Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Lisbet Borker Rasmussen
Hold 2018 DA/m (1m DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Lyrik-forløb
Titel B Mundtlighedsforløb: Retorik og argumentation
Titel C Forløb om skriftlighed
Titel D Besættelsestiden i Danmark
Titel E Værklæsning: Under vejr med mig selv

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lyrik-forløb

TEKSTER:
Johannes V. Jensen: Danmarkssangen
Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset
Simon Grotrian: Sukkerstykke
Simon Grotrian: Frimærke
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Emil Aarestrup: Angst
Simon Grotrian: Slå mælkeveje om mig
Yahya Hassan: BARNDOM

BAGGRUNDSLITTERATUR:
"Digte" + "Hvem fortæller i et digt?" (Fra: Håndbog til dansk", Systime og Dansklærerforeningen 2015)
"At læse digte" (Fra: John Mogensen m.fl. (red.): "Danskbogen" (Systime 1995), s.
"Semantiske felter/Semantiske skemaer" (Fra: "Håndbog til dansk", Systime og Dansklærerforeningen 2015)
"Oversigt over sproglige billeder"
"Begreber inden for lyrikken" (Fra: Carlsen m.fl. (red): "Fortællingens spejl", Gyldendal 2017, s. 30)

OMFANG: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Mundtlighedsforløb: Retorik og argumentation

TEKSTER:
Anders Fogh Rasmussen: af: Nytårstale 2008
Ulla Dahlerup: Af: "Tale til Dansk Folkepartis årsmøde 2003"

BAGGRUNDSTEKSTER:
"Hvad er retorik?" (primus.systime.dk)
B. Darger m.fl.: "Begreb om dansk" (Det retoriske pentagram)
"Appelformer" ("Begreb om dansk")
Søren Marquardt Frederiksen: "Talen er vejen til indflydelse" (Kap. 5: "Tal til både fornuft og følelser", appelformerne)
Skema: Sproglige virkemidler: billedsprog og stilfigurer
"Fremførlse af en tale" ("Faglige forbindelser i dansk", Dansklærerforeningen 2009)
"Argumentation" (Ole Schultz Larsen: "Håndbog til DANSK", s. 157-167 (Systime 2015))

SUPPLERENDE TEKSTER/MATERIALE:
Klip fra Dronningens nytårstale 2017
AF: Thomas Vinterberg: "Festen" (Christians tale)
Klip fra kronprins Frederiks bryllupstale til Mary (2004)
  
OMFANG: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Besættelsestiden i Danmark

TEKSTER:
Flyveblad 9/4-1940: "Oprop!"
Otto Gelsted: "De mørke fugle" (1940)
Morten Nielsen: "Skæbne"  (1944)
Halfdan Rasmussen: "Bare en regnvejrsaften" (1944)
Kim Malthe Bruun: "Brev til Hanne" (1945)
General von Falkenhorst: "Den danske folkekarakter" (1940)
Søløjtnant Helge Nielsen: Tale I forbindelse med afsløringen af mindetavlen i ØGs aula (15/2 1946)

FILM: Johan Jacobsen: "Den usynlige hær" (1945)

BAGGRUNDSTEKSTER:
J. Hæstrup: "Besættelsestiden, en orientering" (studentereksamensstilehæfte maj-juni 1983)
Litteraturens veje s. 310-314
www.illegalpresse.dk: "Illegale digte"
Litteraturhåndbogen: Portræt af Morten Nielsen

SUPPLERENDE TEKSTER:
"OPROP! - Til Danmarks Dampere og Danmarks Folk!" (udsendt af DADAFO 27/2-2015)  
Indhold  

OMFANG: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer