Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anna Preston, Timo Reilin
Hold 2018 EN/w (1w EN, 3w EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Love family and Relationships
Titel B Grammar, Essay-writing and Language Exercises
Titel C The Peculiar Institution: American Slavery
Titel D Sex and Gender
Titel E An Introduction to Shakespeare
Titel F Sally Rooney's Normal People

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Love family and Relationships

We will explore this very broad subject from many different angles and through a variety of texts. The central topic is how we humans relate to each other in our most immediate relationships: our family and relationships - and also friendships.
What does it mean to be a family?. Are families a source of love and support or are they a prison? How and why do parents, children and siblings relate to each other the way they do and hoes does it affect us in later life?

We have read:

Short Stories and Fiction:
Mid.air (Jennifer Allott)

The Traveller (Ryan O'Neill)

Excerpt from Jamie Attenbrug "The Middlesteins": " Edie 62 pound"s and "Edie 241 pounds"

Non-fiction:
"One Step Beyond" by Geraldine Bedell (2002) Article from the Observer/The Guardian

"The Achiever, The peacemaker and The Life of the Party: How Birth order Affects your Personality" by Dr Gail Gross, Huffington Post, 2014.

"First-borns May have Higher IQ but Sibling Bonds are What Really Shape Our Future" by Dr Dieter Wolke, The Conversation 2015

"My Father was an Anonymous Sperm Donor" by Katrina Clark, Washington Post 2006


Film: What's eating Gilbert Grape"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Grammar, Essay-writing and Language Exercises

I dette forløb, som ligger i en tidsperiode præget af mange aflysninger, andre store projekter og elev-fokus på andre afsluttende fag, vil vi arbejde koncentreret med grammatik (verber, adjektiver/adverbium, genitiv, do-omskrivning og relative pronominer). Vi vil også træne del-elementer i det at skrive et god essay: Introduction, Thesis Statement, The Paragraph, Topic sentence, Controlling idea, Supporting sentences,  Linkers.
Vi vil også træne det at aflytte en tekst på engelsk og også finde ord der tilhører et bestemt semantisk felt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C The Peculiar Institution: American Slavery

BESKRIVELSE:  (Eksamensforløb)
Forløbet er primært et historisk forløb, der undersøger, hvad der karakteriserede amerikansk slaveri. Med fokus på udviklingen af slaveri som institution undersøger forløbet, hvad der kendetegner de forskellige perioder af slaveri fra den koloniale periode til perioden før borgerkrigen. Herunder inddrages også forskellige syn på slaveri samt retfærdiggørelsen af dette. Ligeledes undersøger forløbet den personlige oplevelse af slaveri gennem et udvalg af slaveberetninger. Der inddrages i mindre omfang fiktion til at illustrere repræsentationen af slaveri i den amerikanske kultur.

TEKSTER:
"Go Down, Moses". Spiritual
"Keep Your Hands on the Plow". Spiritual.
"Swing Low Sweet Chariot". Spiritual

Douglass, Frederick. Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave (1845) [uddrag]

Equiano, Olaudah. The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African (1789) [uddrag]

Jacobs, Harriet. "The Jealous Mistress"

Hunt, James. "The Negro's Place in Nature"

Riley, Rochelle. "Why America can't get over slavery, its greatest shame" i Detroit Free Press.

FILM:
McQueen, Steve (instr.). 12 Years a Slave (2013).
Hersberger, Kevin R. (instr.) Emancipation Road, episode 1 (Lionheart, 2014)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel D Sex and Gender

BESKRIVELSE:  (Eksamensforløb)
Forløbet tager udgangspunkt i moderne kønsroller og vores forståelse af disse i kulturen. Forløbet inddrager desuden perspektiver på feminisme samt begreber der knytter teori omkring køn.

Særlige tematiske fokuspunkter for forløbet: Repræsentation, forestillinger og forståelse af køn og kønsroller. Herunder fokuserer forløbet også på begreber som maskulinitet og misogyni.

TEKSTER:
D12. "Shit on You" (2000)

Brinkley, Jamel. "No More Than a Bubble" i __A Lucky Man__, Graywolf Press, 2019

Gay, Roxane. "Bad Feminist"

Roupenian, "Cat Person" (2017). https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/11/cat-person

Ulman, Abigail. “Frida Boyelski’s Shiva” (2016).

Walters, Margaret. "Introduction" i Feminism: A Very Short introduction. Oxford UP, 2005.

FILM:
Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016)

SUPPLERENDE MATERIALE:
Adriaens, Fien. "Post-feminism in Popular Culture" (2009). https://politicsandculture.org/2009/11/09/post-feminism-in-popular-culture-a-potential-for-critical-resistance/

Cavallaro, Dani. "Gender and Sexuality" i Critical and Cultural Theory. The Athlone Press, 2006.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E An Introduction to Shakespeare

BESKRIVELSE  (Eksamensforløb)
Forløbet er en introduktion til William Shakespeares forfatterskab. På baggrund af udvalgte scener fra tragedien __Macbeth__ fokuserer forløbet på analyse af centrale tematikker i værket, den elizabethanske kontekst,  samt Shakespeares sprog og stil.

Der lægges særlig vægt på udviklingen i Macbeths karakter og følgende temaer: Reason and passion; ambition; the disjunction between reality and appearance; order.

TEKSTER:
Clausen, Bo Høpfner & Jesper Kaalund. "Shakespearean Tragedy" i __Romeo & Juliet by Shakespeare__ Gyldendal, 2017.

Lund, Ole Juul. "Elizabethan England -- and William Shakespeare" i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.

---. "The Elizabethan World Picture" i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.

---. "Language and Style" i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.

Shakespeare, William. __Macbeth__ [Uddrag: Act I, samt Act II: Scene 1 og 2] i Ole Juul Lund __Macbeth__. Gyldendal, 1993.
   
---. Sonnet 130
---. Sonnet 29

FILM:
Polanski, Roman (instr.). __Macbeth__ (1971)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel F Sally Rooney's Normal People

BESKRIVELSE:  (Eksamensforløb)
Forløbet arbejder med Sally Rooneys roman __Normal People__(2018) som værklæsning. Forløbet er centreret omkring litterær analyse og fortolkning af en roman. Herunder fokuserer det især på udvikling i hovedkarakterernes forhold såvel som deres indbyrdes udvikling. Følgende temaer er centrale for forløbet: Identitet, normalitet, kærlighed, usikkerhed, ensomhed.

I en mindre grad fokuserer forløbet også på formmæssige aspekter som fx romanens komposition og narrative strategi.

TEKSTER:
Rooney, Sally. __Normal People__Faber & Faber, 2018.

FILM:
Abrahamson, Lennie & Hettie Macdonald (instr.) __Normal People__ Afsnit 1 og 2. BBC/Hulu, 2020
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde