Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Helle Andersen
Hold 2018 Fr/3 (1g FrF/3, 2g FrF/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Le destin
Titel 2 L'inégalité
Titel 3 les SDF
Titel 4 Les vacances
Titel 5 La deuxième guerre mondiale
Titel 6 La francophonie - Afrique
Titel 7 La bonne vie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Le destin

Grundforløbsemne med introduktion til læsning af lette tekster og samtale på fransk.
Gennemgang af basal grammatik og understøtning af AP: bøjning i nutid,futur proche og passé récent, sætningskonstruktion, artikler og relativpronomen ( qui eller que)

Materiale:
fra ”Quelle Histoire” Jens P. Wiebrecht, Claus Bach Nielsen, Systime:
”La chute”  med opgaver  5 sider
”Voir le futur” med opgaver 7sider
”La vérité” med opgaver 4 sider

"quand gagner se transforme en cauchemar" Source : Extrait de « Marie Claire 2017-08-09 » http://www.marieclaire.fr/,quand-gagner-au-loto-se-transforme-en-cauchemar,720282.asp – med samtaleøvelser og opgaver 10 sider

Diverse opgaver med grammatisk træning på papir og fra franskportal.dk 13 sider

I alt 39 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
je me présente 24-09-2018
refleksionsark 30-09-2018
la vérité 22-10-2018
genaflevering af La vérté 01-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 L'inégalité

Forløb om ulighed for at vise de forskellige sider af det franske samfund. Vist gennem de 2 hovedpersoner i "de urørlige" og forskellige billeder til træning af billedanalyse. Desuden tal fra "Insee" for indtægt og ulighed i Frankrig.
Fokus på ordforråd og at kunne danne sætninger. Træning af billedbeskrivelse. Fokus på repetition af basale bøjninger og personlige pronominer.
Bygger på et forløb om ulighed, som alle har haft i samfundsfag.


Materiale:
Film: "Les intouchables" 2011 af Toledano og Nakache 1 t 53  i alt 10 sider
Uddraf fra materialet til "De urørlige" forlaget passion s. 46-47 m.fl. 15 sider
"les niveau de vie en 2011" http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1464/ip1464.pdf 2 sider
I alt 27 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
les intouchables 21-01-2019
une présentation des intouchables 29-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 les SDF

Fokus på de mange hjemløse i Frankrig og deres vilkår.
Viden om Les Restos du cœur”
Analyse af avisartikler.
Meget fokus på datid


Materiale:
”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime – Tekst, opgaver, sang om ”les restos du cœur” 10 sider
”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime – artikel: ”Tony, 27 ans, encore un SDF mort dans la rue à la Rochelle” 2 sider
Artikler fra France  tv info med tv klip til: https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/les-enfants-sans-abri-face-a-l-hiver_2493243.html og https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/emmanuel-macron-n-a-pas-tenu-sa-promesse-sur-les-sans-abri_2538459.html
8 sider.
Understøttende grammatik med øvelser 10 sider
I alt 30 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Les SDF 26-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Les vacances

Les grandes vacances

Et mini-emne om sommerferie, hvor vi har talt om:
1. eleverne sommerferie
2. forskelle på, hvorledes man holder ferie i Frankrig og Danmark
3. Massiv træning af franske verbaltider (datider)

Les grandes vacances: http://nativefrenchspeech.com/en/articles/1064-les-grandes-vacances
2 sider

Les vacances en Bretagne: https://www.monpetitnuage.com/road-trip.bretagne/
2 sider

Mon coup de Coeur pour Le Mont-Saint-Michel: https://www.monpetitnuage.com/mont-saint-michel/
2 sider


Glosetræning og grammatik 8 sider

Sider i alt ca. 14 sider

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Les vacances 05-09-2019
présentation les vacances 18-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 La deuxième guerre mondiale

1. Eleverne har haft fokus på jødernes forhold under 2. verdenskrig i Frankrig. Der er opbygget et ordforråd, så eleverne er i stand til at indgå i en diskussion omkring jødernes forhold med bagrund i de læste tekster, som tager udgangspunkt i jødernes egne beretninger om de forhold, der gjorde sig gældende under 2. verdenskrig.

Kernestof:
"Une France Forte" Systime 1982 side 11- 13 (om situationen i Frankrig ca. 3 sider)

"Au revoir les enfants" Indledning side 16 – 19 ca. 6 sider)

"La guerre 1939 - 1945" af Christine Sagnier, Fleurus 2009, side 19, 2 sider

La France pendant la Deuxième guerre mondiale fra Carte Blanche s. 151 (1 side)

Arlette – historien om Arlette Andersen. Hørt hende fortælle på fransk og læst uddarag af båndmanus. http://chataigne.dk/arlette/index.html  5 sider

"Chanter pour la vie" af Fania Fénelon fra Obsessions (side 204 - 207) af Nicole Andersen m.fl. Gyldendal 2002, 8 sider
Film :
"La Rafle" med efterfølgende opgaveaflevering - 15 sider
”Au revoir les enfants” af Louis Malle  5 sider
”Les Héritiers” af  Marie-Casille Mention-Schaar fra 2014 5 sider
Dokumentar om Arlette: ”en historie vi aldrig må glemme” 2 sider
Glosetræning til emnet, kryds og tværs, mindmap – alt ca. 10 sider

Sider i alt ca. 62
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 La francophonie - Afrique

La Francophonie

La francophonie - L'Afrique
I dette emne har vi beskæftiget os med et frankofont emne - Afrika, hvor vi specielt har fokuseret på kvinders forhold og naturligvis generelle kulturelle forskelle såsom omskæring af kvinder og tvangsægteskab.
"Entrées"La Francophonie ” s. 108 (Mimi Sørensen m.fl. Gyldendal 2009) ca. 2 sider

La colonisation – ca. 4 sider
https://www.google.dk/search?q=la+colonisation+fiche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkkJXUlvLgAhWNb1AKHbbfAl8Q_AUIDigB&biw=1280&bih=714#imgrc=QqhdLZv6769q0M:

Digte om ægteskab: Prévert: ”Déjeuner du matin” og Youcef Sebti ” Nuit de Noces” 4 sider

"Ce n'est pas comme chez vous" s. 85 - 93 (Systime 2001)  
      Interview VI: Juliette et Germanin      
           - Le Mariage forcé - 7 sider
           - L'excision"  - 7 sider

Maïssa Bey: ”Cette fille-là. L’aube” Algérie 2001  2 sider

“j’ai été exicée à 8 ans” videoklip med pige fra Guinée Bissau. https://www.plan-international.fr/blog/2018/01/jai-ete-excisee-8-ans 2 sider
Tekst om årsager og konsekvenser af omskæring af kvinder:
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-causes-et-consequences-de-la-pratique-de-lexcision 2 sider

Sider i alt ca. 30

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Il tente de coucher avec sa fille pour s'enrichir 29-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 La bonne vie

La bonne vie

Boris Vian: ”Le Déserteur”  4 sider
Interview avec Cyrille du Café Viggo. Bering og Sørensen: Paroles française p.32-35 6 sider
Artikel og vittigheder om Corona: ”coronavirus : pourquoi le Danemark s’en sort-il si bien ?” Elise Delèvefranceinfo Radio France 19.04.2020 4 sider
Arbejdsark med vittigheder om coronavirus : 6 sider
Film om La Bonne Vie efter eget valg – til træning af samtale : 6 sider

Sider i alt. Ca 26
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer