Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Andreas Mølholm, Niels Ellekær Hansen
Hold 2018 Id/x (2x Id, 3x Id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1Beachvolley
Titel 2 Forløb#2 Parkour & Bymiljøet
Titel 3 Forløb#3 Pardans
Titel 4 Forløb#4: Svømning & Anatomi
Titel 5 Forløb#5 Individuel dans
Titel 6 Forløb#6: Floorball
Titel 7 Forløb#7 Træningsprojekt og idrætshistorie
Titel 8 Forløb#8 Idræt og sundhed + Volleyball
Titel 9 Forløb#9 Idræt og sundhed
Titel 10 Forløb#10 Idrætspsykologi
Titel 11 Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1Beachvolley

Følgende grundtekniske elementer skal eleven forstå samt kunne udføre i praksis:
- Underhåndsserv
- Overhåndsserv
- Baggerslag
- Fingerslag
- Smash
- Knuckle
- Blokade
- Cut

Følgende grundtaktiske elementer skal eleven forstå samt kunne udføre i praksis:
- Forstå fordelen ved at bruge tre berøringer, selvom én eller to i nogle spilsituationer kan være fordelagtigt.
- Der må (i udgangspunktet) ikke modtages eller angribes med fingerslag.
- Bolden modtages med baggerslag af ”modtageren”, omend højt forsvar i nogle situationer kan være en fordel.
- ”Modtageren” spiller med baggerslag bolden ind til ”hæveren” som i mellemtiden har placeret sig fremme ved nettet.
- ”Hæveren” laver en hævning med enten baggerslag eller fingerslag til modtageren, som i mellemtiden er blevet til angrebsspilleren.
- Angrebspilleren sender bolden over nettet med en smash eller knuckle.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Parkour & Bymiljøet

Følgende tekniske øvelser er blevet gennemgået i forløbet
Precision
Drop
Roll
Flag-progression
Catleap
Lazy vault
Monkey vault
Dash vault
Underbar
Overbar

Følgende teoretiske elementer er blevet gennemgået:
Flow-begrebet
Parkour'ens historiske perspektiv
Forskelle og ligheder med gymnastikken.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Pardans

Vals:
Grundtrin Højre/Venstre
Halv drejning Højre/Venstre
Drejning Højre/Venstre
3/4 takter

Jive:
Grundtrin
NewYorker
Damen ud
Åbne op
Snabel
Kicks

Cha Cha Cha:
Grundtrin
Damen rundt
NewYorker
Spot turn
NewYorker-Extension-Spot turn


BESS og Laban
Taktlære
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4: Svømning & Anatomi

Crawl:
Fokus på: kropsspænding, benspark, isætning. start fra skammel, kolbøttevendinger

Rygcrawl:
svømning med fødder, kolbøttevendinger.

Studietur til Playitas: Konditionstest (Bip, Cooper, Watt max, 2-punkts, step). iltoptagelse. aerob træning og træningsadaptationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Individuel dans

Individuel dans med 2x:

Danse: Jumpstyle, Hip Hop, Ballet, performance

Uge 12: Jumpstyle
Onsdag
Intro til forløb
BESS -repetition: Body, effort, space, shape (relation)
Se det i fht video:

https://www.youtube.com/watch?v=y6_p4njrtMk

Præsentation af performance!

Undervisning i Jumpstyle,
Arbejde med jumpstyle,
Fremvisning 3personers grupper

Uge 13:
Onsdag: Hiphop (MØ væk til 1345, NE væk efter 14)

Uge 14: Ballet + selvstændigt arbejde
Onsdag: Ballet + NE impro (MØ væk)
Torsdag: intro til performance – krav osv. + arbejde med koreografi osv til performance, gruppedannelse (NE væk).

Uge 15: Performance
Onsdag: øve performance
Torsdag: fremvisning
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6: Floorball

Faglige mål:
Korrekt udførsel af slagskud, trækskud og håndledsskud.
Korrekt anvendelse og håndtering af stav
Boldkontrol
Pasninger
Evnen til at indgå i samt forstå forskellige spilsituationer.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 Idræt og sundhed + Volleyball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#10 Idrætspsykologi

Hvad er idrætspsykologi og hvor har det relevans?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer