Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Morten Bøyesen
Hold 2018 BT/y (1y BT, 2y BT, 3y BT)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Celler og kemiske forbindelser
Titel B Organisk kemi - livets molekyler
Titel C Proteiner, dannelse, struktur og funktioner
Titel D Kemisk mængdeberegning
Titel E Mikrobiel vækst, bioethanol, syrer og baser
Titel F pH, puffere, bjerrumdiagrammer og titrering
Titel G DNA og DNA teknologier
Titel H Blodtyper og arvelige sygdomme
Titel I Funktionelle grupper, isomeri og lipider
Titel J Hormonforstyrrende stoffer
Titel K Infektionssygdomme, immunforsvaret og COVID-19
Titel L Opsamling på immunforsvaret
Titel M Redoxkemi
Titel N Enzymer og enzymkinetik
Titel O Nervesystemet og lægemidler
Titel P DNA teknologier og bioinformatik
Titel Q Stamceller
Titel R Energidannende processer i cellen
Titel S Økologi
Titel T Forløb#12

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Organisk kemi - livets molekyler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Proteiner, dannelse, struktur og funktioner

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1 12-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kemisk mængdeberegning

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport om Amylase og sukker 02-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Blodtyper og arvelige sygdomme

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1 05-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Hormonforstyrrende stoffer

Hormoner
Ligevægte
Toksikologi


VIRTUEL UNDERVISNING!!
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriftlig aflevering 2 08-03-2020
Skriftlig aflevering 3 22-03-2020
Rapport: Forsøg om toksisitet 14-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Infektionssygdomme, immunforsvaret og COVID-19

VIRTUEL UNDERVISNING!!
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Forløb#12

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer