Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Casper Falborg Nordström, Line Birch Overby, Lisbeth Tuxen
Hold 2018 id/mw/1 (1mw id/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1  Fitness, opvarmning og basketball

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Fitness, opvarmning og basketball

Fitness:

Eleverne er blevet introduceret for begreber og øvelser indenfor crossfit, fx WOD, TABATA, AMRAP, samt mere klassisk styrketræning. Her har eleverne stiftet bekendskab med øvelser som biceps curls, bend over row, bænkpres, dødløft og skulderpres. Igennem disse øvelser har eleverne i praksis arbejdet med begreberne repetitioner, sæt, restitution, RM og bugpres.
Derudover har eleverne arbejdet med typer af intervaltræning på forskellige kredsløbsmaskiner herunder både aerob og anaerobe intervaller.
Eleverne har udført en steptest og fundet deres kondital. I forbindelse hermed har vi snakket fordele og ulemper ved forskellige typer af konditionstest.

Basketball:

Alm. teknikindlæring dribling,aflevering stående tohåndsskud og layup.

Afleveringsspil : partibold uden dribling og scoring. 20 afleveringer.

Div.øv. Real Madrid, 2 mod 3 evigt spil.

Forsvarsystemer. Personlig opdækning og 2-1-2 zoneforsvar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer