Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Lisbeth Tuxen
Hold 2019 FrF/4 (1g FrF/4, 2g FrF/4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Le destin
Titel B Crime
Titel C Les jeunes
Titel D La vie difficile
Titel E La Deuxième Guerre mondiale
Titel F Culture et identité
Titel G Forløb#3
Titel H Forløb#4
Titel I Forløb#9

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Le destin

Fokus i dette forløb har hovedsageligt været på den sproglige dimension fremfor den analytiske. Eleverne har arbejdet med oplæsning, oversættelse, sprogforståelse, grammatik (verbalbøjninger)  og glosetræning.

Følgende noveller fra ”Quelle histoire” er læst:

La vérité

La chute

Voir le futur

Jalouse pourquoi
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Crime

Vi har i dette forløb læst tekster, der tager udgangspunkt i spændings-/krimigenren. Materialet har omhandlet gerningsmænd indenfor tyveri, røveri, bedrageri, voldtægt, mord og andre tilsigtede kriminelle handlinger.


Følgende tekster er læst:

Le message (novelle)

Le bijoutier (novelle)

Une petite faute (novelle)


Deux frères mis en examen pour le viol de leur mère (artikel)

Du pesticide dans un dessert au chocolat (artikel)

J'ai dansé avec une morte (2 elever, novelle)

Kennedy et moi (romanuddrag)

La forêt (Netflix, 2 første afsnit)

Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Les jeunes

Fokus i dette forløb har ligget på de problemer og udfordringer et ungt menneske kan komme ud for i f.eks forholdet til forældre, stoffer, forholdet til venner, kærlighed eller livskvalitet.

J'aimerais habiter seule (uddrag af roman)

La drogue au lycée (artikel)

La forêt (2 episoder af Netflixserie)

Le chalet (1. episode af Netflixserie)

Les Amants du Net (artikel)

Maison de verre (ekstemporaltekst, uddrag af novelle)

(Dé)connection (uddrag af novelle)
Indhold
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel D La vie difficile

Materialet i dette forløb har taget udgangspunkt i forskellige udfordringer især børn kan have i livet: familieværdier, forældrerelation, savn, skilsmisse etc.


Il a jamais tué personne, mon papa (uddrag af roman)

Les choristes (film)

Qu'est-ce qu'il y a, Steph? (uddrag af roman)

C'est la règle (uddrag af roman)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
Titel E La Deuxième Guerre mondiale


Fokus i dette forløb har været krigens rædsler set fra jødernes og modstandsfolkenes perspektiv. Materialet omhandler således især den grusomhed, voldsomhed og meningsløshed, som jøderne oplevede i forbindelse med tilfangetagningen, ophold i koncentrationslejre, den konstante angst, uvisheden etc. under 2. verdenskrig.

La bicyclette bleue (TV-serie)

Au revoir, les enfants (lille uddrag af roman fra Par écrit)

Michel Larcher (uddrag af roman, fra Carte Blanche)

Chanter pour la vie (uddrag af roman fra Obsession)

Lettre d'une jeune femme juive (autentisk brev, kopi)

La rafle (film)

Pas les enfants, ce n'est pas possible, ils sont français! (uddrag af sagprosatekst fra Obsession)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 39 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Culture et identité

Fokus i dette forløb har både været på unge mennesker i frankofone lande, men også på indvandrere i Frankrig fra frankofone lande. Aspekter som kultursammenstød, identitetsforvirring, værdier og forskelsbehandling har været berørt.


Les misérables (film)

Brahim et ses copains (uddrag af romanen Le sourire de Brahim)

Tu me manques de respect! (uddrag af romanen Une femme pour mon fils)

Vous êtes trois, j'en garde un (uddrag af romanen Derrière le vitre)

Aïcha (romanuddrag)

Baggrundsstof om "La francophonie" ( fra Entrée)

Lupin (Netflixserie)

Samba (film)

Marie-Ève (interview med ung kvinde fra Québec fra Entrée)

Française ou Algérienne (tekst fra Carte Blanche)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer