Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) John Finn Hansen
Hold 2019 bi/s (1s bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1  Kost og sundhed
Titel 2 Forløb#2  Forplantning
Titel 3 Forløb#3 Gentik og bioteknologi
Titel 4 Forløb#5 Økologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Kost og sundhed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Forplantning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer