Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Eva Christine Hestbech
Hold 2018 DA/n (1n DA, 2n DA, 3n DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Lyrik
Titel B Journalistik
Titel C Mundtlighedsforløb
Titel D Besættelsestiden - DHO
Titel E Mellemkrigstiden
Titel F Diskursanalyse og danskhed
Titel G Dokumentargenren
Titel H Romantikken
Titel I Kortfilm
Titel J Det moderne gennembrud
Titel K Skriftlige genrer i dansk
Titel L Podcastforløb
Titel M Metoder i dansk
Titel N Fra eksistentialisme til minimalisme
Titel O Autofiktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lyrik

Generel analyse og fortolkning af  lyriske tekster.Eleverne stiftede i forløbet bekendtskab med forskellige arbejdsformer og forskellige tilgange til tekstarbejdet (bl.a.teksten særlige sted, hurtigskrivning, små fremlæggelser). I forlængelse af det receptive arbejde indgik også tre skriftlige produkter i form af hhv. et portræt af en klassekammerat, en analyse og fortolkning af en lyrisk tekst samt en anmeldelse.
Lyrik:
Henrik Nordbrandt: Vuggevise (2015)
Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset
Folkevise: Harpens kraft
Simon Grotian: Sukkerstykke, Frimærke, Slå mælkeveje om mig

Ca. 85 sider
Johannes V. Jensen: Danmarkssangen
Emil Aarestrup: Angst
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Ufo&Yepha: Fluen på væggen
Yahya Hassan: Barndom
Rudolf Broby Johansen: Blod - VÆRKLÆSNING

Ca. 85 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Journalistik

Forløbet har til hensigt at give en introduktion til de basale begreber indenfor nyheder og journalistik. Eleverne skal arbejde med nyhedskriterier, vinkling, det journalistiske sprog samt grundlæggende avisanalyse af de forskellige avistyper. Hensigten er bl.a. at eleverne skal kende de basale begreber i en nyhedsartikel, både hvad angår billede og tekstsiden. Herunder fokuseres på en forståelse af det journalistiske sprog.  
I forløbet introduceres også til kommunikationsmodellen og arbejdet med en forståelse af- og anvendelsen af denne indgår hele vejen igennem forløbets tekster og opgaver. Eleverne analyserede desuden forskellige aviser med udgangspunkt i deres viden om form og indhold i avisgenren/nyhedsjournalistikken. Forløbet afsluttedes med at arbejde med dokumentargenren, hvortil eleverne stiftede bekendtskab med de grundlæggende begreber i denne genre. Ligeledes arbejdes der med det visuelle medies virkemidler (lys, lyd, klipning etc.) samt introduktion til berettermodellen. Medieværket var dokumentarfilmen "Ekstra Bladet uden for citat" (inst. Mikala Krogh, 2013)

• Jørgen Asmussen & Johannes Fibiger: ”Den medierede virkelighed” 35-47
• Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen, Pia Quist: ”Krydsfelt- grundbog til dansk” s. 286-288, 335-336, 349, 353-354, 297-301 (dokumentargenren)
• Lisbeth Nyborg og Mette Trangbæk Hammer ”Faglige forbindelser i dansk – teori og metode (kommunikationsmodel/mediernes hastige udvikling) s. 110-112
• Filmiske virkemidler fra www.dansk.gyldendal.dk
• Medieværk: Ekstra Bladet uden for citat, Mikala Krogh 2013 (Medieværk)

Faglige mål
- dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen
– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

Kernestof
– nyhedstekster
– dokumentartekster
– visuelle udtryksformer

Ca. 100 sider

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Mundtlighedsforløb

Forløbet har til hensigt at opfylde læreplanens krav om et forløb i mundtlighed. Forløbets formål var at lære eleverne om forskellen på det skrevne og det mundtlige sprog. I forlængelse af dette var det målet med forløbet, at eleverne opnåede kendskab til forskellige talegenrer og deres karakteristika.Desuden indeholdt forløbet et arbejde med sproghandlingsteorien og transaktionsanalyse samt øvelser i disse emnre. Derudover skulle eleverne også stifte bekendtskab med retorikkens appelformer, den gode tales faser samt den grundlæggende argumentationsanalyse og benytte begge elementer på udvalgte tekster. Alt dette skulle gerne bevidstgøre eleverne om det talte sprogs virkemidler og hensigter. Således skulle forløbet også bearbejde følgende punkter under det sproglige stofområde:
– argumentationsanalyse
– retorisk analyse
– kommunikationsanalyse

Faglige mål
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
– dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier

Baggrundsmateriale
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime 2015 s. 145-46, 150-155,157-165, 188-195 (facework, transaktionsanalyse)
Solveig Bennike m.fl.: Faglige forbindelser i dansk, DLF 2005 s. 13, 20-27 (samtaleprincipper/analyse, sproghandlinger)
Birgitte Darger m.fl. ”Sproget arbejder”, Systime 2015 s. 77-80 (sproghandlinger)

Tekster/Tv-klip/Dokumentar
Helle Helle: En stol for lidt, 1996
Helle Thorning-Schmidt: Nytårstale 2013 (uddrag)
Blogindlæg: Frk.Rodebutik (13. december 2013)

Tv-klip/dokumentar
Kampen om sproget nr. 3 "det gode eksempel", nr. 4 "Magtens sprog", DR2, 2011
Tennissketch ved Dronningens 75-års fødselsdag, april 2015: https://www.youtube.com/watch?v=3Tz-NluPp6c
Anne-Grethe Bjarup Riis samtale i Go´Morgen Danmark med prostitueret, 16. feb.2011: https://www.youtube.com/watch?v=bwK-AM08g2M
Peter Qvortrup Geisling udtaler sig om, hvordan man skal handle ved mistanke om KOL https://www.youtube.com/watch?v=nTzRtcAy_ow
Lars Løkke Rasmussen nytårstale 2011 (sekvens med afskaffelse af efterlønnen. Klip: 1.33-7.54
https://www.youtube.com/watch?v=hLVsPCROqZE
Mogens Lykketoft – FT – tale i forbindelse med terror 14.2.2015 https://www.youtube.com/watch?v=7UcG5Ey5S_8  (4 min.)
Psykolog, Eva Secher Madsen i ”Debatten”, 22. oktober 2015 ”Danskerne piskes til at være konkurrencestatens fodsoldater” - https://www.youtube.com/watch?v=RWahsuwd5HA

Skriftlig opgave: analyse af Lars Løkkes tale ved mindehøjtideligheden ved den franske ambassade, nov. 2015

Ca. 80 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Besættelsestiden - DHO

FORMÅL OG IDENTITET
Formålet med dette forløb er at introducere eleverne til perioden "besættelsestiden" i en danskfaglig optik. Med den historiske kontekst i mente arbejder eleverne med en forståelse af krigen set gennem en modstandsmands bevidsthed. Der læses således både baggrundstekster om selve besættelsestiden, men der læses også primærtekster skrevet af primært de to modstandsmænd Morten Nielsen og Kim Malthe-Bruun. Herudover ser vi filmen "Flammen og Citronen". Alle disse tekster fungerer som mulige DHO-tekster (både primære og perspektivtekster), som eleverne så kan arbejde videre med på egen hånd.  

PRIMÆRE TEKSTER
Morten Nielsen: "Jeg ser nu i nat" fra Krigere uden våben
Morten Nielsen: "Skæbne" fra Krigere uden våben
Morten Nielsen: Krigere uden våben (enkelte elever arbejder videre med selvvalgte digte)
Kim Malthe-Bruun: Brev til Hanne (afskedsbrev til hans kæreste)
Halfdan Rasmussen: Bare en regnvejrsaften

FILM - uddrag
Ole Christian Madsen (instr.): "Flammen og Citronen", 2008

SEKUNDÆRE TEKSTER
J. Hæstrup: "Besættelsestiden, en orientering" (studentereksamensstilehæfte maj-juni, 1983
www.illegalpresse.dk: "Illegale digte"
Litteraturhåndbogen: Portræt af Morten Nielsen

Ca. 80 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Mellemkrigstiden

I forløbet introduceres eleverne for vigtige strømninger og personligheder fra mellemkrigstiden. Eleverne har i sommerferien læst et selvstændigt værk fra perioden (værk)


- Stefan Zweig: Af "Verden af i går"
- Erich Maria Remarque: Af "Intet nyt fra Vestfronten"
- Filippo Marinetti: "Futurismens manifest"
- Emil Bønnelycke: "Århundredet"
- Tom Kristensen: "Fribytter", "Landet Atlantis", "Det blomstrende slagsmål" (1920)
- Rudolf Broby-Johansen – om bloddigtenes beslaglæggelse + Blod (Værk)
- Kjell Abel: Melodien der blev væk
Ole Ravn: Litteraturhistorisk oversigt, Systime, 1984, s. 38-41
Otto Gelsted: Reklameskibet (1923)
Ernest Hemingway: Et rent og veloplyst sted (1934)
Om Poul Henningsen og Kulturradikalismen (Samlerens Antologi 9, side 32-38)
Kjeld Abell: Af: Melodien der blev væk (1935) (uddraget er fra Samlerens Antologi 9)

Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 2+3 (dokumentar)

Selvstændigt læst værk fra perioden. Eleverne kunne vælge mellem at skrive opgave om Den store Gatsby (Fitzgerald), Den forsvundne fuldmægtig (Scherfig) eller Intet nyt fra Vestfronten (Remarque) - VÆRKLÆSNING

Ca. 150 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Diskursanalyse og danskhed

Formålet med forløbet er at give eleverne en forståelse for sprogets magt og betydning i samfundet. Forløbet er både teoretisk og praktisk og har fokus på emnet: danskhed.

Tekster:

Sproget i samfundet (Begreb om dansk (2009), Drager m.fl. kap 9)
Egne noter om diskursanalyse
Pia Kjærsgaard: Giv os Danmark tilbage, 2008
Natasja: Giv os Danmark tilbage, 2008
Outlandish: Grundlovstale 2009
Martin Lyngbo: Talen der ødelagde det hele , 2007
TV2: Det er Danmark, 1998
Nephew: Danmark/Denmark, 2009
Søren Eppler: Stenen slår smut, 1990
Peter Ag Nielsen: Danmark dit indre ocean, 1986

Valgvideoer fra Rad.V, Venstre, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, DF - valget 2011

Ca. 80 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dokumentargenren

Formålet med forløbet har været at eleverne fik stiftet bekendtskab med forskellige typer af dokumentargenrer. De har arbejdet grundigt med dokumentaren "Testamentet" og læst sekundær litteratur.

Materiale:

Definition af en dokumentarfilm fra http://www.gymdansk.dk/dokumentarfilm-bill-nichols.html
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk" side 223-228 (afsnit 5.2 om dokumentarfilm og mockumentary)
J. Asmussen og J. Fibiger: Den medierede virkelighed s. 120-125
Artikel: En film til jyder og dynejakker, Information 31.1.2012
Dokumentar:
De syv drab: Rockerdrabet i Glostrup 2010
Testamentet, dokumentar, 2012 - VÆRKLÆSNING

Ca. 70 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Romantikken

Forløbet har til hensigt at give eleverne en bred indsigt i romantikken, periodens særlige karakteristika samt forskelligeartede litteraturhistoriske tendenser. Eleverne præsenteres for litteraturhistoriske strømninger som platonisme, organismetankegangen, nationalromantikken, biedermeier og romantisme. Forløbet er i overvejende grad et litterært forløb, omend der også vil blive lagt vægt på teksternes særlige sproglige karakteristika.Afslutningsvis i forløbet vil eleverne blive introduceret for forskellige litterære strategiers karakteristika. Udvalgte litterære strategier skal anvendes i læsningen af "Den grimme ælling".  

(Læsning af en afgrænset periode)

Kernestof
Tekster fra romantik og romantisme

Faglige mål
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Materiale
Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje s. 137-150, 158-168, 177-180, 183-186
Michelsen: Litteraturens Perioder s. 48-50
Krydsfelt - grundbog i dansk, Gyldendal 2010 s. 146-157 om litterære strategier
Dokumentar: 1800-tallet på vrangen nr. 1 (1800-1814), DR2 + nr. 3 (1830-40)
Billede T.H. Lundbye: En malkescene, 1841
Billede T.H. Lundbye: Ved en dansk kyst, 1842-43
Schack von Staffeldt: Indvielsen, 1804
Schack von Staffeldt: Platonisme, 1802
St.St. Blicher: Sildig Opvaagnen, 1828  - VÆRKLÆSNING
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen, 1830
Emil Aarestrup: I en Landsbykirke, 1838
Emil Aarestrup: Angst, 1838
Johannes Møllehave: Horn til morgenkaffen, Pol. 22.9.2007
Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803
H.C. Andersen: Skyggen, 1847

Ca. 150 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kortfilm


Formålet med forløbet:
- At eleverne får indsigt i kortfilmgenren
- At eleverne kan udvælge centrale passager i en kortfilm
- At eleverne kan analysere og fortolke en kortfilm


Vi gennemgår kortfilmens vigtigste træk og benytter her følgende materiale:

Ekko: anmeldelse af Helium 2.marts 2014
Christensen m.fl: Mediefag c, side 63-67
Gennemgang af Raskins syv parametre (fra dr.dk/kortfilm)


Følgende kortfilm ses:
Placebo
Lovefield
Eating out
Helium
Tyren

Der tales om forskellen mellem kortfilm, novellefilm og spillefilm

Ca. 80 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Det moderne gennembrud

Forløbet skal afdække de vigtigste kulturelle og litterære tendenser i Det moderne gennembrud. Det er målet at eleverne efter forløbet er i stand til at kortlægge forløbets overordnede tendenser og samtidig er i stand til at se tendenserne i de litterære tekster de er blevet præsenteret for


Tekster:

Georg Brandes: af Indledning til Hovedstrømninger
Holger Drachmann: Engelske socialister
Henrik Ibsen: Et dukkehjem - VÆRKLÆSNING
J.P. Jacobsen: Et skud i tågen
Amalie Skram: Karens jul
Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød
Herman Bang: Franz Pander
Herman Bang: Impressionisme - en lille replik

Ca. 100 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Skriftlige genrer i dansk

Om de skriftlige genrer i dansk. Gennemgang af genrerne og skriveøvelser

Nicolai Rekve Eriksen: Eksamensgenrerne i dansk stx s.25-75
Lars S Arndal: Stil lege - træn din personlige stemme s.23-40
Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose: Skriftlig eksamen i dansk s.19-53

I alt ca. 100 sider


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Podcastforløb

Forløb om genren podcast

Eleverne stifter bekendtskab med genren ved at lytte, læse teoristof og producere deres egen podcast i slutningen af forløbet

Alt teorimaterialet er taget fra Håndbog til dansk (i-bog) 2020 - kapitel om podcast
Podcast og dokumentarer:
I et forhold med (Third ear) 2016
En fremmed flytter ind (dokumentar) 2017 (remediering af I et forhold med)
Mørkeland afsnit 1 (2018)
Bag om København afsnit 23 (2017)
Radiofortællinger, DR, I en danskers blodspor (alle 5 afsnit) (2019) - VÆRKLÆSNING
Hvid mands dagbog, uddrag af dokumentar (2019)
Ekstra Bladet: Bandeland (2020)

Forløbet blev afsluttet med at eleverne producerede deres egen podcast.

Estimeret ca. 85 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Metoder i dansk

Formål
Forløbet havde to formål:For det første at bevidstgøre eleverne om litteraturens dialogiske aspekt via et fokus på værket som et æstetisk produkt, hvis udsigelseskraft kun giver meningen i læserens dialog og engagement i dette. Elementer som forforståelse, dialog, fællesgørelse, konstruktion, hermeneutik, dokumentation og argumentation blev i den forbindelse knyttet til det at læse tekster.  
For det andet havde forløbet  til hensigt at give eleverne viden om forskellige skønlitterære metoder i dansk. I forløbet blev følgende metoder præsenteret og bearbejdet: a) den biografiske b) den nykritiske c) den strukturalistiske d) den ideologikritiske e)den psykoanalytiske f) den læserorienterede.

Faglige mål
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Kernestof
Det litterære område
-  litteraturteori og litterær metode
- tekster fra romantikken
- tekster fra 1900-tallet

Materiale
- Jan Sørensen: Metoder i dansk, Systime 2011 s. 26-31
- Henrik Palle: Ideologisk tv-serie-pladder, Politiken 19.10.2010 (uddrag) – fra Metoder i dansk
- H.C. Andersen: Tepotten, 1862
- Karen Blixen: Ringen, 1958
- Jeppe Aakjær: Ole sad på en knold, 1899
- Fibiger m.fl.: Litteraturens veje, 3. udg. Systime 2012 s. 11-14, 22-36

ca. 70 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Fra eksistentialisme til minimalisme

Forløbet skal afdække de vigtigste kulturelle og litterære tendenser i efterkrigstiden frem til 1990’erne. Det er målet at eleverne efter forløbet er i stand til at kortlægge forløbets overordnede tendenser og samtidig er i stand til at se tendenserne i de litterære tekster de er blevet præsenteret for.  Fokus på novellegenren og nyeste litteratur. I forbindelse med minimalisme har vi diskuteret sproglige forudsætninger og tricks.

Baggrundsmateriale:
Michelsen, Knud (m.fl.): Litteraturens perioder, side 91-116
Fibiger, Johannes (m.fl.): Litteraturens Veje, side 508-509 (begrebet modernisme)
Sløk, Johannes: ”Eksistentialisme”, Berlingske Leksikonbibliotek, 1964 (indledningen)
Om eksistentialisme fra http://www.leksikon.org/art.php?n=650
Fischer Hansen, Ib (m.fl.): Litteraturhåndbogen, side 529 (om eksistentialisme)

Tekster:
Peter Seeberg: ”Spionen”, 1953
Vita Andersen: ”Hvad tror du jeg tror”, 1977
Michael Strunge: Natmaskinen 1981
Michael Strunge: Plasticsolen, 1981
Søren Ulrik Thomsen: Passager. Rus og fald, 1981
Søren Ulrik Thomsen: Syn, 1981
Kjell Askildsen: Jokeren (norsk), 1991
Mads Brenøe: Det har ikke spor med sex at gøre, 1998
Punkt og flade – oversigt over 90'ernes kortprosa og noveller·
Nini Holmquist: Kostym (svensk), 1993
Charlotte Weitze: Biller, 1996
Jan Sonnergaard: William, 1997
Helle Helle: Søndag 15:10,
Naja Maria Aidt: Torben og Maria (2006)


I alt ca. 100 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Autofiktion

Formål
Selvbiografier, selvfremstillinger og iscenesættelse er i den grad i fokus i vor tid - men er selvbiografien ikke en gammel traver og hvori består forskellen fra den iscenesættende biografi, vi møder i H.C. Andersens dagbøger og den selvfremstilling - eller netop mangel på samme, der tegner vor tids performative, biografistiske tendens?
Forløbet fokuserer på at bearbejde den selviscenesatte litteratur både i prosa og lyrik, belyser  genrens karakteristika samt analyserer et afsnit af tv-serien ”Klovn”. I arbejdet med forskelligartet litteratur fokuserer forløbet på begreber som autofiktion, selvfremstilling, barndom, identitet i det senmoderne, konsekvenser og problemer ved det selvbiografiske..

Kernestof
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
– genrebegreber
– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger
– visuelle udtryksformer

Faglige mål
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
– demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen

Litteratur

• Christensen & Jensen: ”Livsværk – det selvbiografiske i ny dansk litteratur”, DLF 2008 s. 11-22, 32-34
• Fibiger m.fl.: Litteraturens Veje s. 508-12


• Yahya Hassan: DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR, 2013 (digtsamlingen af samme navn som forfatteren)
• HVAD SÅ GYLDENDAL ER DU BLEVET PUSHER, anmeldelse af digtsamlingen, Politiken 13.10.2013
• Interview: Yahya Hassan: jeg er fucking vred på mine forældres generation, Politiken, Debat 5.10.2013: http://politiken.dk/debat/ECE2095547/digter-jeg-er-fucking-vred-paa-mine-foraeldres-generation/
• Anmelderne er chokerede og dybt begejstrede for Yahya Hassans digte, Politiken 17.10.2013: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2105718/anmelderne-er-chokerede-og-dybt-begejstrede-for-yahya-hassans-digte/
• Maria Cuculiza: Du er en gammel gris “Livsværk” s. 162-164
• Kommentar, Syndebukken, WA 2005 ”Livsværk” s. 164-168
• Sit-com Klovn ”Hushovmesteren”
       Uddrag fra "Gift ved første blik" (DR1 2015) afsnit 2
       Uddrag fra Morten Pape: Planen (2015)
       Uddrag fra Leonora Christina Skov: Den der lever stille (2018)
Om Goffmans teori om frontstage/backstage m.m.
Klip fra Gift ved første blik, sæson 3 afsnit 2
Klip fra Paradise Hotel 2017 afsnit 5

I alt ca. 80 sider

I alt ca.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer