Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Søren Lundø Jensen
Hold 2018 TyF/2 (1g TyF/2, 2g TyF/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Im Juli  / Liebe
Titel 2 Nazismus / Opportunismus / Idealismus
Titel 3 Identität und Anderssein
Titel 4 Märchen
Titel 5 Jungsein / Missbrauch / Kriminalität
Titel 6 Schuld / Schicksal ( v. Schirach )
Titel 7 Liebe

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Im Juli / Liebe

Introduktion zu Deutsch im Gymnasium mit dem Drehbuch und Film "Im Juli" von Fatih Akin

Materialien:
a) Im Juli von Fatih Akin kap. 1-65
(red. Sussan Vestergaard og Merete Vonsbæk. Tyskforlaget 2002)
b) Der Film: Im Juli (2000) DVD

Udgør med de øvrige tekster i emnet " Liebe " ca. 20 % af pensum.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reflektionsark 30-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Nazismus / Opportunismus / Idealismus

Der arbejdes med  " Terror des Nazismus " i Det Tredje Rige. Der undersøges forskellige reaktionsmønstre, og vi ser på konflikten mellem opportunisme og idealisme.


                                                    

Hirschbiegel m. fl.                 :  Der Untergang

Spielberg                                :  Schindlers Liste

Bertolt Brecht                         :  Lied einer deutschen Mutter  ( f / l )
                                                     Ballade von der Judenhure Marie S . ( f / l                   

                                                    Die Wahrheit ist konkret
                                                    Gyldendal 1983

Dokumente 1 - 3 ( if / p )
Wir sind Kinder einer Erde
Systime 1985

Adolf Hitler                               : Über Jugenderziehung ( if / p )
                                                     Kopi

Baldur v. Schirach                   Unsere Fahne flattert uns voran ( f / l )
                                                Deutsche Wunder....
                                                L og R Uddannelse 2009


Busch / Krehan                      . Napola, Elite für den Führer + film ( f / d )
                                                 Tyskforlaget 2006

( Wolfgang Borchert                 Nachts schlafen die Ratten doch  ( f / p )
                                                 Kopi

Stegan Ruzowitzky                :  Die Fälscher

Udgør ca. 25 % af pensum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Identität und Anderssein

Udgangspunkt i den unges forhold til sine forældre / familie og til sig selv. Problemerne med at løsrive sig, blive voksen og finde sin egen identitet. I denne sammenhæng ser vi også på problematikken med at være / føle sig anderledes : Hvordan skaber den enkelte sin egen fremtid?

Caroline Link : Jenseits der Stille ( f / d ) + film
                        Gads Forlag 1999

Ann Ladiges  : Perihan ( f / p )
Ansichten, Systime 1988

Alev Tekinay  : " Metin und Martin "  ( if / p )
                         Meine Zeit, Systime  1993

Benjamin Lebert  : Crazy  ( f / p )
Tyskforlaget 2000

Sönke Wortmann  : Das Wunder von Bern   , filmen ( f / d )
                                Tyskforlaget 2004

Bertolt Brecht   : Ballade von der Judenhure Marie Sanders ( f / l )
                           Die Wahrheit ist konkret, Gyldendal 1978


( Busch / Krehan : Napola, - Elite für den Führer ( f / d )
                           Tyskforlaget 2006 )

( Christiane F : Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ( if / p ) + film
                         Munksgaard 1986 )

( Hermann / Jopp : Engel und Joe ( f / d ) + film
                               Forlaget Mols 2001)


Udgør ca. 20 % af pensum.Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oversættelse : Tror De, at....... 05-02-2019
Stærke verber / Krücke 10-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Märchen

Ældre litteratur ( Brüder Grimm / Märchen ) sat ind i en freudiansk-psykologisk ramme. Tolkninger og typiske eventyr-træk

Brüder Grimm : Rotkäppchen ( f/p )
                         Sneewittchen ( f/p )
                         Aschenputtel  ( f / p )
                         Die Sterntaler ( f / p )Ausgewählte Kinder- und Hausmärchen
reclam  1984

Gudrun Pausewang : Vom Ritter, der nicht aus seiner Rüstung herauswollte
                                     Beziehungen, Systime 1993

Udgør ca. 10 % af pensum.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genitiv øvelse 12 " Im Freibad " 18-09-2019
Der See 23-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Kreativitet
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Jungsein / Missbrauch / Kriminalität

Vi fokuserer på stofmisbrug, ungdomskriminalitet og alternative livsformer. Hvordan kan man forklare misbrugernes situation, og hvilke konsekvenser kan misbruget have ?

Christiane F  : " Wir Kinder vom Bahnhof Zoo  "  ( if / p )
Munksgaard 1986

Film : Christiane F


Kai Hermann / Vanessa Jopp  :  " Engel und Joe "  ( Filmen )
Forlaget Mols 2001


Fixen, Fernsehen , Träumen  ( if / p )
Der Spiegel 1995

Christiane F : " Mein zweites Leben " ( if / p )
Aussenseiter, Gyldendal 2018

F. von Schirach :  " DNA " ( f / p )
Schuld, Tyskforlaget 2013

( Benjamin Lebert : Crazy  f / p )
                               Tyskforlaget 2000

Grammatik : Ejestedord, rel. pronomener

Udgør ca. 15 % af pensum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 Schuld / Schicksal ( v. Schirach )

Vi beskætiger os med temaet " Schuld / Scicksal " i et almenmenneskeligt perspektiv.

Ferdinand von Schirach :  Justiz
                                          DNA
                                          Kinder
                                          Volksfest
                                          Einsam


                                         Schuld, Tyskforlaget 2013

Udgør ca. 10 % af pensum.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Adjektiver, opgave 8 29-01-2020
Opgave c 19-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Liebe

Hvad er kærlighed ?  /  Kærlighedens udtryksformer.

Milena Moser  : " Sonnenbrand "  ( f / p )  
                          " Der Haarschnitt "  ( f / p )

Doris Dörrie    :  " Mit Messer und Gabel "  ( f / p )
                              
                           Literatur um die Jahrtausendwende
                           Gyldendal 1999
          

Wolfgang Borchert  : " Nachts schlafen die Ratten doch "  ( f / p )
                                        Kopi

J.v. Eichendorff  . Das zerbrochene Ringlein  ( f / l )
                            Tyske Digte ved Stenestad m. fl.
                            Branner og Korch, 1972

( F. v. Schirach :"  Kinder " ( if / p )

                           "  Einsam "  ( if / p )
                           Tyskforlaget 2013

1.g

Fatih Akin  :   " Im Juli "+ film  ( f / d )
                          Tyskforlaget 2002

( Caroline Link  : Jenseits der Stille )


Sönke Wortmann : Das Wunder von Bern
                                   Tyskforlaget 2004

Udgør 20 % af pensum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde