik – damerne starter med at gå tilbage på venstre og herrerne starter med at gå frem på højre
– Øve grundtrinnet med musik
– Dans herefter i 4-kant + 2 trin ligefrem. Dvs: herren går frem på højre, damen tilbage på venstre, herefter går herren tilbage på venstre og damen frem på højre. Herefter 2 trin ligefrem, hvor damen kun går tilbage.

Udvidelser:
Udvidelse med højredrejning
Først på linje uden partner:
- Skråt frem på højre (ned/hæl) – til siden venstre (op/tå) – samle med højre (op/tå) – nu drejet halvt
- Skråt tilbage på venstre (ned/hæl) – til siden højre (op/tå) – samle med venstre (op/tå) – nu drejet helt

Nu med partner og musik
Evt. ny musik: Tim Christensen: Right next to the right one

Nu en ekstra udvidelse – øve på linje:
Højre frem – til siden venstre – samle højre – venstre frem – til siden højre – samle venstre (altså frem hele tiden) – øve med musik
Venstre tilbage – til siden højre – samle venstre – højre frem – til siden venstre – samle højre (altså tilbage hele tiden) – øve med musik

Sættes sammen:
Trin ved siden af hinanden med en-hånds-fatning – damen drejes ud og parret bukker/nejer for hinanden inden valse-fatning.
Basistrin to runder
Højredrejning
Lige ud to runder

Lanciers:
Lanciers var alle fem ture med fokus på teknisk korrekte cha-che-trin m.v. Der blev øvet del-elementer og til sidst det hele i sin fulde sammensætning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#5: Redskab og grundtræning

Forløbet fokuserede på udvikling og forståelse af tekniske færdigheder indenfor springgymnastik.

Undervisningen foregik opdelt på to hold:

- Grundtræning: Fysisk træning rettet mod springgymnastik med fokus på spændstighed og styrkning af relevante muskelgrupper, eksempelvis kropsstamme og skuldre. hertil knyttet teori, som er vedhæftet modulerne.

- Springgymnastik: Træning med fokus på: hovedspring, hånd- og hovedstand, rulle, flyverulle, harehop, vejrmølle og en række varationer af andre hop på airtrack især, hvor der var fokus på kropsbevidsthed og -kontrol.

Teoretisk blev forløbet suppleret med nogle tekniske videoer, som er vedhæftet modulerne.

De relevante teoretiske artikler er vedhæftet på sidste modul i forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#6: Amerikanske idrætter

Forløbet havde fokus på flag-football og softball.

I flagfootball (Casper og Line) fokuseredes på følgende:
Banen og selve spillet ift. angreb, forsvar, linjer, scoringer, endzoner, touchdown, interception, tacklinger, plays, point-tælling m.v.

Ift. teori blev "Kom hurtigt i gang med flagfootball inkl. "Syv trin til kamp..."" gennemgået (var også lektie), og fokus/teorien var også:

Positioner (video, link lectio)
Comeback og Post (video, link lectio)
Hook og Fly (video, link lectio)
Handoff (video, link lectio)

Derudover var fokus på løbebaner. Se dokument lectio (LV).

Selve spillet blev opbygget ved først at fokusere på det tekniske ved et kast, at gribe og et snap. Derefter blev disse tekniske elementer øvet i en sammenhæng i nogle forskellige øvelser, og efter introduktion af regler (og de nævnte teoretiske ting) skabtes spillet på først små baner, dernæst på stor bane.
Eleverne havde fokus på løbebaner og bevidst forsvarsspil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#7 Fodbold

Drenge:Øvelser:Ajax firkanten 2 udgaver
                       - 4 eller 5 mod 2  med to berøringer.
                       - John/Frem øvelse opvarmning.Skærpelse af af koncentration og præcision i aflevering.
                      -  To hold mod et .10 afleveringer inden for holdet.
                     -    Forsvare to keglemål og angribe to keglemål
                     -    Hente kegler hos modstanderen efter scoring.
                    -     Scoring på 7 keglemål . 6 mod 6
Piger:        Samme øvelser som drenge.
                  Desuden stressafslutningsspil  4 mod 4 .Mål tæt på hinanden. 45 sek arbejdsintervaller.

Softball: softball eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=MCNEySUuZDE

Softball regler: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=softball+regler

drejebog: https://emu.dk/stx/idraet/gode-rad-til-eksamensplanlaegning-idraet

Øvelser: kast, gribe og slagøvelser i grupper på 4-5 personer.

Spilforståelse:progressive spiløvelser mod den fulde spilforståelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer