Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Eva Kiberg
Hold 2019 FrF/3 (1g FrF/3, 2g FrF/3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Le destin
Titel B L'inégalité et les SDF
Titel C Paris et la culture parisienne
Titel D La deuxième guerre mondiale (Eksamen)
Titel E La bonne vie
Titel F Les chansons françaises
Titel G Crime et suspense (Eksamen)
Titel H La francophonie - Les femmes en Afrique (Eksamen)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Le destin

Le destin

Grundforløbsemne med introduktion til læsning af lette tekster og samtale på fransk.
Gennemgang af basal grammatik og understøtning af AP: bøjning i nutid,futur proche, simpel sætningskonstruktion, artikler og relativpronomen ( qui eller que)

Materiale:
fra ”Quelle Histoire” Jens P. Wiebrecht, Claus Bach Nielsen, Systime:
”La chute”  med opgaver  5 sider
”Voir le futur” med opgaver 7sider
”La vérité” med opgaver 4 sider

"quand gagner se transforme en cauchemar" Source : Extrait de « Marie Claire 2017-08-09 » http://www.marieclaire.fr/,quand-gagner-au-loto-se-transforme-en-cauchemar,720282.asp – med samtaleøvelser og opgaver 10 sider

Film: Boomerang fra 2015 af François Favret

Diverse opgaver med grammatisk træning på papir og fra franskportal.dk 13 sider

I alt 39 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B L'inégalité et les SDF

Les SDF et l’inégalité

Forløb om ulighed og hjemløse i Frankrig med henblik på at vise de forskellige sider af det franske samfund. Der har i forløbet været fokus på de mange hjemløse i Frankrig og deres vilkår samt den sociale ulighed!
Vist gennem diverse tekster, filmen Samba og forskellige billeder til træning af billedanalyse.

Fokus på ordforråd og at kunne danne sætninger. Træning af billedbeskrivelse. Fokus på repetition af basale bøjninger og personlige pronominer.

Lidt genrebevidsthed: hvad kan en film, billeder, avisartikler og en litterær tekst. Hvordan kan de belyse de hjemløses forhold, på hver deres måde.

Materiale:

Les gilets jaunes:
Introduktion til ”Les gilets jaunes”
https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/introduction/
https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-discours-de-macron/
Ca. 4 sider

”Les SDF” Mette Bering og Mimi Sørensen, Systime:
- Avant de commencer s. 7 - 8
- Le portrait d'un SDF s. 53
- ”Tony, 27 ans, encore un SDF mort dans la rue à la   Rochelle” side 57, ca. 2 sider


Diverse små talebobler fra nettet:
https://acturatons.blogspot.com/2016/01/la-sdfobie-ou-lindifference-qui-humilie.html
http://www.leplacide.com/dossier-Louis-Gallois-pense-que-le-nombre-de-SDF-en-France-est-sous-estimé-9330-1-4.html
(ca. 1 side)

Artikler fra France  tv info med tv klip til:
https://www.francetvinfo.fr/societe/sdf/les-enfants-sans-abri-face-a-l-hiver_2493243.html og https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/emmanuel-macron-n-a-pas-tenu-sa-promesse-sur-les-sans-abri_2538459.html
Ca. 8 sider

Des photos de Macron auprès de SDF font réagir: L'express.fr, publié le 25/02/2019 (1 side)

La solitude - tekste hentet fra franskportal: https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-sdf/la-solitude/

L'enfant de sous le pont fra 2000 i revideret udgave af Jean-Marie Gustave Le Clézio (10 sider)

Film: "Samba" 2014 af Toledano og Nakache – om illegal flygtning, der arbejder i Paris
Ca. 5 sider

I alt ca. 50 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Paris et la culture parisienne

Eleverne har i dette forløb arbejdet med "Paris et la culture parisienne" for herved at opnå forståelse for byen som kulturelt midtpunkt.
Vi har arbejdet med tekster, billeder og film for herved at få et nuanceret syn på Paris og dens kultur.

Kernestof:

"Destinatin Paris"
- 'La coquille' side 40

"Clés pour la France"
- La Sorbonne
- Tour Eiffel

Ca, c'est Paris
- Montmartre
- La parisienne/ sang af Marie-Paule Belle

Film - Paris, Je t'aime
- Quais de Seine
- Bastille
- Place des fêtes

I alt ca. 15 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D La deuxième guerre mondiale (Eksamen)

La deuxième guerre mondiale

Eleverne har haft fokus på jødernes forhold under 2. verdenskrig i Frankrig. Der er opbygget et ordforråd, så eleverne er i stand til at indgå i en diskussion omkring jødernes forhold med bagrund i de læste tekster, som tager udgangspunkt i jødernes egne beretninger om de forhold, der gjorde sig gældende under 2. verdenskrig.
Desuden har vi set filmen "La Rafle"


Kernestof:
1. "Une France Forte" Systime 1982 side 11- 13 (om situationen i Frankrig ca. 3 sider)

2. "Au revoir les enfants" Indledning side 16 – 19 ca. 6 sider)

3. "A tous les français" af De Gaulle:
http://4.bp.blogspot.com/-  ZJiLI05q89A/UcCwiI55wqI/AAAAAAAAN9c/HvOXebHBUY8/s1600/appel+18+juin.jpg (1 side)

4. "La guerre 1939 - 1945" af Christine Sagnier, Fleurus 2009, side 19, 2 sider

5. La France pendant la Deuxième guerre mondiale fra Carte Blanche s. 151 (1 side)

6.  "Chanter pour la vie" af Fania Fénelon fra Obsessions (side 204 - 207) af Nicole Andersen m.fl. Gyldendal 2002, 8 sider

7.  "Lettre d'une jeune femme juive" JUIF, Bref, Gyldendal, 2 sider

6. Vidnesbyrd fra en jødisk dame: https://www.franskportal.dk/historie/seconde-guerre-mondiale/les-juifs/#

7. Charles de Gaulle – L’homme du 18 juin : https://www.herodote.net/Charles_de_Gaulle_1890_1970_-synthese-177.php

8.  "Le récit d'un rescapé" af Maurice Rajsfus fra Obsessions af Nicole Andersen m.fl. Gyldendal 2002 (eleverne har arbejdet med denne tekst selvstændigt med efterfølgende individuelle elev/ lærer samtaler) 10 sider

9. Film "La Rafle" med efterfølgende opgaveaflevering - 15 sider

10. Diverse:
Vi har arbejdet med billedbeskrivelser fra 2. verdenskrig:
- Les enfants à Auschwitz
- Les hommes dans un camp
- La libération
- I alt 10 sider

11. Glosetræning til emnet, kryds og tværs, mindmap – alt ca. 10 sider

Sider i alt ca. 68
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E La bonne vie

La bonne vie

I dette emne har vi beskæftiget os med forskellige bud på det gode liv - eller hvad man tror er det gode liv.
Mennesker stilles over for valg, som er banebrydende!

1. Née en France:
Kapitel 10:  "Prise au piège" 6 sider
Kapitel 20: "Il faut choisir" 5 sider

2. Du village à la grande ville fra "Amours et cultures" 3 sider

3. Franske digte:
a) La vie n'est pas toujours facile
http://www.mon-poeme.fr/poeme-la-vie-nest-pas-toujours-facile/
b) Pour être heureux  - http://www.mon-poeme.fr/poeme-pour-etre-heureux/
c) La vie es tune fleur - http://www.mon-poeme.fr/poeme-la-vie-est-une-fleur/
I alt ca. 10 sider (metodeark til analyse af digte udleveret)


4. Film: La famille Bélier (med grundigt efterarbejde – arbejdsopgaver)  10 sider
Film: Isabelle, mon amour med efterfølgende ekstensivt arbejde – ca. 8 sider)

5. Læsning og analyse af Michel Sardou sange:' La maladie d'amour' og 'Je vole' 6 sider
Sider i alt til emnet ca. 45
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Les chansons françaises

Vi har i dette miniforløb arbejdet med franske sange, hvor vi har blandet stillesiddende arbejde med gåture med musik i ørerne. Elever har lyttet til forskellige franske kunstnere:

1. Edith Piaf: La vie en rose  https://www.youtube.com/watch?v=kFzViYkZAz4

2. Edith Piaf: Non, je ne regrette rien https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88

3. Louane: Donne moi ton coeur https://www.youtube.com/watch?v=sPsCXm14G58

4. Maître Gims: Est-ce que tu m'aimes? https://www.youtube.com/watch?v=6TpyRE_juyA
(Her var der grundig gennemgang med fokus på særlige grammatiske konstruktioner gennemgået i timerne)

I alt ca. 8 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Crime et suspense (Eksamen)

Crime et suspense
I dette forløb har eleverne arbejdet med crime-genren, hvor vi har arbejdet intenst med teksterne for at komme ned i tekstens lag.
Det har været et forløb, hvor der er arbejdet grundigt med sætningensstrukturer og ordforråd.

Kernetekster:
1. Le bijoutier fra Quelle histoire (ca. 4 sider) Både som tekst og lydfill
2. Une petite faute  vraiment Puis-je Vous aider 3 (ça. 3 sider)
3. L'heure du destin fra Suspens af Pierre Bellemare (ca. 10 sider)
4. Lupin:
- afsnit 1 – 3 med efterfølgende bearbejdelse vha. franskportal.dk ( ca. 15 sider)

Ialt ca. 42 siderIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H La francophonie - Les femmes en Afrique (Eksamen)

La Francophonie - L'Afrique

I dette emne har vi beskæftiget os med et frankofont emne - Afrika, hvor vi specielt har fokuseret på kvinders forhold og naturligvis generelle kulturelle forskelle såsom omskæring af kvinder og tvangsægteskab.

1. "Entrées"La Francophonie ” s. 108 (Mimi Sørensen m.fl. Gyldendal 2009) ca. 2 sider

2. DOM-TOM/COM: https://www.google.dk/search?q=la+colonisation+fiche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkkJXUlvLgAhWNb1AKHbbfAl8Q_AUIDigB&biw=1280&bih=714#imgrc=QqhdLZv6769q0M:
(Vi har i denne forbindelse kigget på tidligere franske kolonier og og lavet en definition af, hvad DOM/TOM dækker over – vi har desuden lokaliseret områder/lande på kort, så det blev mere nærværende ) ca. 8 sider

3. "Ce n'est pas comme chez vous" s. 85 - 93 (Systime 2001)  
      Interview VI: Juliette et Germanin      
           - Le Mariage forcé - 7 sider
           - L'excision"  - 7 sider

4. Plan international ( om omskræring): https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-causes-et-consequences-de-la-pratique-de-lexcision
Ca. 4 sider

Ialt ca. 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer