Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Rebecca Kortnum Matern
Hold 2018 En/t (1t En, 2t En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Young Adult Dystopian Fiction
Titel 2 Climate Change: A Global Challenge
Titel 3 Artificial Intelligence
Titel 4 Vampires in Literature: A Biocultural Approach
Titel 5 Travel Writing
Titel 6 VÆRKLÆSNING "Stone Cold" & Inequality in Britain
Titel 7 The American Dream

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Young Adult Dystopian Fiction

OPGIVES TIL EKSAMEN

FORMÅL:
Formålet med forløbet er flerstrenget. Der skal dels arbejdes med grammatik, herunder punkterne adjektiver og adverbier og verbets tider. Derudover skal der opøves analytiske færdigheder i tekstanalyse, der skal trænes mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, herunder særligt hvordan man opbygger afsnit indenfor genren "analytical essay". Eleverne introduceres til PEE-modellen (point-evidence-explanation) som de skal bruge i deres første skriftlige opgave, som har til formål at skrive tre sammenhængende afsnit med forskelligt analytisk fokus om en young adult dystopian tekst.

For endelig skal der opnås indsigt i temaet YA dystopian fiction og genrens popularitet, hvorunder en række relevante emner tages op, derunder kønsroller og fremstillingen af kønsroller og andre samfundsmæssige forhold i USA & Storbritannien. Hvad er young adult fiction? Hvorfor er dystopier henvendt til unge voksne i det 21. århundrede? Hvilke genretræk karakteriserer dystopian literature? osv.

KERNETEKSTER (skal læses):
Suzanne Collins, The Hunger Games
Veronica Roth, Divergent
James Dashner, The Maze Runner
Lauren Oliver, Delirium

FILM:
The Maze Runner

ANDRE TEKSTER:
John Green: ‘Scary New World’ (2008)
Linda Holmes: ‘What Really Makes Katniss Stand Out? Peeta, Her Movie Girlfriend’ (2013)
Scott Westerfeld: ‘Breaking Down the “System”’ (2010)
Miyam Bialik (YouTube clip)
Matthew Kadish: ‘What Makes A Good YA Novel? (How To Write For Young Adults)’ (2014)

GRAMMATIK:
Getting Started: Genitiv, Substantivernes flertalsdannelse, kongruens, adjektiver og adverbier, Verbets tider
PowerPoints: Genitiv, Substantivernes flertalsdannelse, kongruens, adjektiver og adverbier, Verbets tider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Portrait of a class mate 12-11-2018
Grammatik i kontekst THG 29-11-2018
Grammatik i kontekst - Divergent 30-11-2018
Skriftlighed i timen 1 11-12-2018
Written assignment 2 18-12-2018
Genaflevering: "The Hunger Games"/"Divergent" 06-01-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Climate Change: A Global Challenge

OPGIVES TIL EKSAMEN

FORMÅL:
”Climate Change: A Global Challenge” er et forløb, der favner bredt og arbejder med at styrke elevernes tværfaglighed samt mundtlige sprogfærdighed og skriftlighed. Med dette forløb indledes studieretnings-toningen i engelsk. Forløbet tager udgangspunkt i amerikanernes kostvaner og omhandler amerikansk madkultur, herunder hvordan amerikanerne spiser, kulturelle traditioner og hvilke konsekvenser amerikanernes kostvalg har for miljøet.

Teksterne i forløbet er således knyttet til to tematiske omdrejningspunkter: klimaforandringer set fra et politisk, socialt, globalt og individuelt perspektiv og at træne sin egen skriftlighed, men også at kunne forholde sig kritisk og teoretisk til artikler, dokumentarer og taler, med fokus på argumentation og retorik.

Eleverne skal især have fokus på at skrive sammenhængende tekster, derunder hvordan de bedst strukturerer afsnit og derefter hvordan de skriver en god introduktion. Der arbejdes med både fiction (digtet "One World Down the Drain" og uddrag af cli-fi romanen "The Carbon Diaries 2015") og non-fiction (herunder dokumentaren "Cowspiracy", adskillige artikler og Foers "Eating Animals") i forløbet, hvorved eleverne træner fiction og non-fiction analyse.

Forløbet afsluttes med en analyse og fortolkning af Lloyds "The Carbon Diaries 2015".

Key words: diet, food, tradition, meat, obesity, fast food, vegetarianism and veganism, environment, health, agriculture, agribusiness, factory farming, climate fiction (cli-fi), sustainability, global goals for sustainable development

GRAMMATIK I KONTEKST:
Genitiv
Adjektiver
Adverbier
Verbets tider
Kongruens
Do-omskrivning
Jumbled sentences

KERNETEKSTER:
“What is a carbon footprint?” by Mike Berners-Lee and Duncan Clark
Cowspiracy
Excerpt from “Don’t Eat this Book: Girth of a Nation” by Morgan Spurlock
Excerpt from Jonathan Safran Foer’s Eating Animals
Excerpt from The Carbon Diaries by Saci Lloyd
The poem “One World Down the Drain” by Simon Rae
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Artificial Intelligence

This course focuses on our deep-set and century-old fascination with robots and artificial human beings. Fiction and non-fiction are both represented, as are films and TED talks.

The texts enable the students to consider and discuss various topics and dilemmas regarding robots and the human beings who have created them or are forced to interact with them. This course has been designed to compare and contrast the ideas and philosophies behind the texts and films. We move from easy starter texts by  Isaac Asimov and Brian Aldiss, to the more complex science fiction films by Steven Spielberg and Alex Garland.

TEKSTER/FILM/TEDTALK:
1: Asimov, Isaac. “The Robot Chronicles”. 1990. Article.
2: Aldiss, Brian. “Supertoys Last All Summer Long”. 1969. Short story.
3: Spielberg, Steven. A.I. 2001. Film.
4: Foster, Alan Dean. “Seasoning”. 2014. Short story.
5: Garland, Alex. Ex Machina. 2015. Film.
6: Fei-Fei Li. “How We’re Teaching Computers to Understand Pictures”. 2015. TedTalk.

GRAMMATIK:
Do-omskrivning
Jumbled sentences
Ordklasser
Verbets tider
Substantivernes flertalsdannelse
Ligefrem og omvendt ordstilling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Vampires in Literature: A Biocultural Approach

OPGIVES TIL EKSAMEN

FORMÅL
Formålet med forløbet er en grundlæggende introduktion til horrorlitteratur med vægt på et helt bestemt monster, nemlig vampyren. Hvad er en vampyr? Hvordan repræsenteres vampyrer i litteraturen, og hvorfor og hvordan er der ligheder og forskelle mellem de første vampyrer (Stokers ”Dracula”) og nutidens sexede vampyrer som Cullen familien i Stephene Meyers Twilight-serie?

Her vil eleverne introduceres til den biokulturelle tilgang via Mathiasen Clasens TED Talk om genren og derefter anvende overvejelser om menneskets kultur og evolution i forbindelse med analyse og fortolkning af forskellige tekster med vampyrer. Forløbet indledes med generelle overvejelser om genrens tiltrækningskraft (”why are things creepy?”) hvorefter eleverne hurtigt kan bruge Clasens og Kings teorier til at forstå teksternes eviggyldighed og universalitet. Samtidig vil eleverne introduceres til den viktorianske tid igennem Stokers roman, postmoderne litteratur igennem Gaimans ”Snow, Glass, Apples” og filmen ”An interview with the vampire” samt nutidens vampyrer i form af Stephenie Meyers ”Twilight” og serien "Buffy the Vampire Slayer".

Igennem hele forløbet vil eleverne få små grammatikopgaver for, som forberedelse til eksamen: jumbled sentences, semantic fields, finde ordklasser i autentiske tekster, skrive tekster om fra præsens til præteritum osv. Derudover skal eleverne aflevere en skriftlig opgave, hvor de skriver et resumé og et analytical essay af Stephen Kings essay ”Why We Crave Horror Movies.” I den forbindelse vil klassen arbejde videre med tragtindledninger og kernesætninger, herunder strukturen af de enkelte afsnit (PEE-modellen). Eleverne introduceres til og skal formulere deres første ”thesis statement” (problemformulering).

FOKUSPUNKTER
The Biocultural Approach
The vampire figure
Stephen King’s three categories of horror
Why we enjoy horror fiction
Human nature

OVERORDNET FOKUS
At kunne analysere og fortolke samt perspektivere tekster om vampyrer med kritisk og selvstændig anvendelse af engelskfagets begrebsapparat og præcis kontekstualisering.

BAGGRUNDSSTOF
• Heos, Bridget. Vampires in Literature. The Rosen Publishing Group, 2012. Excerpts from chapter 1, chapter 4 and chapter 5.
• King, Stephen. “Why We Crave Horror Movies”. 1982.
• ---. Danse Macabre, excerpts on King’s categorization of “the gross out, terror and horror”.

TEKSTER
• King, Stephen: ”Why We Crave Horror” (1981)
• Bram Stoker: ”Dracula” (1897). Excerpts from chapters 2 and 3.
• Neil Gaiman: ”Snow, Glass, Apples” (1994).
• Stephenie Meyer: ”Twilight” (2005). Excerpts.

FILM/SERIER:
“Interview with the Vampire.” (1994).
”Buffy the Vampire Slayer”, Season 1, Episode 1 (1997).

ANDET MATERIALE
• Clasen, Mathias: ”Lessons from a terrified horror researcher”, TED Talk: https://www.youtube.com/watch?v=6St5R2bYMOY
• Molina, Michael: “Vampires: Folklore, fantasy and fact”, TED Ed: https://ed.ted.com/lessons/vampires-folklore-fantasy-and-fact-michael-molina?fbclid=IwAR1owQ5yMi1sYktz9efuqGSbQNFPVyDVpy0OIiNnMSvnCVQIo2BGe45NpwE
• Stevens, Michael: Vsauce: “Why Are Things Creepy?” https://www.youtube.com/watch?v=PEikGKDVsCc

GRAMMATIK:
Repetition fra 1.g: kongruens, verbets former, verbets tider, ordstilling, adj./adv., substantivernes tællelighed, genitiv

ARBEJDSFORMER:
Gruppearbejde
Pararbejde
Individuelle skriveøvelser
Læreroplæg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Travel Writing

OPGIVES TIL EKSAMEN

FORMÅL/FORLØBSBESKRIVELSE:
Eleverne får med forløbet kendskab til travel writing som genre og forskellige typer af genrer inden for denne. Vi ser på travel writing før og nu og på udviklingen af travel writing i de sidste 150 år - det vil sige, at vi arbejder med klassiske tekster, men også med nutidige blogs og vlogs (video logs). Herunder arbejder klassen med Englands koloniale historie og ser på det engelske sprogs status som verdens lingua franca. Eleverne har derudover selv udarbejdet interessante og kreative travel blogs/vlogs i forbindelse med klassens studietur til Istanbul, hvormed de selv har kastet sig ud i genren. Det er også derfor, at både vlogs og blogs har haft fokus på Istanbul og Tyrkiet. Postkolonial teori har været inddraget i forbindelse med Dilke, Twain samt "An Idiot Abroad".

KERNESTOF:
Carl Thompson: Travel Writing (2011).
Bill Bryson: “Notes from a Small Island” (1995).
Thomas Burke: “Nights in London” (1915).
Season 1, Episode 1 of “An Idiot Abroad” (2010).
Mark Twain: “The Innocents Abroad (excerpt)” (1869).
Charles Dilke: “Greater Britain (excerpt)” (1868).
Rudyard Kipling, "The White Man's Burden" (1899)

Supplerende materiale:
- www.theguardian.com/travel/2011/sep/23/travel-writing-tips-expert-advice
- www.academichelp.net/creative-writing/write-travelogue.html

Vlogs:
www.deathbyvlog.com/top-5-travel-vloggers-2019/8/
www.wikihow.tech/Make-a-Great-First-Vlog
www.youtube.com/watch?v=4gGbm9qoRiM

Blogs:
www.thebohochica.com/turkey-travel-blog/
www.itsatravelod.com/   Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 VÆRKLÆSNING "Stone Cold" & Inequality in Britain

OPGIVES TIL EKSAMEN

FORMÅL:
Formålet med forløbet er flerstrenget. Der skal dels arbejdes med grammatik, herunder punkterne genitiv, verbets tider, derunder udvidet tid, uregelmæssige verber, adjektiver/adverbier, pronomener og kongruens.
Derudover skal der opøves analytiske færdigheder i tekstanalyse, der skal trænes mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og endelig skal der opnås indsigt i temaet "Inequality in Britain", både igennem non-fiction tekster om emnet (artikler og dokumentar) og fiction (romanen "Stone Cold" og novellen "City of Dreams") og analyser af disse. Der er således hovedfokus på analyse og fortolkning af romanen, men også retorisk analyse af artikler, herunder retoriske virkemidler og arbejde med det retoriske pentagram.

KERNETEKSTER:
1: Robert Swindell, "Stone Cold" (roman)
2: "I, Daniel Blake" (film)
3: Tom Heyden. "Class Calculator: Can I have no job or money and still be middle class?" (2013)
4: Giles Sheldrick. "EXCLUSIVE: Britain's most shameless dad pockets £500K in benefits and still won't work" 2014)
5: "City of Dreams" by Rhonda Carrier
6: "Benefits Britain: Life on the dole" (Episode 1): https://www.youtube.com/watch?v=ZVlNv9fVPmE&fbclid=IwAR2L7VmPEbwWs5y_aMxTXvzap7IlZPe-E_dWolopuzCZBDw-SW3tINebs5g
7: George the poet: "my city" https://www.youtube.com/watch?v=1zVhSKsMnok

BAGGRUNDSTEKSTER:
Graham Allen: "Tuesday briefing: UK warned against American way on inequality", The Guardian (2019).
Zoe Drewett: "There are now 14,000,000 people living in poverty in the UK", Metro News (2018).
Jan Erik Mustad et al. "Stripping away the welfare state?" (2014)

SUPPLERENDE:
Forløbet afsluttes med en "mock oral exam", hvor elever i grupper har holdt et oplæg om romanen "Stone Cold" eller artiklen "Britain's most shameless dad", som de ville gøre det til en mundtlig eksamen.

GRAMMATIK:
Adjektiver/adverbier
Adjektivernes gradbøjning
Substantivernes flertalsdannelse
Uregelmæssige verber
Udvidet tid
Verbets tider
Pronomener (personlige og relative)
Modalverber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 The American Dream

OPGIVES TIL EKSAMEN

FORMÅL OG FOKUS:
In the context of the current US Presidential Election, this module explores key American myths and values across a wide selection of cultural expressions.

Concepts such as the American Dream, the frontier, immigration, democracy, family and freedom will be investigated and discussed. The core issue of this module is to trace the development of these myths from their conception until today - from the Declaration of Independence through the Gettysburg Address to the dreams and promises of King and Obama to Donald Trump's presidency. There will be an emphasis on rhetorical analysis of political speeches and non-fiction writing, but film and fiction will be brought in to place these in a wider historical and cultural context. The last part of this module turns to the portrayal of the American dream in Fitzgerald's "The Great Gatsby" and on screen in the film "The Pursuit of Happyness" (2006).

KERNETEKSTER:
Tove Basballe m.fl. “The American Dream” (1985)
Watty Piper: “The Little Engine that Could” (1930)
Abraham Lincoln: “The Gettysburg Address” (1863)
The Declaration of Independence (1776)
Robert Frost: ”The Gift Outright” (1942)
Emma Lazarus: ”The New Colossus” (1883)
John Ciardi: ”Is everybody happy?” (1964)
Wallace Rasmussen: ”The Boss” (1981)
Arnold Schwarzenegger: “Call Me Arnold” (1981)
F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, chapters 1-4 (1925)
Ben Marx: “Forget Wealth – the ‘American Dream’ is now about family” (2017)
Aimee Groth: “Entrepreneurs don’t have a special gene for risk – they come from families with money” (2015)
Marco Rubio: Speech on Education and the American Dream (2015)
Donald Trump: “Presidential announcement” (2016)

FILM:
"The Pursuit of Happyness" – Gabriele Mucino (2006)

BAGGRUNDSSTOF:
John Green: “The Civil War” Part I, https://www.youtube.com/watch?v=rY9zHNOjGrs
10 Core American Values: https://www.andrews.edu/~tidwell/bsad560/USValues.html?fbclid=IwAR27UtHG8dGU2G8I4DS1ZkRSE_Xe3QzAYNWHP1qEKlZYtPKTjWXPB3VbJYs

GRAMMATIK:

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer