Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Birgitte Speyer
Hold 2018 EN/p (1p EN, 2p EN, 3p EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduction to the British Empire
Titel B Highlights of a cen. through short fiction
Titel C Singapore - A Commonwealth Nation
Titel D Ernest Hemingway - eksamenspensum
Titel E International Institutions
Titel F To Kill a Mockingbird - værklæsning
Titel G A study of Rudyard Kipling - eksamenspensum
Titel H Shakespeare in Our Time - Eksamenspensum
Titel I How Do People Love? Eksamenspensum
Titel J Book Clubs
Titel K En klassiker:  Jonathan Swift

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduction to the British Empire

Forløbet vil give et kort, historisk rids af britisk selvforståelse af landets status som globalt imperie.
Der startes helt tilbage ved sejren over den spanske armada og Englands overlegenhed over "svagere" befolkninger, og derfra til et kritisk syn på landet som imperialist.

Endvidere arbejdes i grupper med den historiske udvikling, og elevernes retorik udfordres ved såvel gruppefremlægninger som individuelle taler.

For at stimulere den globale forståelse, gives et nogenlunde tilsvarende overblik over amerikansk historie med nedslag i enkelte begivenheder, som eleverne arbejder med i grupper mhp fremlæggelse for klassen.

Indhold
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Highlights of a cen. through short fiction

Highlights of a century though short fiction.

Den samfundsmæssige udvikling gennem det 20.århundrede gennemgås i korte træk gennem udvalgte korte tekster; noveller og et digt.
Det er oplagt, at forløbet giver et meget overordnet billede, men teksterne er udvalgt efter deres tematiske relevans og deres litterære værdi.

Der læses.
At the End of the Passage, Rudyard Kipling, 1890
Tickets, Please, D.H. Laurence, 1919
A Haunted House, Virginia Woolf, 1921
The Basement Room , Graham Greene, 1935
Shooting An Elephant, George Orwell,1936
Mr Loveday's Little Outing, Evelyn Waugh, 1936
He, Doris Lessing, 1953
Good Advice Is Rarer Than Rubies, Salman Rushdie, 1994
The Umbrella, Hanif Kureishi, 1997
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Write a short essay on R.Kipling's intention 25-01-2019
Kipling's writing style 29-01-2019
A Haunted House 08-03-2019
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 54 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Singapore - A Commonwealth Nation

Som optakt til studietur i 2019 studeres landets historie, geografi og biologi, samt den politiske, financielle og kulturelle situation.

En betragtelig del af arbejdet vil foregå i grupper, hvor eleverne selv finder egnet materiale.

Fælles læses:
Foreign and Domestic (2013), Kirsten Chen, Best New Singaporean Short Stories II, Epigram Books 2015
Tamali Raman Redux (2013), Jennani Durai,   ibid
The Culture Map (i uddrag), Erin Meyer, International Edition, 2015
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 48,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ernest Hemingway - eksamenspensum

Målet med forløbet er, at give indtryk af - og indblik i - en af USAs ikoniske forfattere, Ernest Hemingway.
Der læses et antal noveller, og suppleres med netsøgning i grupper efterfulgt af fremlæggelser om Hemingways liv og skrivestil. Der fokuseres især på hans udforskning af manderollen.
Som fælles pensum læses:
Old Man and the Bridge
Mr. and Mrs. Elliot
A Well-Lighted Place
Soldier's Home
Cat in the Rain
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Make a pamphlet on Singpore 10-10-2019
Singapore 11-10-2019
Theme and message of Mr And Mrs Elliot 25-10-2019
Theme of Mr and Mrs Elliot 25-10-2019
Hemingway and Chinese Men 31-10-2019
Essay on Hemingway story 14-11-2019
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E International Institutions

Formålet med forløbet er, at give indblik i et udsnit af de væsentligste internationale samarbejsdorganisationer som Danmark er med i, bl.a. for at kunne diskutere mulighederne for at ændre på fattigdomsbalancen og ulighed i verden, samt FN's klimamål generelt.
Der inkluderes et besøg med foredrag i FN-Byen.
Arbejdet foregår primært som gruppearbejde, for at lade eleverne fokusere på selvvalgte fora.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Book club reading 03-12-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F To Kill a Mockingbird - værklæsning

To Kill a Mockingbird af Harper Lee læses med fokus på fortællerstil og som tidsbillede.
Den vil blive forsøgt sat i perspektiv til den aktuelle situation i USA i såvel 1930'erne som 1960'erne.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Personal take on To Kill a Mockingbird 20-03-2020
Teams 02-04-2020
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G A study of Rudyard Kipling - eksamenspensum

Det tilstræbes at give eleverne et kendskab til forfatteren, Rudyard Kipling, og til hans forfatterskab.
Der fokuseres på såvel tekster med klart politisk budskab, som på hans fortællinger for børn.

Fælles i klassen læses:

The White Man's Burden, 1899
Mandalay, 1892
Wee Willie Winkie, 1895
The Elephant's Child, 1874
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
White Man's Burden and Mandalay 04-09-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel H Shakespeare in Our Time - Eksamenspensum

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i William Shakespeare's produktion.
Der fokuseres på skrivestil og dramatisk effekt, og endvidere analyseres og diskuteres relevans og appel til et nutidigt publikum.
Det tilstræbes at give eleverne et bredt kendskab til, og forhåbentlig en vis begejstring for Shakespeare, også selvom den omfattende læsning muligvis kan tage lidt af dybden i den tekniske analyse.
Der læses uddrag af følgende stykker:
The Merchant of Venice, act I scene i + act III scene i + act III scene iv (ll 57 - resten) + act IV scene i + act V scene i (ll 121 - resten)
Macbeth, act I scene i + act I scene ii + act I scene vii + act II scene i + act II scene ii + act V scene v
Hamlet, act I scene ii + act III scene iv + act V scene i
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
All the Devils Are Here 15-09-2020
Omfang Estimeret: 42,00 moduler
Dækker over: 48 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel I How Do People Love? Eksamenspensum

Hvornår og hvordan elsker mennesker?
Der ses på forskellige former for kærlighed og eventuelle begrænsninger for disse stærke følelser.
Der læses et antal tekster om "Kærlighed" for at afdække og diskutere, hvilke vilkår kærlighed har i forskellige perioder og forskellige kulturer. Er det moralske konventioner, eller måske ligefrem love, som sætter grænser for det enkelte individ eller er vi frie til at udfolde os?
Emnet vil fokusere på engelsk som humanistisk fag, og illustrere, hvordan forskellige mennesker elsker på forskellig måde, afhængig af individ og omgivelser.

As Dead As They Come, Ian McEwan, 1978
The Little Willow, Frances Towers, 1949
Country Lovers, Nadine Gordimer, 1975
City Lovers, Nadine Gordimer, 1975
To His Coy Mistress, Andrew Marvell, 1681
One Flesh, Elizabeth Jennings, 1966
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Self Defense 13-01-2021
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel J Book Clubs

Each club is given a title, and read once or twice during "pulljetimer", otherwise at home.
To be concluded with a presentation in front of the others; no reading, but feel free to entertain. Do not give away a good ending.
You are welcome to hand in your presentation prior to delivering it in class.

You have 'poetic license' for this assignment, and can discuss in your club, what might be relevant - and interesting for the others and me.
If you have no idea where and how to begin, you can follow this instruction:
Write a two-sentence-summary of your book.
Then prepare an oral presentation of the book with your main focus on writing style and how characters/characterisations contribute to understanding of theme.
Round off by placing your book into perspective.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
My Own Shakespeare 14-04-2021
You Are Here 26-04-2021
3p EN skr. prøve 28-04-2021
Omfang Estimeret: 36,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
Titel K En klassiker: Jonathan Swift

Som "Fagligt løft" til de 2 ekstra-tilførte blokdage, læser holdet "A Modest Proposal" af Jonathan Swift.
"Ironi" som fænomen blev relevant under fremlæggelserne fra 'Book Clubs', og holdet har med blokdagene fået mulighed for at møde "Ironiens fader".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde