Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anne Christensen
Hold 2018 EN/m (1m EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Founding Fathers and American Perspectives
Titel B Crime and violence
Titel C The American Dream - A Nightmare?
Titel D Love, Family and Relationships

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Founding Fathers and American Perspectives

Emnets hovedfokus er USA's begyndelse - fra uafhængighedserklæring til Kennedy. Det er meningen, at eleverne gennem læsning af tidlige tekster får en indsigt i den historiske baggrund, der har været med til at danne den amerikanske selvforståelse.
Der arbejdes bevidst med flere genrer - digte, uddrag af epik, taler, film.
I forløbet har vi arbejdet på et introduktionsplan med retorik, og alle elever har selv holdt en tale på engelsk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Crime and violence

Kort konsolidering af grundforløbets læsning af fiktion, samt introduktion til læsning af non-fiktion. Desuden inddragelse af dokumentarfilmen "The Killer at Thurston High" og analyse/diskussion deraf.

I undervisningen tilsigtes det, at tekster og film åbner for en bredere diskussion af emnet: Crime and violence. Herigennem bør eleverne være meget på banen selv, ikke mindst med det formål at få alle i tale vha. et emne, som alle kan relatere til på et eller andet plan.

Forløbets største fokus er skoleskyderier, og det har været bevidst på USA-linjen, at emnet koncentrerer sig om tilfælde fra USA.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
If I were the president 17-01-2019
Novelleanalyse 21-02-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C The American Dream - A Nightmare?

Under temaet ”The American Dream - A Nightmare?” er spørgsmålstegnet bag titlen ikke uvæsentligt.
Fokus er på nogle kerneområder inden for engelsk: historie, samfund og kultur. Forløbet er koncentreret omkring sammenkoblingen mellem litteratur og samfund/historie.
Der læses både fiktive og ikke-fiktive tekster. Desuden kort perspektivering til USA i dag med Trump som præsident.
Den røde tråd er, at forløbet problematiserer den amerikanske drøm, der begyndte med et par linjer i uafhængighedserklæringen (jf. forløb fra tidligere på året om Founding Fathers), og som har været svær at realisere for nogle samfundsgrupper.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genaflevering 14-03-2019
Udvidet grammatikopgave 08-04-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Love, Family and Relationships

We will explore some aspects of our lives with each other as human beings under the title "Love, Family and Relationships". Which factors decide who and what we become? Are families a source of love and security, or a burden or prison? How can divorce and step-families affect children?
These are some of the questions which we will read about and discuss.

Focus will also be on text comprehension, analysis, discussion and vocabulary.

We have read:

Fiction:

"Mid-air" Short story by J Allott. (2014)

Excerpts from Jamie Attenberg: "The Middlesteins" "Edie 62 punds" and "Edie 241 pounds"

Non-fiction:

" The Achiever, the Peacemaker and the Life of the Party. How Birth Order Affects Personality".
The Huffington Post: Febr. 22  2014 by Dr Gail Gross.

"First borns may have higer IQ, but sibling bonds are what really shape out future" Dieter Wolke, Theconversation,
Oct 2015

Film: "What's Eating Gilbert Grape"


NB NB NB:
Forløbet er læst som forberedelse til, at 1m-klassens elever fra 2g og frem placeres i andre klasser på skolen, især i W og S, som også er USA-klasser. Forløbet er næsten identisk med det forløb, disse to klasser har læst i foråret 1g.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer