Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Nikolaj Melander
Hold 2019 fy/n (1n fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Pensum fysik C - 1n fy

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Pensum fysik C - 1n fy

Pensum fysik C 1m

Elevforsøg
1. Massefyldebestemmelse af husholdningssprit                                       
2. Bestemmelse af lydens fart (med klaptræ og med elektronisk tæller)
3. Snorbølger og bølgeligningen
4. Frekvensen i et halvåbent resonatorrør (frekvensanalyse loggerpro)
5. Afstandskvadratloven (hjemmeforsøg)
6. Gitterformlen (Bestemmelse af bølgelængden af en laser)
7 Nyttevirkningen ved forskellige opvamningsmetoder
8.     Isens smeltevarme

Antal læste sider i vejledninger                                              20

NV-mappe                                                    s. 11-26 +48     16
Global opvarmning
Termiske og elektrisk energi, effekt og nyttevirkning
Faseovergange, specifik varmekapacitet


Lærebog Basisfysik C

Fysikkens grundbegreber                                  7-13 + 16-25            17
Størrelser, enheder, titalspotenser og præfikser

Masse og densitet                                                           29-36            8

Energi, Effekt og nyttevirkning                                     59-68            10

Kemisk energi                                                                        86             1

Termisk energi                                              108-114+117-121         11


Bølger og interferens                                                176-181              6
Bølgelængde, frekvens bølgeligning

Lyd og resonans                                                       191-198              8
Musik og lyd                                                               199-203              5
Stående bølger på streng og  i resonansrør

Lys                                                                209-226                              18
Jorden i solsystemet, parallakse   243, 256-265 + 269-273          15
Exoplaneter                                                   276-277                              2
Universet, udvikling og udvidelse        282-297 + 299-304             21

TEMA UV-stråling og kræft
UV-stråling, hæfte fra kræftens bekæmpelse   s. 3-7                       5
UV-indeks, hæfte fra kræftens bekæmpelse    s. 3-7                       5

Totalt antal læste sider                                                                     168
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 59 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer