Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Cæcilie Lassen, Mette Møller Skovbjerg Munch
Hold 2018 SP/1 (1g SP/1, 2g SP/1, 3g SP/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introducción
Titel B Introducción II
Titel C Viva la vida
Titel D Narcos
Titel E Mexico
Titel F Migración - Sin Nombre
Titel G Un mes en Málaga
Titel H Casa de papel
Titel I Nicaragua - Los niños de la calle EKSAMEN
Titel J Cataluña y el separatismo catalán
Titel K La migración y los latinos en los EEUU EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introducción

FORMÅL

Formålet med dette forløb er at introducere eleverne til det spanske sprog, den spansktalende verden og faget spansk. Eleverne skal lære at præsentere sig selv og deres familie, de skal lære at spørge til andre og deres familie, de skal lære tallene fra 1-100 og de skal lære det spanske alfabet. Eleverne skal også kende og beherske de mest basale udtaleregler.

FOKUSPUNKTER

La familia
En el aeropuerto
Basal kommunikation på spansk om navne, alder og oprindelse

Grammatik
Substantiver og artikler samt genitiv
Verber - enkelte, nødvendige uregelmæssige verber samt regelmæssige AR-verber

MATERIALE

Buena idea: Kapitel 1-4

Sange:

Shakira: Me enamoré

Calle 13: No hay nadie como tú

Azul Azul: La bomba
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Introducción II

FORMÅL

Eleverne skal opnå et basalt ordforråd i forhold til almene emner og enkelte, meget afgrænsede temaer. De skal kende til den mest basale grammatik og kunne anvende den både i tale og skrift.  

FOKUSPUNKTER

Personbeskrivelse
Billedbeskrivelse
Handlingsgengivelse

La familia
El tiempo
Las profesiones y el trabajo
El tiempo libre: El deporte
El tiempo libre: La música

GRAMMATIK

Præsens og udvidet præsens
Perfektum
Verbet gustar

MATERIALE

Petersen, Hanne og Pedersen, Claus (dansk bearbejdelse): Buena idea. L & R Uddannelse, 2006.
Kapitel 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19
17 sider + 4 sider med ordforråd + 22 sider grammatik

Film (8 sider):
El orfanato
Élite, sæson 1, afsnit 1
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 57 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Viva la vida

Anden del af begyndersystemet "Viva la vida" med fokus på person- og stedsbeskrivelse, tøj, farver og repetition af grammatik fra 1g. Viedoele: videoer og opgave
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Qué ropa llevan? 28-08-2019
mi día a día 13-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Narcos

Miniforløb med udgangspunkt i serien Narcos, sæson 1. Fokus på personbeskrivelse, læsning af transkriberet scene, sammenligning af karakterer og deres udvikling gennem sæsonen. Introduktion til Narcocultura. Grammatik: før nutid, nær fremtid, gerundium
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Mexico

Forløb om Mexico, startende med Día de muertos, som fejres i klassen. Film: Coco med tilhørende opgave. Materiale: Quée padre! Culturas de Mexico og Mexico-kompendium sammensat med tekster fra Mosaíco mexicano, la identidad Contrastada og Así es México. Udvidet steds- og miljøbeskrivelse, tekstlæsning, skriftlig fremstilling. Film 2: Sin nombre, udvidet personbeskrivelse. Grammatik: Objektspronominer, indefinitte pronominer, dobbeltnægtelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
delprøve 1 i klassen 23-10-2019
Día de muertos 06-11-2019
delprøve 1 coco 20-11-2019
Studyset: Coco 25-11-2019
El diario de Mexico 06-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Migración - Sin Nombre

Vi har set filmen "Sin nombre" (Cary Fukunaga 2009) og ud fra den arbejdet videre med person- og billedbeskrivelse samt struktureret genfortælling af handling (tids- og stedsadverbier). Vi har også set lidt på latinokultur i USA, spanglish, identitet, sociale og kulturelle forskelle. Vi har bl.a. arbejde med sangtekster af Baldwin J. og fundet objektspronominer (direkte og indirekte)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Un mes en Málaga

Vi har arbejdet med forløbet Un mes en Málaga, hvor en dansk pige fortæller på sin spansksprogede blog om sit udvekslingsophold hos en familie i Málaga. Fokus har været på spansk kultur og omgangsformer, "gambits" til brug i dialog, repetition af før nutid, udvidet nutid, nær fremtid, demonstrative pronominer, "at være" (ser, estar, hay, tener, hacer" og at ville/skulle ("querer, tener + que, ir +a+infinitiv). Begyndende introduktion til flere verbalperifraser (acabar dem dejar de, volver a). Dagligsprog om måltider og boligen, venner og fritidsliv. Træning af genrene dagbog, artikel og blodindlæg, to gange delprøve 1
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
delprøve 1 19-02-2020
Grammatik fitness 24-02-2020
studyset Un mes en Málaga capitulo 1 28-02-2020
Así es mi cuarto 08-03-2020
Lydfil Picasso 20-03-2020
Opgave Pablo Picasso 20-03-2020
Opgave Okuda San Miguel 27-03-2020
tarea corona 03-04-2020
Delprøve 2 Retrato de un/una artista 08-04-2020
studyset capítulo 8 21-04-2020
Skrivedag billedbeskrivelse 23-04-2020
delprøve 1, cap 9 27-04-2020
delprøve 2 cap 9 01-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Casa de papel

Vi har set episode 1, sæson 1 af serien casa de papel på Netflix  og lavet en opgave til denne. De fagligt stærkeste har fået en introduktion til de to datidsformer. Pga virtuel undervisning har ny grammatik været holdt lidt tilbage i perioden, hvorfor datiderne ikke kan formodes kendt og skal gennemgåes fra bunden
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
hacer la maleta 04-05-2020
capítulo 10 10-05-2020
Casa de papel 1 15-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Nicaragua - Los niños de la calle EKSAMEN

FORMÅL

Eleverne skal på et flydende og nogenlunde korrekt spansk kunne fortælle om Nicaragua og forklare, hvordan gadebørn i landet lever. De skal kunne redegøre for nogle af de væsentligste årsager til, at børn lever og arbejder på gaden og de skal kunne sammenligne de nicaraguanske børns liv og fremtidsmuligheder med danske børns ditto.

FOKUSPUNKTER

El país Nicaragua
La vida en la calle
La pega

Grammatik:
pers. objektspronominer
refleksive verber
modalverber
præteritum/imperfektum
sammenligninger
verbalperifraser

MATERIALE

'Con un vaso de pega en la mano', Turbineforlaget, kapitel 1-5 + 7

Michell; Natalia: Niños de la calle, retrato de pobreza (dddrag). I: El Observador Económico, 04.03.2009
Kilde: http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/729 12.08.2018

Dokumentar: Gud og gadedrenge - dem man elsker mest. Frode Højer Pedersen; Ulandssekretariatet LO/FTF Council, 2009.

Carlos Vives: Quiero casarme contigo.

Gyldendals Røde Ordbøger - online version
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Cataluña y el separatismo catalán

UDGÅR - pga. nødundervisning (iflg. aftale med skolens ledelse)

FORMÅL

Formålet med dette forløb er at give eleverne en generel introduktion til regionen Catalonien og til regionens løsrivelsesbevægelse.

FOKUSPUNKTER
Oktober 2017
Identitet
El Clásico

MATERIALE

Podcast: Genstart: Messias. DR, 2. september 2020

Video: Independencia de Cataluña: dos chicas discuten sus visión a favor y en contra. BBC News Mundo
https://www.youtube.com/watch?v=xMwcXzSsmsA

Dokumentar: Cataloniens to sider (Netflix). Álvaro Longoria og Gerardo Olivares, 2018.

Olsen, Christian Krogh: Spanien - fodbold og separatimse. September, 2013.
Kilde: http://www.graenseforeningen.dk/?q=node/13198#.WBM7veGLQnU 28.10.2016

Kloch, Kasper: Nation og nationalisme i Spanien. Oktober, 2004.
Kilde: http://www.ladanesa.com/ovrigt/45-nyheder/ovrigt/190--sp-1199017901 28.10.2016

‘El Camp Nou grita por la independencia durante el Barça-Madrid’. El Huffington Post, 26.10.2013

Bascuñán, Silvia Becerra: Voces de Berga - una ciudad catalana. Lindhardt og Ringhof, 2014. Side 12-13 + 60-61 + 68-71

Connie Pedersen: Kampen om Catalonien. Acces, side 7-14

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K La migración y los latinos en los EEUU EKSAMEN

FORMÅL

Forløbet introducerer ganske kort til emnet 'Los latinos en EEUU' med fokus på, hvorfor mange spansktalende fra de latinamerikanske lande ønsker a) at forlade deres hjemland og b) rejse til netop USA.

FOKUSPUNKTER

Hvorfor emigrere?
Udfordringer - både på rejsen og i USA

MATERIALE

Fra: Clausen, Helene Balslev og Flintholm, Line: Al otro lado - el sueno americano. Gyldendal, 2008
Den illegale emigrations mange ansigter
Sueños: Héctor Nieto Montoya
El paso: César Urbina Nieto
Al otro lado: Armando Vargas

Maná: Pobre Juan (2002)

Los Tigres del Norte: La jaula de oro (1983)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer