Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Eva Kiberg
Hold 2018 Fr/2 (1g FrF/2, 2g FrF/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Le destin
Titel 2 L'inégalité et les SDF (EKSAMENSEMNE)
Titel 3 Crime et suspense
Titel 4 La deuxième guerre mondiale (EKSAMENSEMNE)
Titel 5 Les rencontres culturelles  (EKSAMENSEMNE)
Titel 6 La francophonoe - L'Afrique (opstart) EKSAMENSEMNE

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Le destin

Le destin

Grundforløbsemne med introduktion til læsning af lette tekster og samtale på fransk.
Gennemgang af basal grammatik og understøtning af AP: bøjning i nutid,futur proche, simpel sætningskonstruktion, artikler og relativpronomen ( qui eller que)

Materiale:
fra ”Quelle Histoire” Jens P. Wiebrecht, Claus Bach Nielsen, Systime:
”La chute”  med opgaver  5 sider
”Voir le futur” med opgaver 7sider
”La vérité” med opgaver 4 sider

"quand gagner se transforme en cauchemar" Source : Extrait de « Marie Claire 2017-08-09 » http://www.marieclaire.fr/,quand-gagner-au-loto-se-transforme-en-cauchemar,720282.asp – med samtaleøvelser og opgaver 10 sider

Diverse opgaver med grammatisk træning på papir og fra franskportal.dk 13 sider

I alt 39 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 L'inégalité et les SDF (EKSAMENSEMNE)

Les SDF et l’inégalité
Forløb om ulighed og hjemløse i Frankrig med henblik på at vise de forskellige sider af det franske samfund. Der har i forløbet været fokus på de mange hjemløse i Frankrig og deres vilkår samt den sociale ulighed!
Vist gennem de 2 hovedpersoner i "de urørlige" og forskellige billeder til træning af billedanalyse.
Desuden tal fra "Insee" for indtægt og ulighed i Frankrig.
Fokus på ordforråd og at kunne danne sætninger. Træning af billedbeskrivelse. Fokus på repetition af basale bøjninger og personlige pronominer.
Lidt genrebevidsthed: hvad kan en film, billeder, avisartikler og en litterær tekst. Hvordan kan de belyse de hjemløses forhold, på hver deres måde.
Analyse af avisartikler.
Meget fokus på datid og aspekt

Bygger på et forløb om ulighed, som alle har haft i samfundsfag.

Materiale:

”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime – Tekst, opgaver, sang om ”les restos du cœur” side 7-11, 50 - 56 og side 57 - ca. 15 sider

”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime – artikel: ”Tony, 27 ans, encore un SDF mort dans la rue à la   Rochelle” side 57, ca. 2 sider

Artikler fra France  tv info med tv klip til:
https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/les-enfants-sans-abri-face-a-l-hiver_2493243.html og https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/emmanuel-macron-n-a-pas-tenu-sa-promesse-sur-les-sans-abri_2538459.html
Ca. 8 sider

Les gilets jaunes:
Introduktion til ”Les gilets jaunes”
Le discours d’Emmanuel Macron
Le grand débat national
https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/introduction/
https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-discours-de-macron/
https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-grand-debat-national/
Ca. 5 sider

Film: "Samba" 2014 af Toledano og Nakache – om illegal flygtning, der arbejder i Paris
Ca. 5 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Crime et suspense

I dette forløb har eleverne arbejdet med crime-genren, hvor vi har arbejdet intenst med teksterne for at komme ned i tekstens lag.
Det har været et forløb, hvor der er arbejdet grundigt med sætningensstrukturer og ordforråd.

Kernetekster:
Le bijoutier fra Quelle histoire (ca. 4 sider)
Une petite faute  vraiment Puis-je Vous aider 3 (ça. 3 sider)
L'heure du destin fra Suspens af Pierre Bellemare (ca. 10 sider)
Le petit homme en imperméable af Pierre Bellemare (ca. 8 sider)

Film: Les rivières pourpres med efterfølgende arbejde i form afarbejdsark og oversættelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 La deuxième guerre mondiale (EKSAMENSEMNE)

La deuxième guerre mondiale

Eleverne har haft fokus på jødernes forhold under 2. verdenskrig i Frankrig. Der er opbygget et ordforråd, så eleverne er i stand til at indgå i en diskussion omkring jødernes forhold med bagrund i de læste tekster, som tager udgangspunkt i jødernes egne beretninger om de forhold, der gjorde sig gældende under 2. verdenskrig.
Desuden har vi set filmen "La Rafle"


Kernestof:
1. "Une France Forte" Systime 1982 side 11- 13 (om situationen i Frankrig ca. 3 sider)

2. "Au revoir les enfants" Indledning side 16 – 19 ca. 6 sider)

3. "A tous les français" af De Gaulle:
http://4.bp.blogspot.com/-  ZJiLI05q89A/UcCwiI55wqI/AAAAAAAAN9c/HvOXebHBUY8/s1600/appel+18+juin.jpg (1 side)

4. "La guerre 1939 - 1945" af Christine Sagnier, Fleurus 2009, side 19, 2 sider

5. La France pendant la Deuxième guerre mondiale fra Carte Blanche s. 151 (1 side)

6.  "Chanter pour la vie" af Fania Fénelon fra Obsessions (side 204 - 207) af Nicole Andersen m.fl. Gyldendal 2002, 8 sider

7.  "Lettre d'une jeune femme juive" JUIF, Bref, Gyldendal, 2 sider

8.  "Le récit d'un rescapé" af Maurice Rajsfus fra Obsessions af Nicole Andersen m.fl. Gyldendal 2002 (eleverne har arbejdet med denne tekst selvstændigt med efterfølgende individuelle elev/ lærer samtaler) 10 sider

9. Film "La Rafle" med efterfølgende opgaveaflevering - 15 sider

10. Diverse:
Vi har arbejdet med billedbeskrivelser fra 2. verdenskrig:
- Les enfants à Auschwitz
- Les hommes dans un camp
- La libération
- I alt 10 sider

11. Glosetræning til emnet, kryds og tværs, mindmap – alt ca. 10 sider

Sider i alt ca. 68

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Les rencontres culturelles (EKSAMENSEMNE)


Les rencontres culturelles ( La bonne vie)

I dette emne har vi beskæftiget os med forskellige bud på det gode liv - eller hvad man tror er det gode liv.
Mennesker stilles over for valg, som er banebrydende!

1. Née en France:
Kapitel 10:  "Prise au piège" 6 sider
Kapitel 20: "Il faut choisir" 5 sider

2. Du village à la grande ville fra "Amours et cultures" 3 sider

3. Franske digte:
a) La vie n'est pas toujours facile - Recueil : Libre de penser (2001) 3 sider
http://www.mon-poeme.fr/poeme-la-vie-nest-pas-toujours-facile/
b) Pour être heureux dans cette vie - Recueil : Les poésies diverses (1766) 2 sider
http://www.mon-poeme.fr/poeme-pour-etre-heureux/


4. Film: La famille Bélier (med grundigt efterarbejde – arbejdsopgaver)  10 sider

5. Læsning og analyse af Michel Sardou sange:' La maladie d'amour' og 'Je vole' 6 sider
Sider i alt til emnet ca. 455
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 La francophonoe - L'Afrique (opstart) EKSAMENSEMNE

La Francophonie - L'Afrique

I dette emne har vi beskæftiget os med et frankofont emne - Afrika, hvor vi specielt har fokuseret på kvinders forhold og naturligvis generelle kulturelle forskelle såsom omskæring af kvinder og tvangsægteskab. Desuden har vi undersøgt kvinders/ børns adgang til skolesystemet.

1. "Entrées"La Francophonie ” s. 108 (Mimi Sørensen m.fl. Gyldendal 2009) ca. 2 sider

2. La colonisation – ca. 4 sider
https://www.google.dk/search?q=la+colonisation+fiche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkkJXUlvLgAhWNb1AKHbbfAl8Q_AUIDigB&biw=1280&bih=714#imgrc=QqhdLZv6769q0M:

2. "La France au quotidien" s. 8-11 (2e édition, PUG, 2004) 5 sider

3. "Ce n'est pas comme chez vous" s. 85 - 93 (Systime 2001)  
      Interview VI: Juliette et Germanin      
           - Le Mariage forcé - 7 sider
           - L'excision"  - 7 sider
           - A l'école en Cöte d'Ivoire (5 sider)

4.  Il tente de coucher avec sa fille pour s'enrichir s. 53- 54 (3 sider)

5. Kirikou med efterfølgende arbejdsopgaver og præsentationer af hele emnet (15 sider)


Sider i alt ca. 48
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer