Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Mølholm, Anne Louise Enemærke Jespersen, Casper Falborg Nordström, Kasper Munch Pedersen, Niels Ellekær Hansen
Hold 2017 id/p/5 (1p id/5, 2p id/5, 3p id/5)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 - Rytmisk opvarmning
Titel 2 Basket
Titel 3 Forløb#4 - fitness
Titel 4 Forløb#5: Fodbold og fysiologisk udvikling
Titel 5 Forløb#6: Pardans & Laban
Titel 6 Forløb#7: Redskabsgymnastik
Titel 7 Forløb#8: Atletik, sport og politik
Titel 8 Forløb#9: Hockey, sundhed og idrætsvaner
Titel 9 Forløb#10: træningsprojekt og crossfit
Titel 10 Forløb#11: Dans
Titel 11 Forløb#12: Repetion af forløb + drejebøger

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 - Rytmisk opvarmning

Rytmisk opvarmning og bevægelse til musik og lyd:
Forløbets læringsmål: Eleverne skal i forløbet udarbejde og gennemføre et alment opvarmningsprogram i takt til musik, hvorved de også viser forståelse for takttælling og bevægelse til musik/lyd. I forløbet udarbejder eleverne gruppevis en plan for deres opvarmningsprogram, hvori der også indgår en mindre teoretisk del, der understøttes af teorien, der er gennemgået for dem på klassen.
Teori: Troels Wolf, Marc Hammer og Mette Trangbæk Hammer: C – det er idræt, , Gyldendal, 2007, side 22-27, Taktlære – om at tælle takter i musik, opvarmningens funktion og betydning for videre aktivitet (fysiologisk og psykologisk).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Basket

INDHOLD:
Basket: Fokus på grundlæggende tekniske og taktiske aspekter.

- Afleveringsteknikker
- Driblinger
- Jump-stop
- Layup
- Afslutninger
- Angrebsåbninger: V-cut, backdoor, fastbreak, screening, give-and-go


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Lytte
  • Personlige
  • Selvtillid
  • Sociale
  • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel 3 Forløb#4 - fitness

Forløbsbeskrivelse:

I dette forløb introduceres eleverne til styrketræning. Dette sker gennem basale regler for at styrketræning, styrketræningens fordele og en diskussion af styrketræning som en del af et sundt liv.

Øvelser der primært er fokuseret på i forløbet:
- Biceps Curl
- Shoulderpres
- Dødløft
- Squat
- Bænkpres
- Bend over rowing
- Træk til bryst

Følgende begreber er introduceret for eleverne: RM (hvor eleverne har arbejdet med egen 1 RM og 10 RM), muskelstyrke/muskelvækst/udholdenhed koblet til RM-begrebet, restitutionsgrafen, superkompensationsprincippet, doms, Borgs skala

Materiale læst i forløbet:
https://maxer.dk/artikler/introduktion-til-styrketraening
http://motiondanmark.dk/loeb/viden-og-raad-om-loeb/skader/13-11-26-lytter-du-til-din-krop-eller-bruger-du-traenings-gadgets.aspx
https://maxer.dk/artikler/doms-oemme-muskler
https://politiken.dk/forbrugogliv/motion/guides/art5475024/Få-sandheden-om-10-kendte-træningsmyter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#5: Fodbold og fysiologisk udvikling

ølgende praktisk er blevet gennemgået ud fra Læringsmålet:
At beherske grundlæggende tekniske elementer og udvalgte taktiske elementer inden for fodbold
:
- Boldkontrol og pasninger, afleveringer
- Pasninger, indlæg og afslutninger
- Højintense spil med afslutninger i fokus
- Overtalsspil : 2 mod 1 og 4 mod 2
- Driblinger og vendinger med bolden samt 1:1 situationer
- Coopers test vs Bip-test

Integrering af ovenstående i spil
Taktiske elementer som placeringsevne, spil til rigtige fod, forsvar, løb

Teori i relation til fodbold:
Topfodbolden spiller med musklerne som aldrig før
Disse to sportsgrene er de eneste, der med garanti gør dig sundere.pdf
Fodboldens udvikling hen imod flere og højintens løb
Fodbold i et sundhedsfagligt perspektiv

derudover er begreber (som i 3g også er blevet berørt):
Sundhed: fysisk, mental og social
WHO, BMI, Arv /miljø, KRAM, søvn

fysisk aktivitet og sundhed
idrætsdeltagelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#6: Pardans & Laban

Danseforløb idræt C 2.g-årgangen

Forløbet er baseret på (minimum) fire danse, som sammensættes i en fælles koreografi som afslutning på forløbet. Hvis man vil arbejde med flere danse igennem forløbet er det selvfølgelig frivilligt.

Følgende fire danse er gennemgået i forløbet:
1) Jive
2) Engelsk vals
3) Jump-style
4) Fortnite

I forløbet læses teori om Laban og BESS-konceptet, så eleverne til eksamen (også) kan tale om forskellige bevægelsesformer og deres bevægelsers udtryk.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#7: Redskabsgymnastik

Eleverne har gennem forløbet fået kendskab til følgende øvelser og spring:
Diverse akrobatiske øvelser
Kip, håndstand, rulle
Vejrmøller og araberspring
Diverse basis øvelser på måtte og aitrack
De færdige spring: overslag, hovedspring og kraftspring
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#8: Atletik, sport og politik

Forløb: Atletik, sport og politik
Holdet har modtaget undervisning i 100m løb, højdespring og kuglestød. I forbindelse hermed er eleverne blevet introduceret til basal fysiologi og træningslære og er blevet introduceret til og har diskuteret samspillet mellem sport og politik.
Kendskab til følgende i 100m sprint:
Starten/accelerationsfasen: armtræk,  
Løbeteknik i 100 m:  høje knæløft, armtræk
Typiske skader
Pigsko
Teori: Basal Teori omkring hvide muskelfibre og anaerob energiomsætning (fokus på ATP & CP lagre).
Kendskab til følgende i Højdespring:
Tilløb: kurveløb, indløbsvinkel,
Afsæt: Stem, afsætsben, kip, rytme, svingben
Svæv: svaj og afslutning

Kendskab til følgende i Kuglestød:
To hovedbevægelser: drejning og afsæt:
Afsæt: afsætsben, benstrækning, svingben
Drejning: Kastebevægelsen(stødbevægelse),
Kugle på hals
Teori: Styrketræning for kuglestøder vs en højdespringer, hvor RM-begrebet er blevet repeteret.
Sport og politik:
Kendskab til følgende:
Sports betydning for en nations selvforståelse
Sammenblanding og adskillelse af sport og politik
Store sportsbegivenheders betydning i politik nationalt og internationalt
Baseret på artiklen ”Bør man blande sport og politik?” fra Kristeligt Dagblad 13. april 2018 samt ”Dansk-tysk idrætssamarbejde, 1933-1939” af Stanis Elsborg fra www.danmarkshistorien.dk 28. marts 2017.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#9: Hockey, sundhed og idrætsvaner

Faglige mål(praktisk):
Korrekt udførsel af slagskud, trækskud og håndledsskud.
Korrekt anvendelse og håndtering af stav
Boldkontrol
Pasninger
Evnen til at indgå i samt forstå forskellige spilsituationer.
Regler

Faglige mål(teoretisk):
Viden om Sundhedsbegrebet
Viden om Floorball og sundhed
intervaltræning i floorball

Sundhed: fysisk, mental og social
WHO, BMI, Arv /miljø, KRAM, søvn
Ulighed i sundhed,
Idræt & sundhed hos børn & unge
fysisk aktivitet og sundhed
idrætsdeltagelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#10: træningsprojekt og crossfit

Praktisk:
I dette forløb skal eleverne have indgående kendskab til grundlæggende bevægelsesmønstre, og kunne genkende bevægemønstrene i de praktiske øvelser. De skal kunne udføre bevægemønstrene teknisk korrekt og kunne fejlrette hinanden.

Andre mål: Eleverne skal have kendskab til CrossFit-terminologien og kunne sammensætte en alsidigt udfordrende WOD, hvori der indgår flere forskellige bevægemønstre.
Overordnet mål for forløbet:
- Eleven skal gennem forløbet tilegne sig viden om og færdigheder inden for crossfit. Eleven skal ved afslutningen af forløbet være klædt på til at gennemføre en crossfit træningssession af 15-20 minutters varighed der skal indeholde et bredt udvalg træningselementer som beskrevet i de konkrete læringsmål.

Konkrete læringsmål, eleven har stiftet bekendskab med:
- Begreberne: WOD, AMRAP, finisher, tabata, EMOTM, you-go-I-go
- Beskrive konkrete øvelser inden for crossfit-genren.
- Korrekt teknisk udførelse af øvelser som double unders, Turkish get up med Kettlebell, , pushups, squat, lunges, atomic setups, burpees, ring row i barre, diverse basale kettlebell-øvelser som swings, 8tal, squat, thruster, pres, 1bens dødløft mm
- Udarbejde crossfit relaterede øvelser individuelt og i samspil med andre.

Teoretisk er der bygget ovenpå fitness-forløbet fra 1g med udgangspunkt i kompendium til træningsprojektet.
Der er fokuseret på den fysiologiske udvikling hos den enkelte gennem biptest og præstationer i WOD, samt diskuteret fejlkilder ved dette. Mere specifikt har der været fokus på emner som:
Disciplin-specifik træning, nedvarmning, overtræning, superkompensation ilt-underskud, steadystat, ilt-deficit, direkte og indirekte test, test
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#11: Dans

Praktisk: Stiftet bekendtskab med hiphop-genren både old school og newschool(ikke italesat).
Lære bevægelseskvaliteter fra hip hop og house. Udvikle koreografi med inspiration fra Laban.
Generelt arbejdet med kvalitet i bevægelser og udtryk.
Som afslutning på forløbet har eleverne skulle lave en koreografi i grupper hvor egne erfaringer og kompetencer indenfor bevægelse til musik i høj grad har kommet i spil.

Teoretisk: fokuseret på psykologiske og sundhedsmæssige effekter ved dans(relateret til tidligere forløb om sundhed), Derudover er kulturen omkring hiphop gennemgået: at hiphop er mere end bare dans men også rap, grafitti og tøj, attitude.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#12: Repetion af forløb + drejebøger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer