Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Hanne Kronborg Jensen
Hold 2019 fy/p (1p fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fysikkens grundlag og energi
Titel 2 Bølger, lys og lyd
Titel 3 Atomer og radioaktivitet
Titel 4 Verdensbilleder, Solsystemet og Universet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fysikkens grundlag og energi

NV-mappe                                   s. 11-26                                                                          15
Global opvarmning
Termiske og elektrisk energi, effekt og nyttevirkning
Faseovergange, specifik varmekapacitet


Lærebog Basisfysik C, Andersen, Jensen m.fl. Haase forlag,1. udgave. 2017

Fysikkens grundbegreber          s 8-13, 15-19, 21-25                                                         15
Størrelser, enheder, titalspotenser og præfikser

Masse og densitet                     s 29-36, 38-39                                                                    9

Energi og energiomdannelse    s 59-69, 93, 107-114, 117-121                                          10
Effekt og nyttevirkning, varme og tilstandsformer                                       
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Bølger, lys og lyd

Lærebog Basisfysik C, Andersen, Jensen m.fl. Haase forlag,1. udgave. 2017

Bølger og interferens                  s 175-186, 188                                                                  12
Bølgelængde, frekvens bølgeligning

Lyd og lys                                    s 191-193, 196-198, 209-119, 221-226, 228-229              8
bølgelændeområder, dobblereffekt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Atomer og radioaktivitet

Lærebog Basisfysik C, Andersen, Jensen m.fl. Haase forlag,1. udgave. 2017


Atomer                                       s 123-128, 130,133                                                             9
Radioaktivitet                              s 152-165, 168-172                                                          19
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Verdensbilleder, Solsystemet og Universet

Lærebog Basisfysik C, Andersen, Jensen m.fl. Haase forlag,1. udgave. 2017

Det naturvidenskabelige Verdensbillede   s 234-243, 245-246, 248-250                             15
Jorden og Solsystemet                  s  256-265, 269-273, 276-277                                        16

Universet,                                       s 282-296, 298-303                                                        21
udvikling og udvidelse        
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer