Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Marie Kvist Bondesen
Hold 2019 bi/p (1p bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Livets byggesten
Titel 2 Du er hvad du spiser!
Titel 3 fysiologi: nervesystemet
Titel 4 genetik
Titel 5 meneskets forplantning
Titel 6 økologi
Titel 7 repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Du er hvad du spiser!

Vi ser på kroppens organsystemer, og fokuserer særligt på fordøjelsessystemet. Herunder kigger vi på nedbrydningen af næringsstoffer, vejen igennem fordøjelsessystemet samt enzymer og deres rolle i fordøjelsen. Desuden diskutere vi sund kost og regulering af fordøjelsessystemet.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 genetik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer