Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Karen Sofie Hammer, Sebastian Knudtzon
Hold 2019 bi/m (1m bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Motion
Titel 2 Kredsløbet.
Titel 3 Fordøjelse og diabetes.
Titel 4 Økologi.
Titel 5 Genetik.
Titel 6 Sexologi.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Motion

indhold
At forstå hvad der skal til for at løbe et marton. Der arbejdes med iltens vej rundt i kroppen og ligeledes hvorfor den er så vigtig (incl forståelse af hvad ATP er). Det undersøges også hvad der kan påvirke ens kondition og hvilke fysiologiske ædnringer der er hos en der har dyrket meget motion i mod en der ikke har.


Kernestof.
Biologi til tiden: s. 31-50
Dokument om rygning
Biologibogen: s. 182-185

Øvelser/journal.
Hvordan fysisk aktivitet og rygning påvirker puls og blodtryk - resultater afleveret i elevfeedback
Hjerte og lungesystem - journalaflevering.
Hæmotokritmålinger. - resultater oploadet i elevfeedback
Osmose i kartofler (dog ikke i 1m - men de har arbejdet med arbejdsarket og gennemgået tranportformerne ved tavlen). Resultater oploadet i elevfeedback

Arbejdsark:
Eks. Transportformer med animationer (blev gennemgået af elever ved tavlen).Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kredsløbet.

Eleverne arbejder sammen i grupper og hver for sig. Eleverne skal forstå blodkredsløbet og hjerte lunge funktion. Desuden blodtryk og doping. De arbejder også med anaerob og aerob træning og typer af muskelfibre.

Biologi til tiden/Nucleus, side 19-25.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Økologi.

Eleverne skal opnå et grundigt indblik i økosystemer. Forurening af søer og det onde og gode kredsløb. Desuden skal de kende begrebet bio-
manipulation og andre foranstaltninger til at forbedre vandkvaliteten i søer og vandløb. De læser om fotosyntese og respiration og vækst - og laver makroindeks rapport. Ligeledes mikroskopierer de hhv. hudceller, plante- og blodceller.
Og de skriver om det korte og lange kulstofskredsløb.

BTT side 117-129 og 14-15.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Genetik.

Eleverne skal gennem emner som: Homologe kromosomer og alleler, gensygdomme og kromosomale sygdomme, meiose og mitose, stamtavler, genetisk fingeraftryk, gensplejsning, Medels arvelove og DNA replikation og proteinsyntese.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sexologi.

Eleverne gennemgår menstruationscyklus, samt kønsorganernes opbygning hos kvinden og manden og sædcelledannelse og hormonforstyrrende stoffer. Desuden feedbacksystemer med de overordnede kønshormoner FSH og LH -  både i æggestokke og testikler.

Biologi til tiden side 63-81.

Kernestof: forplantning og hormonel regulering.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer