Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Helle Andersen
Hold 2019 FrF/1 (1g FrF/1, 2g FrF/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Le destin
Titel B l'inégalité
Titel C Les SDF.
Titel D Les vacances
Titel E La deuxième guerre mondiale EKSAMEN
Titel F la rencontre culturelle EKSAMEN
Titel G Les femmes EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Le destin

Le destin
Grundforløbsemne med introduktion til læsning af lette tekster og samtale på fransk.
Gennemgang af basal grammatik og understøtning af AP: bøjning i nutid,futur proche og passé récent, sætningskonstruktion, artikler og relativpronomen ( qui eller que)

Materiale:
fra ”Quelle Histoire” Jens P. Wiebrecht, Claus Bach Nielsen, Systime:
”La chute”  med opgaver  5 sider
”Voir le futur” med opgaver 7sider
”La vérité” med opgaver 4 sider

"quand gagner se transforme en cauchemar" Source : Extrait de « Marie Claire 2017-08-09 » http://www.marieclaire.fr/,quand-gagner-au-loto-se-transforme-en-cauchemar,720282.asp – med samtaleøvelser og opgaver 10 sider

Diverse opgaver med grammatisk træning på papir og fra franskportal.dk 13 sider

I alt 39 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
studieretningsvalg 27-09-2019
voir le future 04-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B l'inégalité

L’inégalité
Forløb om ulighed for at vise de forskellige sider af det franske samfund. Vist gennem de 2 hovedpersoner i "de urørlige" og forskellige billeder til træning af billedanalyse. Desuden tal fra "Insee" for indtægt og ulighed i Frankrig.
Macrons tale til elever om mobning
Også læst om "de gule veste" og deres vrede mod systemet.
Fokus på ordforråd og at kunne danne sætninger. Træning af billedbeskrivelse. Fokus på repetition af basale bøjninger og personlige pronominer.
Bygger på et forløb om ulighed, som alle har haft i samfundsfag.


Materiale:
Film: "Les intouchables" 2011 af Toledano og Nakache 1 t 53  i alt 10 sider
Uddraf fra materialet til "De urørlige" forlaget passion s. 46-47 m.fl. 15 sider
"les niveau de vie en 2011" http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1464/ip1464.pdf 2 sider
Macrons tale på instagram 1 side
"la colère des gilets jaunes" France Info Mis à jour le 14/12/2018 | 06:59 5
I alt 33 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Les SDF.

Les SDF

Hele forløbet er lavet virtuelt pga Corona.

Fokus på de mange hjemløse i Frankrig og deres vilkår.
Viden om Les Restos du cœur”
Analyse af avisartikler. Læst historien om L'enfant de sous le pont, og talt om forskelle på avisartikler og fiktion.
Fokus på datider


Materiale:
Introduktion til emnet på franskportal. 3 sider
”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime – Tekst, opgaver, sang om ”les restos du cœur” 10 sider
”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime – artikel: ”Tony, 27 ans, encore un SDF mort dans la rue à la Rochelle” 2 sider
Artikler fra France  tv info med tv klip til: https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/les-enfants-sans-abri-face-a-l-hiver_2493243.html  2 sider
”l’enfant de sous le pont” Le Clézio – i uddrag fra ”Raconte moi la vie”hachette 1994 15 sider

Understøttende grammatik med øvelser 10 sider
I alt 32 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
à + artikel 16-03-2020
les SDF 20-04-2020
genaflevering af les SDF 03-05-2020
parler de la photo d'un SDF 04-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Les vacances

Et mini-emne om sommerferie, hvor vi har talt om:
1. eleverne sommerferie
2. forskelle på, hvorledes man holder ferie i Frankrig og Danmark
3. Massiv træning af franske verbaltider (datider)

Les grandes vacances: http://nativefrenchspeech.com/en/articles/1064-les-grandes-vacances
2 sider

Les vacances en Bretagne: https://www.monpetitnuage.com/road-trip.bretagne/
2 sider

Mon coup de Coeur pour Le Mont-Saint-Michel: https://www.monpetitnuage.com/mont-saint-michel/
2 sider


Glosetræning og grammatik. Fokus på datid og aspekt 8 sider

Sider i alt ca. 14 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Les grandes vacances 08-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E La deuxième guerre mondiale EKSAMEN

1. Eleverne har haft fokus på jødernes forhold under 2. verdenskrig i Frankrig. Der er opbygget et ordforråd, så eleverne er i stand til at indgå i en diskussion omkring jødernes forhold med bagrund i de læste tekster, som tager udgangspunkt i jødernes egne beretninger om de forhold, der gjorde sig gældende under 2. verdenskrig.

Kernestof:
"Une France Forte" Systime 1982 side 11- 13 (om situationen i Frankrig ca. 3 sider)

"Au revoir les enfants" Indledning side 16 – 19 ca. 6 sider)

"La guerre 1939 - 1945" af Christine Sagnier, Fleurus 2009, side 19, 2 sider

La France pendant la Deuxième guerre mondiale fra Carte Blanche s. 151 (1 side)

"La rafle de 44 enfants juifs d'Izieu sur l'ordre de Klaus Barbie, c'était il y 75 ans" artikel France Bleu vendredi 5 avril 2019  2 sider

"interview de Franchine" https://www.youtube.com/watch?v=ftugbci9ohg - ligger også på franskportal 2 sider

"Chanter pour la vie" af Fania Fénelon fra Obsessions (side 204 - 207) af Nicole Andersen m.fl. Gyldendal 2002, 8 sider
Film :
"La Rafle" med efterfølgende opgaveaflevering - 15 sider

Dokumentar om Arlette: ”en historie vi aldrig må glemme” 2 sider


Glosetræning til emnet, kryds og tværs, mindmap – alt ca. 10 sider

Sider i alt ca. 51 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
la deuxième guerre mondiale 11-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F la rencontre culturelle EKSAMEN

Fokus på la francophonie og hvorfor der tales fransk forskellige steder i verden.
Med udgangspunkt i "l'enterrement de ma mère" har vi arbejdet med at føle sig mellem forskellige kulturer og ikke rigtig høre til nogen steder. Vi har også talt om, hvordan ting kan helt andre betydninger andre steder; skildret gennem Michels mors begravelse.
Snakket om fordomme i forhold til religion og nationalitet  i forbindelse med filmen "Bryllupskaos".Kernestof:
"L'enterrement de ma mère". Alain Mabanckou Forlaget Kaleidoscope 2000
kap. 1-5, 7-10, 12, 14
resten er læst ekstensivt.       25 sider.

Tekster fra Franskportal om la francophonie:
"les francophones"
"la francophonie"
Les DOM-TOM/COM.           4 sider

Julefred i skyttegravene under 1. verdenskrig
Ffanskportal: La trêve de Noël. Videoklip Noêl dans les tranchées. 2 sider

Film:
"Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" Philippe de Chauveron 2014
"Lupin" série de Netflix 2021        10 sider

sider i alt: 41
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
l'enterrement de ma mère 19-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Les femmes EKSAMEN

I dette emne har vi fokuseret på tvangsægteskaber, omskæring af kvinder og kvinders manglende muligheder for at bestemme selv.
Vi har primært arbejdet med tekster om Afrika, men har også set Les parapluies de Cherbourg, der viser kvinders afhængighed af at blive forsørget af en mand i Frankrig i 1950'erne samt hvor dårligt man står, når man er gravid udenfor ægteskabet. Vi har også læst et uddrag af Flaubert "Madame Bovary", og fokuseret på de seksuelle undertoner i romanen ved at høre en podcastserie om knaldromaner, og Emmas manglende evne til at være lykkelig.

Kernestof:
"Ce n'est pas comme chez nous" Nanna Dissing systime 2001. Uddrag "Interview IV: Juliette et Germain. I. Le mariage forcé. II L'excision" s.85-94 12 sider

"Causes et conséquences de l'excision sur la vie des filles" Plan international 31. janvier 2020 https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-causes-et-consequences-de-la-pratique-de-lexcision 4 sider

Madame Bovary. Podcast om romanen https://www.dr.dk/radio/special-radio/knaldromaner/knaldromaner-2
2 sider
"Entrées" Mette Bering og Mimi Sørensen Gyldendal 2009. s. 82-85
"Flaubert: le rêve de l'amour pssionné dans le roman réaliste. Uddrag fra Madame Bovary 1856.
6 sider.

Film:
"Les parapluies de Cherbourg" Jacques Demy 1964
6 sider.


Sider i alt: 30
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Il tente de coucher avec sa fille 19-03-2021
Test 20-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer