Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Birgitte Speyer, Casper Falborg Nordström, Jeppe Kjærgaard Kristensen, Kasper Munch Pedersen, Line Birch Overby, Niels Ellekær Hansen
Hold 2017 id/yz/3 (1yz id/3, 2yz id/3, 3yz id/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basket, opvarmning og fitness
Titel 2 Forløb#8: Atletik, sport og politik
Titel 3 Individuelle og pardanse
Titel 4 Redskabsgymnastik og volleyball
Titel 5 Amerikanske boldspil
Titel 6 Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basket, opvarmning og fitness

I dette forløb roterer eleverne rundt og stifter bekendtskab med tre discipliner: Basket, opvarmningsprogram og fitness.

I basket er der fokus på basale færdigheder, herunder:
- Afleveringer,
- Standsninger: jumpstop og 1-2 standsning
- Pivoteringer
- Skud: lay-up, jump-shot.
- Angrebsspil: V-cut, Backdoor, Spacing Overload
- Forsvarsspil: Zoneforsvar og Mandsopdækning

I perioden med opvarmningsprogrammer lærer eleverne om forhold mellem musik og bevægelse, teori om forskelllige former for opvarmning, samt opvarmning rettet mod specifikke idrætsdiscipliner. Eleverne udarbejder desuden i grupper et program som skal afprøves med resten af holdet.

- Fitness:
Formålet med forløbet er at eleverne skal stifte bekendtskab med et udpluk af de aktiviteter som ’fitness’ kan indeholde, træningsprincipper og introduceres til en basal fysiologisk viden om de effekter som fitness har på kroppen. Desuden skal de sammensætte og afvikle træningsprogrammer inden for forskellige grene af fitness.

Pensum for forløbet er 10 sider om kredsløbstræning og 13 sider om styrketræning fra ’Fitness- og styrketræning’ af Marina Aagaard. Det findes under holdets dokumentmappe i lectio. Pensummet skal dog ikke nødvendigvis tælles fuldt som 23 sider, da der er en del ekstra information til de træningsinteresserede elever, som der ikke har været fokus på i undervisningen. De vigtige begreber fra pensum, som eleverne skal kende, er:
- Fysiologiske tilpasninger og fordele ved kredsløbs- og styrketræning
- Forskellen på aerob og anaerob træning
- Forskellen på kontinuerlig og intervaltræning
- Fordele og ulemper samt træningsprincipper for intervaltræning
- Borgskalaen og dens anvendelse
- Hensigtmæssig teknik på løbebånd, crosstrainer, motionscykel og romaskine
- Fordele ved og kendskab til udførelse af et stepprogram
- Koncentrisk, excentrisk og isometrisk muskelkontraktion
- Formål med og opbygning af styrketræning med fokus på hhv. udholdenhed, maksimal styrke, eksplosivitet og hypertrofi/vækst. Her er der fokus på belastningen (ud fra RM-begrebet) og pauserne især.
- God og skadesforebyggende teknik under styrketræning samt brug af vejrtrækningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#8: Atletik, sport og politik

Holdet har modtaget undervisning i 100m løb, højdespring og kuglestød. I forbindelse hermed er eleverne blevet introduceret til basal fysiologi og træningslære og er blevet introduceret til og har diskuteret samspillet mellem sport og politik.

Kendskab til følgende i 100m sprint:
Starten/accelerationsfasen: armtræk,  
Løbeteknik i 100 m:  høje knæløft, armtræk
Typiske skader
Pigsko
Teori: Basal Teori omkring hvide muskelfibre og anaerob energiomsætning (fokus på ATP & CP lagre).

Kendskab til følgende i Højdespring:
Tilløb: kurveløb, indløbsvinkel,
Afsæt: Stem, afsætsben, kip, rytme, svingben
Svæv: svaj og afslutning

Kendskab til følgende i Kuglestød:
To hovedbevægelser: drejning og afsæt:
Afsæt: afsætsben, benstrækning, svingben
Drejning: Kastebevægelsen(stødbevægelse),
Kugle på hals
Teori: Styrketræning for kuglestøder vs en højdespringer, hvor RM-begrebet er blevet repeteret.

Sport og politik:
Kendskab til følgende:
Sports betydning for en nations selvforståelse
Sammenblanding og adskillelse af sport og politik
Store sportsbegivenheders betydning i politik nationalt og internationalt
Baseret på artiklen ”Bør man blande sport og politik?” fra Kristeligt Dagblad 13. april 2018 samt ”Dansk-tysk idrætssamarbejde, 1933-1939” af Stanis Elsborg fra www.danmarkshistorien.dk 28. marts 2017.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Individuelle og pardanse

Eleverne skal lære nogle tekniske elementer og indøve den færdige koreografi i følgende stilarter:
- Jive
- Vals
- Jumpstyle
- Fortnite

Fokus:
- følge rytmen
- kvalitet i udtrykket

Teori:
Labans bevægelseslære vedhæftet relevant modul
Video af grundtrin, koreografi og udtryk i dansen findes på modulerne
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Redskabsgymnastik og volleyball

Springgymnastik:

Forløber fokuserede på elevens udvikling og teoretisk forståelse for bevægelserne.

Træning med fokus på: hovedspring, hånd- og hovedstand, rulle, flyverulle, harehop, vejrmølle og en række varationer af andre hop på airtrack især, hvor der var fokus på kropsbevidsthed og -kontrol.

Volleyball:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Amerikanske boldspil

Flagfootball:
Fokus
- spillets opbygning
- regler
- taktik
- begreber
- tekniske elementer som boldbehandling og tacklefærdigheder.

Basketball:
Fokus
- Touch skud
- Lay up
- Jumpstop og pivotering
- Bredde og dybde

Tilhørende teori ligger på relevante timer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Træningsprojekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer